« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Svolání schůze ZO na 27.3.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov
Češov čp.49 V Češově dne 20.března 2017
<br> Starosta obce Češov XXXXXXXX XXXXXXX svolává na úterý XX.března XXXX od XX.30 hodin schůzi zastupitelstva obce v kanceláři OÚ obce Češov
<br> Návrh programu:
1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
3) Schválení Dodatku č.1 Obecně závazné vyhlášky obce Češov č.4/2015
4) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Češov č.1/2017
5) Žádost o poskytnutí dotace SDH Češov
6) Schválení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ VODOVOD ČEŠOV – LIBĚŠICE “ ( III.ETAPA)
7) Různé
8) Diskuze
9) Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1713757

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz