« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh rozpočtu OBCE 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Návrh rozpočtu obce Češov na rok 2017
Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč
Účelové Druhové
<br> odpa položky
P Příjmy celkem 7 456 080,00 Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy 3 357 380,00 Kč
Tř.2 Nedaňové příjmy 240 900,00 Kč
Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč
Tř.4 Dotace celkem 3 857 800,00 Kč
<br> Příjmy - závazné transferové vztahy
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.Vztahu 57 800,00 Kč
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 800 000,00 Kč
<br> V Výdaje celkem 7 583 547,00 Kč
Rámcové ukazatele:
<br> Tř.5 Provozní výdaje celkem 1 583 547,00 Kč
Tř.6 Kapitálové výdaje 6 000 000,00 Kč
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 23 000,00 Kč
2310 Pitná voda 6 000 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 17 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 30 000,00 Kč
3111 Mateřské školy 4 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize 14 000,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 35 500,00 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví - Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 178 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 440 000,00 Kč
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 000,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 332 300,00 Kč
6171 Činnost místní správy 272 135,00 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000,00 Kč
6399 Ostatní finanční operace 57 380,00 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 13 232,00 Kč
<br> Povinné výdaje k spolufinancovaným programům
2310 6121 Vodovod II.etapa 5 892 322,00 Kč
<br> Finanční vztahy k jiným osobám
3111 5339 Mateřská škola Volanice 4 000,00 Kč
5512 5229 SDH Liběšice 10 000,00 Kč
3319 5222 Spolek Stezka Češov-Vysoké Veselí 3 000,00 Kč
3419 5229 SK Češov 45 000,00 Kč
5512 5229 SDH Češov 10 000,00 Kč
1039 5222 Myslivecký spolek omáš Svoboda Češov 3 000,00 Kč
<br> F Financování 127 467,00 Kč
8115 Změna stavu finančních prostředků 127 467,00 Kč
<br> Zpracovala: V.Hynková
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/1713763


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz