« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Svolání schůze ZO na 28.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov
Češov čp.49 V Češově dne 21.prosince 2017
<br> Starosta obce Češov XXXXXXXX XXXXXXX svolává na čtvrtek XX.prosince XXXX od XX.00 hodin schůzi zastupitelstva obce v kanceláři OÚ obce Češov
<br> Návrh programu:
1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
3) Schválení dodavatele na vodovodní přípojky na akci Vodovod Češov - Liběšice
4) Informace o rozpočtovém opatření č.7 v kompetenci starosty v roce 2017
5) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018
6) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021
8) Inventarizace majetku obce
9) Hospodaření obce k 30.11.2017
10) Schválení cenové přílohy č.1/2018 FCC ČR s.r.o <.>
11) Schválení dodatků č.1 ke smlouvám č.34/JC/Kv/OUN/12/N a č.35/JC/Kv/OUN/12/N
12) Záměr obce č.4/2017
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1713762

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz