« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 17.01.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

I N F O R M A C E
o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,svolaného starostou obce v souladu s § 103 odst.5
zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: kancelář obecního úřadu
Doba konání: neděle 17.01.2016 od 16:00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zvolení ověřovatelů zápisu,návrhové komise,určení zapisovatele
<br> 3.Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> 4.Podněty a připomínky občanů
<br> 5.Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva
<br> 6.Zpráva o finančním hospodaření obce
<br> 7.Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2016
<br> 8.Projednání návrhu kupní smlouvy s RWE – prodej plynárenského zařízení
<br> 9.Projednání návrhu reklamy na prodej stavebních parcel
<br> 10.Stanovení termínu pro výběr poplatků za komunální odpad a poplatku ze psů
<br> 11.Různé
<br> 12.Závěr
<br> Ve Vísce u Jevíčka,dne 10.01.2016
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
XXXXX XXXXXXXX,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1800433

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz