« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Návrh rozpočtu obce Víska u Jevíčka na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v Kč) Paragraf Položka
<br> Daně celkem 1xxx
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.0000 1111
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.0000 1112
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 0000 1113
Daň z příjmů práv.osob 0000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 1122
Daň z přidané hodnoty 0000 1211
Daň z nemovitých věcí 0000 1511
<br> Správní,místní a ostatní poplatky celkem 1xxx
Poplatek za provoz systému KO 0000 1340
Poplatek ze psů 0000 1341
Odvod z loterií a podobných her 0000 1351
<br> Transfery celkem 4xxx
NI př.transf.ze st.r.v rámci souh.dot.0000 4112
<br> Ostatní nedaňové příjmy celkem
Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 2132
- nájem Alkyon Elec <.>
- nájem hospoda
- nájem FOFRNET
- nájem SIGNIT
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633
příjmy z prodeje ostatního DM – prodej plynovodu 3633 3113
Příjmy z úroků 6310 2141
Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 2142
- akcie ČS,a.s <.>
<br> převod stavu krátkodobých prostředků 8115
- zůstatek na účtu 0000 8115
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Návrh
rozpočtu 2016
<br> 1 577 000,00
337 000,00
<br> 25 000,00
25 000,00
<br> 320 000,00
<br> 650 000,00
220 000,00
<br> 67 000,00
60 000,00
<br> 2 000,00
5 000,00
<br> 54 000,00
54 000,00
<br> 513 000,00
3 000,00
<br> 35 000,00
<br> 465 000,00
1 000,00
9 000,00
<br> 444 000,00
444 000,00
<br> 2 655 000,00
<br>
<br> Běžné rozpočtové výdaje (v Kč) Paragraf Položka
<br> Silnice – celkem 2212
výdaje na opravu a údržbu 2212 5171
nákup ostatních služeb 2212 5169
nová výstavba RD 2212 5121
<br> Činnosti knihovnické – celkem 3314
ostatní osobní výdaje 3314 5021
pov.pojištění soc.zabezpečení 3314 5031
pov.pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3314 5032
výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk 3314 5136
<br> Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 3326
výdaje na opravu a údržbu - oprava kapličky 3326 5171
nákup ostatních služeb - údržba zvonu 3326 5169
<br> Zájmová činnost v kultuře 3392
plyn 3392 5153
výdaje na opravu a údržbu – oprava sálu 3392 5171
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 3399
nákup zboží 3399 5139
věcné dary 3399 5194
doprava 3399 5169
<br> Veřejné osvětlení 3631
ostatní osobní výdaje 3631 5021
nákup materiálu j.n.3631 5139
elektrická energie 3631 5154
<br> Komunální služby jinde nezařazené 3639
Nájemné – hospodská zahrada 3639 5164
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 3722
nájemné (kontejnery) 3722 5164
nákup ostatních služeb (svoz) 3722 5169
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745
ostatní osobní výdaje 3745 5021
nákup materiálu j.n.3745 5139
pohonné hmoty a maziva 3745 5156
výdaje na opravu a údržbu 3745 5171
investice (traktor) 3745 6123
<br> Požární ochrana – dobrovolná část 5512
drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5137
nákup materiálu j.n.5512 5139
studená voda 5512 5151
elektrická energie 5512 5154
pohonné hmoty a maziva 5512 5156
<br> Zastupitelstva obcí 6112
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5023
pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 6112 5032
cestovné 6112 5173
<br> Návrh
rozpočtu 2016
<br> 1 020 000,00
200 000,00
<br> 20 000,00
800 000,00
<br> 17 000,00
13 000,00
<br> 1 000,00
1 000,00
2 000,00
<br> 56 000,00
51 000,00
<br> 5 000,00
<br> 53 000,00
3 000,00
<br> 50 000,00
<br> 50 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
<br> 48 000,00
8 000,00
5 000,00
<br> 35 000,00
<br> 1 000,00
1 000,00
<br> 145 000,00
5 000,00
<br> 140 000,00
<br> 170 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
<br> 100 000,00
<br> 84 000,00
60 000,00
10 000,00
<br> 8 000,00
2 000,00
4 000,00
<br> 340 000,00
300 000,00
<br> 30 000,00
10 000,00
<br>
<br> Činnost místní správy 6171
výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk 6171 5136
drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137
nákup materiálu j.n.6171 5139
studená voda 6171 5151
plyn 6171 5153
elektrická energie 6171 5154
poštovní služby 6171 5161
služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5162
nákup ostatních služeb 6171 5169
výdaje na opravu a údržbu 6171 5171
neinvestiční transfery obcím – Jevíčko – přestupky 6171 5321
<br> výdaje z úvěr.finanč.operací 6310
úroky vlastní 6310 5141
služby peněžních ústavů 6310 5163
<br> pojištění funkčně nespecifikované 6320
služby peněžních ústavů (pojištění KOOPERATIVA) 6320 5163
<br> uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000
splátka úvěru 0000 8124
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 400 000,00
2 000,00
<br> 10 000,00
11 000,00
3 000,00
<br> 20 000,00
12 000,00
<br> 2 000,00
15 000,00
<br> 200 000,00
120 000,00
<br> 5 000,00
<br> 51 000,00
36 000,00
15 000,00
<br> 5 000,00
5 000,00
<br> 215 000,00
215 000,00
<br> 2 655 000,00
<br>
Prijmy
Vydaje

Načteno

edesky.cz/d/1800425

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz