« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Svolání schůze ZO na 5.6.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov
Češov čp.49 V Češově dne 29.května 2017
<br> Starosta obce Češov XXXXXXXX XXXXXXX svolává na pondělí X.června XXXX od XX.30 hodin schůzi zastupitelstva obce v kanceláři OÚ obce Češov
<br> Návrh programu:
1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
3) Schválení dodatku č.1/2017 k Zadavatelské smlouvě svazku obcí Mariánská zahrada
4) Schválení dodatku č.1/2017 ke Stanovám svazku obcí Mariánská zahrada
5) Schválení závěrečného účtu za rok 2016
6) Schválení účetní závěrky za rok 2016
7) Schválení Dodatku č.1 smlouvy o dílo č.2103/2016 – Vodovod Češov-Liběšice II.etapa
8) Různé
9) Diskuze
10) Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1713758

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz