« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek

445/4;
<br> Záměr Statutárního města Brna <,>
městské částí Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
<br> pronajmout nemovitý majetek
<br>
<br> V souladu S ust.39 odst.l Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,Zveřejňujeme Záměıı
Statutárního města Brna,městské částí Brno-Rečkovíce a Mokrá Hora pronajmout nemovitý
<br> maj etek:
<br> Předmětem tohoto Záměru je pronájem pozemků parc.č.3966/77,3966/78,3966/79 <,>
3966/80,3966/81,3966/82,3966/83,3966/84,3966/85,3966/86,3966/87,3966/88 <,>
3966/89,3966/90,3966/91,3966/92,3966/93 a 3966/94 v k.ú.Řečkovice o výměře 357 mz <.>
Na pozemcích Se nachází Stavba garáží ě.p.2105,která není ve Vlastnictví Obce.Zamýšlen
je pronájem pozemků vlastníkům Stavby č.p.2105 <.>
<br> Nabídky či připomínky k uvedenému Záměru mohou občané uplatnit na UMC Brno-
Rečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.ll,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne Zveřejnění <.>
<br> maš městské části města Éma
a Ěešššnaăte a Ěáoktá těšte
<br> Sekretorlůt
anlacäeho non/81H,eat na amd
<br> JUDr.J XXX Outevřelová
tajemnice ÚMČ
<br> V Brně dne Š
<br> Vyvěšeno: 75 `t`ı07-“ 2015
Sňato: <.>
ZŠ "'07" 2015'

Načteno

edesky.cz/d/175587

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz