« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky

Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu – stavební práce,dílčí
rekonstrukce MŠ,2015
<br> Sdělení o záměru zadání VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-dodávky
malého rozsahu
I <.>
Údaje k zadání veřejné zakázky
1.Zadavatel <.>
Městská část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31,IČ 241 431
telefon 25792 1167,fax 25792 2641,www.Praha-Lipence.cz <,>
mu.lipence@tiscali.cz
2.Způsob zadání veřejné zakázky,datum <.>
Písemná výzva k podání nabídky jednomu zájemci bude odeslána do 10.7.2015
3.Název a předmět zakázky,stručný popis,požadavky a podmínky <.>
Název: „Akustická opatření pro dvě učebny Základní školy č.p.168 <,>
Praha-Lipence“
Předmět a stručný popis zakázky <.>
Předmětem zakázky je zajištění výroby,dopravy,instalace akustických opatření a
úprav ve dvou učebnách nástavby ZŠ Lipence ke snížení dozvuku <.>
Návrh řešení je obsažen v materiálu z června 2015 pod č.zak.15.0349-05 <,>
zpracovatel EKOLA group,spol.s r.o <.>,Praha 10 <.>
Řešené učebny mají plochu cca 100 m2 a 77 m2.Doba dozvuku je stanovena
vyhláškou č.343/2009 Sb.podle technické normy ČSN 730527 <.>
Požadavky a podmínky na uchazeče
Podkladem pro zhotovitele bude odsouhlasená varianta „akustických opatření“ <.>
Požadovány jsou instalace akustických „nástěnek“ (viz varianta 1) s doplněním
stropními akustickými panely.Plochy úprav jsou uvedeny v návrhu,činí cca 20m2
a 22m2 <.>
Záruka je požadována min.36 měsíců od data předání a převzetí <.>
Zadávací lhůta do 30.8.2015,platnost smluvní ceny do 30.11.2015 <.>
4.Předpokládaná výše finančního plnění (bez DPH) <.>

<br> do 80 000
<br> 5: Charakter zakázky podle druhu a výše finančního plnění (§ 7 zákona) <.>
Dodávka včetně montáže (zakázka malého rozsahu) podle § 12 zák.č.137/2006
Sb <.>,o veřejných zakázkách <.>
6.: Místo a lhůta pro nabídku <.>
Úřad Městské část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31,IČ 241 431,do 10 dnů po
odeslání výzvy <.>
7.Místo plnění.Městská část Praha-Lipence,Černošická 168 (budova ZŠ
Lipence)
9.Předpokládaná lhůta plnění <.>
<br> 07/2015 až 08/2015
<br> II <.>
Další sdělení <.>
Zadavatel není plátcem DPH <.>
Podmínky dodávky,úhrady ceny,rozsah plnění,budou uvedeny ve výzvě <.>
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání podle tohoto sdělení zrušit i bez udání
důvodu.Zálohy nebudou poskytovány <.>
Praha Lipence 30.6.2015
<br> Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu – stavební práce,dílčí
rekonstrukce MŠ,2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta v.r <.>
Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz
Vyvěšeno na úřední desce: 1.7.2015
Sňato: 17.7.2015

Načteno

edesky.cz/d/172059

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz