« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2017
<br> Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč Účelové Druhové odpa položky P Příjmy celkem 2 519 300,00 Kč Tř.1 Daňové příjmy 2 379 000,00 Kč Tř.2 Nedaňové příjmy 82 500,00 Kč Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč Tř.4 Dotace celkem 57 800,00 Kč Příjmy - závazné transferové vztahy 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.Vztahu 57 800,00 Kč V Výdaje celkem 4 495 739,00 Kč Rámcové ukazatele: Tř.5 Provozní výdaje celkem 1 295 739,00 Kč Tř.6 Kapitálové výdaje 3 200 000,00 Kč Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpo) 2212 Silnice 2 000 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 92 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost 3 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 226 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 500 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 500,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 212 000,00 Kč 3745 Péče 0 vzhled obcí & veřejnou zeleň 395 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 299 000,00 Kč 6171 činnost místní správy 459 500,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 Kč 6399 Ostatní finanční operace 42 000,00 Kč 6402 Finančnívypořádání minulých let 15 739,00 Kč Finanční vztahy k jiným osobám 3429 5222 MD čsv 3 000,00 Kč 5512 5229 SDH Osek 30 000,00 Kč F Financování - 2 776 439,00 Kč 8115 Změna stavu finančních prostředků „ 2 776 439,00 Kč
<br> Zpracovala: V.Hynková
<br> Návrh rozpočtu předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta obce,XXXXX XXXXX - místostarosta obce
<br> Vyvěšeno: g;,<.>."
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/1716220


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz