« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2017

?ááoč_ůzgpad'ář2;šcá- sbařssáoí spa-žsřgmss
<br> Vyřizmeflmka Němec/22 V Jičíně Wai-9.12.2016
<br> Věc: Stanovení cen vodnéhoá stočného pro rok 2017
<br> Vážená paní starostkolpane starosto <,>
<br> Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti,a.s.na svém zasedání dne 13.12.2D'16 schválilo nové: ceny vodného a stočného pro rok 20137.V p-řiioze
<br> Mám “proto posiiá-me příkaz ředitel-e,kompletní kaikuiaci cen“ vodného a stočného-__ - - najdete na našich webových stránkách <.>
<br> Z příkazu výplývá že ceny'vodného 'a stočného se nemění.Hiavníjmi důvody“ jsou
<br> dobré hospodaření naší společnosti & vysel objem prodeje vodného' : stočného
<br> S.paf-“zdraveho
<br> jů
<br> 3355133533533 oásfs'sš modní spásčaosřař s ?- J ! C ! N (ŽŠ <.>
<br> _ „i ŽU
<br> lng XXXXXXX XXXXXX Ředit'ýqg! spolecnost!
<br> BŘHĚÚFNĚ- S-Z'F'Cšš E N!
<br> ?c—dehosp-očžášašů obohošáš spe'šeiíwost
<br> Vyřizuje/tinka: Ně-mecf22 V Jičíně dne: 19422016
<br> Příkaz ředitele Ze dne 19.12.2016
<br> 0 ůpravě-cen za dodávku pitné vody a ze odvádění odpadních vod (cena vodného 'e stočného \! Kčfmíš)
<br>.<.> 'E-Před-stavenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti v souládo se.zákonem o cenách &.52671990 Sb.% 6,ve znění pozdějšíoh předpisů,stanoví s účinností od _ 1; ledna 201-7 tyto oenyčí “-
<br> Dodávka pitné Odvádění Srážka—vá voda “vody _ odpadních vod
<br> ' bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
<br> oo'sĚŘATÍELÉ 33,68 33,74 _34,96 40,21 34,96- 40,21
<br> vedohosěodářská a obchodní! společnost,as
<br> Eng.Rich-áá Smutný,ředitel společnosti É

Načteno

edesky.cz/d/1716222

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz