« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Svolání schůze ZO na 7.3.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov
Češov čp.49 V Češově dne 23.února 2017
<br> Starosta obce Češov XXXXXXXX XXXXXXX svolává na úterý X.března XXXX od XX.00 hodin schůzi zastupitelstva obce v kanceláři OÚ obce Češov
<br> Návrh programu:
1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
3) Inventarizační zpráva
4) Informace o posledním rozpočtovém opatření č.13 v roce 2016 v kompetenci starosty
5) Schválení rozpočtu na rok 2017
6) Schválení podání žádosti dotačního programu Královehradeckého kraje s názvem: Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod na akci s názvem „ VODOVOD ČEŠOV – LIBĚŠICE “ ( III.ETAPA)
7) Schválení složení komise pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ VODOVOD ČEŠOV – LIBĚŠICE “ (III.ETAPA)
8) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
9) Poplatky za komunální odpad a psÿ za rok 2017
10) Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-2015209/SoBS 1 Češov,p.č.941/6,OBEC,ATS,knn
11) Schválení podepsání Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
12) Záměr obce č.1/2017 – prodej pozemků
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1713756

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz