« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o záměru pachtu pozemků ve spoluvlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17/18/2

Smlouva pachtovní
<br> Strana 1 (celkem 27)
<br> Městys Bohdalov,zastoupený starostou Ing.Arnoštem Judou <,>
<br> majetkový podíl 23/710,IČ 294004
<br> Obec Březí nad Oslavou,zastoupená starostou Romanem Šiklem <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00600539
<br> Obec Budeč,zastoupená starostou Ing.Jiřím Chalupou <,>
<br> majetkový podíl 8/710,IČ 00600547
<br> Městys Česká Bělá,zastoupený starostkou Alenou Kubátovou <,>
<br> majetkový podíl 27/710,IČ 00267279
<br> Městys Havlíčkova Borová,zastoupený starostou Ing.Alešem Uttendorfským <,>
<br> majetkový podíl 39/710,IČ 00267431
<br> Obec Hodíškov,zastoupená starostkou Miluší Šamlovou <,>
<br> majetkový podíl 9/710,IČ 00560031
<br> Obec Jámy,zastoupená starostou Jiřím Šiklem <,>
<br> majetkový podíl 20/710,IČ 00842133
<br> Obec Jitkov,zastoupená starostou Petrem Kubátem <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00579866
<br> Obec Krátká Ves,zastoupená starostou Jiřím Ondráčkem <,>
<br> majetkový podíl 12/710,IČ 00267708
<br> Městys Krucemburk,zastoupený starostou Mgr.Otto Kohoutem <,>
<br> majetkový podíl 16/710,IČ 00267716
<br> Obec Lhotka,zastoupená starostkou Jaroslavou Kabelkovou <,>
<br> majetkový podíl 5/710,IČ 00842273
<br> Obec Malá Losenice,zastoupená starostou Jaromírem Jonákem <,>
<br> majetkový podíl 18/710,IČ 00545171
<br> Obec Matějov,zastoupená starostou Ing.Jaroslavem Činčerou <,>
<br> majetkový podíl 30/710,IČ 00600512
<br> Obec Modlíkov,zastoupená starostou Milanem Zvolánkem <,>
<br> majetkový podíl 12/710,IČ 00579963
<br> Obec Nížkov,zastoupená starostou Josefem Vlčkem <,>
<br> majetkový podíl 9/710,IČ 00294870
<br> Obec Nové Dvory,zastoupená starostkou Naděždou Šmerousovou <,>
<br> majetkový podíl 14/710,IČ 00842231
<br> Město Nové Město na Moravě,zastoupené starostou Michalem Šmardou <,>
<br> majetkový podíl 13/710,IČ 00294900
<br> Městys Nové Veselí,zastoupený starostou MVDr.Zdeňkem Křivánkem <,>
<br> majetkový podíl 35/710,IČ 294926
<br> Obec Obyčtov,zastoupená starostou Ing.Karlem Strakou <,>
<br> majetkový podíl 12/710,IČ 00546739
<br> Obec Olešenka,zastoupená starostou Zdeňkem Zvolánkem <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00267970
<br> Městys Ostrov nad Oslavou,zastoupený starostkou Danou Homolkovou <,>
<br> majetkový podíl 23/710,IČ 00295035
<br> Obec Oudoleň,zastoupená starostou Ivo Bénou <,>
<br> majetkový podíl 15/710,IČ 00267996
<br> Obec Počítky,zastoupená starostkou Ing.Ivetou Leskourovou <,>
<br> majetkový podíl 1/710,IČ 00842281
<br> Obec Pokojov,zastoupená starostkou Danou Březkovou <,>
<br> majetkový podíl 5/710,IČ 00599697
<br> Město Přibyslav,zastoupené starostou Martinem Kamrádem <,>
<br> majetkový podíl 88/710,IČ 00268097
<br> Obec Radňovice,zastoupená starostou Bc.Josefem Dvořákem <,>
<br> majetkový podíl 7/710,IČ 00545422
<br> Obec Radostín,zastoupená starostkou Mgr.Ivanou Chromou <,>
<br>
<br> Smlouva pachtovní
<br> Strana 2 (celkem 27)
<br> majetkový podíl 5/710,IČ 00531847
<br> Obec Rudolec,zastoupená starostkou Danou Pavlasovou <,>
<br> majetkový podíl 15/710,IČ 0599786
<br> Obec Sazomín,zastoupená starostou Ing.Lucií Peškovou <,>
<br> majetkový podíl 8/710,IČ 00842346
<br> Obec Sirákov,zastoupená starostou Alešem Neubauerem <,>
<br> majetkový podíl 6/710,IČ 00545279
<br> Obec Sklené,zastoupená starostou Ing.Dušanem Slámou
<br> majetkový podíl 5/710,IČ 00842354
<br> Obec Slavětín,zastoupená starostou Jiřím Stehnem <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00580082
<br> Obec Sobíňov,zastoupená starostou Milošem Starým <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00268275
<br> Obec Stříbrné Hory,zastoupená starostkou Janou Pazderkovou <,>
<br> majetkový podíl 9/710,IČ 00580112
<br> Obec Světnov,zastoupená starostou Pavlem Štefanem <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00545031
<br> Obec Škrdlovice,zastoupená starostou Ivanem Hořínkem <,>
<br> majetkový podíl 8/710,IČ 00295540
<br> Obec Újezd,zastoupená starostou Ing.Františkem Kučerou <,>
<br> majetkový podíl 10/710,IČ 00600555
<br> Obec Vatín,zastoupená starostou Zdeňkem Strakou <,>
<br> majetkový podíl 9/710,IČ 00842362
<br> Obec Velká Losenice,zastoupená starostou Miloslavem Černým <,>
<br> majetkový podíl 36/710,IČ 00295655
<br> Obec Vepřová,zastoupená starostkou Romanem Stránským <,>
<br> majetkový podíl 2/710,IČ 00374440
<br> Městys Vojnův Městec,zastoupený starostou Karlem Malivánkem
<br> majetkový podíl 30/710,IČ 00295761
<br> Město Ždírec nad Doubravou,zastoupené starostou Janem Martincem <,>
<br> majetkový podíl 30/710,IČ 00268542
<br> Město Žďár nad Sázavou,zastoupené starostkou Mgr.Zdeňkem Navrátilem <,>
<br> majetkový podíl 6/710,IČ 00295841
<br> Obec Žižkovo Pole,zastoupená starostou Janem Čeplem <,>
<br> majetkový podíl 30/710,IČ 00268569
<br>
<br> ( dále jen propachtovatelé)
<br>
<br> a
<br>
<br> Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi,Ronovská 338,PSČ 582 22,IČO 64259773 <,>
<br> zapsané u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové,odd.Dr.vložka č.377 <,>
<br> zastoupené předsedou představenstva městem Ždírec nad Doubravou,které zastoupuje starosta města
<br> XXX XXXXXXXX ...

17/18/1

OBEC
<br> Vepřová
<br>
<br>
*  Obecní úřad: Vepřová 36,592 11 p.Velká Losenice *  566666527 *
<br> * IČO: 00374440,e:mail: obec.veprova@tiscali.cz*
<br>
<br>
<br> V souladu s § 39 odst.(1)zákona č.128/2000 Sb.o obcích oznamuje Obec Vepřová záměr
<br> pronájmu majetku obce:
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PACHTU POZEMKŮ VE SPOLUVLASTNICTVÍ OBCE
<br> VÝŠE VLASTNICKÉHO PODÍLU 2/710
<br>
<br>
<br>
<br> Pozemku určené k propachtování
<br>
<br> Obec Vepřová oznamuje záměr propachtovat spoluvlastnický podíl ve výši 2/710 pozemků
<br> v katastrálním území 44 členských obcí Lesního družstva Přibyslav <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Seznam pozemků je uveden v pachtovní smlouvě,která je přílohou tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr zveřejněn na úřední desce dne : 3.4.2018
<br>
<br>
<br> Sejmuto: 19.4.2018

Načteno

edesky.cz/d/1731546

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz