« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Pozvánka na veřejné zasedání MRČR konaného dne 15. 11. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání MRČR konaného dne 15. 11. 2016

MIKROREGION CESKÝ RÁJ Sídlo: Vyskeř čp.88,512 64 Vyskeř Vyřizuje: J.Lásková Soldátová,+420 605 775053 Vyskeř,4.11.2016
<br> POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> MIKROREGION ČESKÝ RÁJ „,<,> svolává veřejné 112.zasedání shromáždění starostů MIKROREGIONU CESKY RAJ (5/2016),které se uskuteční
<br> dne 15.listopadu 2016 od 16,30 hod.v Mladěj ově '
<br> rv v
<br> v rtf—Ávtmi—ďšč,' a D í/Í'M- L 1/3
<br> Program:
<br> 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
<br> 2/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2016,provoz cyklobusů v roce 2017
<br> 3/ Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 20l 8-2020
<br> 4/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2016
<br> 5/ Stanovení režijních nákladů na rok 2017
<br> 6/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2017
<br> 7/ Schválení plánuinventur & činnost inventarizační komise v roce 2016
<br> 8/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregion Český ráj
<br> 9/ Zpráva o činnosti revizní skupiny v roce 2016 — kontrola svazku a OPS pro Český ráj
<br> 10/ Volba členů revizní skupiny
<br> 11/ POV Královéhradeckého — vyhlášení výzvy z POV
<br> 12/ Kreslené mapy — výstupy 2 jednání s p.Blažkem
<br> 13/ Podání žádosti o dotaci obci Újezd pod Troskami - doména craj.cz
<br> 14/ Prodej Metodiky na zpracování pasportu MK a DZ na nosiči CD
<br> 15/ Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ — realizace akce,schválení datovacích smluv na převod zrealizovaného investičního majetku na členské obce
<br> 16/ Vyhlášené dotace pro obce
<br> 17/ Diskuse
<br> 18/ Usnesení
<br> 19/ Závěr
<br> Vlasta Špačková předsedkyně
<br> Rozdělovník:
<br> Členské obce MR Český ráj včetně zastupitelů obcí Bc.XXXX XXXXXXXX - Sdružení Český ráj
<br> Ing.J an XXXXX - Správa CHKO Český ráj
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX — Město Turnov
<br> Vyvěšeno: “% X,X Zai/af & Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/1716217


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz