« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Záměr koupě pozemku Obec Víska u Jevíčka zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr koupit pozemek parc. č. 62/1 o výměře 2074 m2 a pozemek parc. č. 62/2 o výměře 253 m2, nacházející se v katastrálním území Víska u Jevíčka, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své připomínky do 25. října 2015. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka na jeho 6. zasedání dne 27. září 2015, usnesením č. 79/Z/150927.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

Obec Víska u Jevíčka
Obecní úřad Víska u Jevíčka
<br> č.j.242/2015
<br> Víska u Jevíčka,4.října 2015
<br> Obec Víska u Jevíčka zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr koupit pozemek parc.č.62/1 o
výměře 2074 m2 a pozemek parc.č.62/2 o výměře 253 m2,nacházející se v katastrálním
<br> území Víska u Jevíčka,který je zapsán na listu vlastnictví č.10002 u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Svitavy <.>
<br> Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své připomínky do 25.října 2015 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka na jeho 6.zasedání dne
<br> 27.září 2015,usnesením č.79/Z/150927 <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce Víska u Jevíčka
<br> razítko obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.10.2015
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 25.10.2015

Načteno

edesky.cz/d/1800424

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz