« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Odpověď na žádost o informaci dle 106/99 Sb. čj.86/17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Ceéov,éeéov 49,506 01 Jiéin,IC: 00271462 Véc: Odpovéd’ na iédost o poskvtnutf informace dle zékona é.106/1999 5b <.>,0 svobodném pfistupu k informacim,v platném zném’ K vaéi iédosti 2e dne 4.7.2017,kterou evidujeme pod 64.86/17,sdélujeme nésledujici: ad 1) a.ad2) a.Dle ust.XVIII <.>,odst.3 uzavfené smlouvyje obec povinna uhradit spoleénosti smluvni pokutu ve V\,'I§i 15.000,— Ké za kaidx] pffpad.S pozdravem :5


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz