« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek

Záměr Statutárního města Brna <,>
městské části Brno-Reěkovice a Mokrá Hora
<br> pronajmout nemovitý majetek
<br>
<br> V souladu S ust.39 Odst.1 Zákona ě.128/2000 Sb <.>,O Obcích,zveřejňujeme Záměr
Statutárního města Brna,městské části B1`no~RečkoVice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý
majetek:
<br> Předmětem tohoto záměru je pronájem pozemků parc.č.3966/9,3966/10,3966/11 <,>
3966/12,3966/13,3966/14 a 3966/15 V k.ú.Řečkovice o Výměře 153 1112.Na pozemcích se
<br> nachází Stavba garáží c.p.2103,která není ve Vlastnictví Obce.Zamyšlen je pronájem
pozemků Vlastníkům stavby č.p.2103 <.>
<br> Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou Občané uplatnit na UMC Brno-
Rečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů Ode dne zveřejnění <.>
<br> Úřođ městské ćastă město ärua
<br> mas ~ Šašksvëflıa a afìskra Hora
Sekretariát
Palackého nommìı,eat oo
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXXX
tajemnice ÚMČ
<br> im;
<br>
<br> VBrně dne.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno: Ť iŮ 5407“ 21115
Sňata 2:3 ' »07 2015

Načteno

edesky.cz/d/175588

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz