« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovany dne 23.4.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-23-4.pdf

Pozvánka
<br> na zasedání zastupitelstva obce Bukovany,které se koná dne 23.4.2018 v 18,00 hodin v prostorách Rodinného centra,č.p.57
<br> Návrh programu:
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Schválení Závěrečného účtu obce Bukovany rok 2017
<br> 4) Schválení Účetní závěrky obec Bukovany rok 2017
<br> 5) Schválení Účetní závěrky Mateřské školky Bukovany za rok 2017 6) Rozpočtové opatření č.1
<br> 7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby — připojeni kNN
<br> 8) Dodatek č.3 ke Smlouvě o sběru,přepravě a odstranění odpadu 9) Smlouva o příspěvku obce a Smlouva o výpůjčce — kompostéry 10) Schválení přijetí dotace — navýšení kapacity MŠ Bukovany
<br> 11) Schválení komise pro otvírání a hodnocení nabídek
<br> 12) Informace k projektu Vodovod Bukovany
<br> 13) Různé /Í? _ ' ? hf -
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX
<br> Sejmuto: 23.4.2018

Načteno

edesky.cz/d/1726919

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz