« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Pravidla rozpočtového provizoria 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov,Češov 149,505 01 Jičín,IČ: 00271462
<br> Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018
<br> Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce,přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků <.>
<br> Obec hradizávazkvalývajíci zjiž uzavřených smluv.Finanční plnění bude provedeno tak,aby obci nevznikly nezaplacené faktury <.>
<br> Pred schlráIEnlm rozpočtu na roli 1018 SE“ postuomo dle rozpočtu po Eménách roku ELM? Závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby <.>
<br> Během platnosti rozpočtového provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté investičnía smluvně podložené akce z minulého roku <.>
<br> Rozpočtové provizorium nabývá platností I.le'dna 2018 a bude platné do schválení rozpočtu obce Češov.Po schválení rozpočtu pro rok 2018 se přůmv a výdaje rozpočtového provizoria stávajl příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválenL
<br> VladimírKořínek/ ?
<br> starosta '“ byl“
<br> - OBEC Češov \: Cešově dne 28.12.2017 506 Ol Jičín

Načteno

edesky.cz/d/1713774


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz