« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP a VVURÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace_o_vystaveni_MPP.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,111 21 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
<br> INFORMACE
o veřejném vystavení
<br> návrhu Územního plánu hl.m.Prahy
(Metropolitního plánu)
<br> a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl.m.Prahy
na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.12/53 ze dne 17.12.2015 informuje Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování (dále
jen „pořizovatel“),o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního
plánu) (dále jen „návrh ÚP“) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl.m.Prahy na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) ode dne 16.4.2018 <.>
<br> Dokumentace návrhu ÚP a VVURÚ (textová a grafická část) jsou vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v sekci O
městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/metropolitni_plan/index.html
<br> - v tištěné podobě – v termínu od 27.4.2018 do 27.7.2018 ve výstavních prostorách Centra
Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy
(IPR Praha),Vyšehradská 51,Praha 2 (Areál Emauzského kláštera) <.>
<br> Otvírací doba CAMP od 27.4.2018 do 10.6.2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin <.>
<br> Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě
zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta <.>
Po datu 10.6.2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena,o čemž bude informováno
prostřednictvím veřejné vyhlášky <.>
<br> Pořizovatel upozorňuje,že vystavení návrhu ÚP a VVURÚ má sloužit větší informovanosti
veřejnosti a umožnění se seznámit s obsahem návrhové dokumentace před zahájením projednání
dle příslušných ustanovení stavebního zákona <.>
<br> Konání společného jednání o návrhu ÚP a VVURÚ včetně termínu pro uplatňování připomínek
bude oznámeno veřejnou vyhláškou,kterou současně bude uvedená dokumentace doručena (§ 50
odst.3 stavebního zákona).Předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce
Magistrátu hl.m.Prahy je dne 11.6.2018 <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
2018-04-13T08:22:31+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/1727311

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz