« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Odpověď na žádost o informaci dle 106/99 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Ce§ov,ée§ov 49,506 01 Jiéin,IC: 00271462
<br>
<br> Véc: Odpovéd' na iédost o poskvtnuti informace dle zékona é.106/1999 5b <.>,0 svobodném pFistupu
<br> k informaciml v glatne’m znéni
<br> K vaéi iédosti 2e dne 15.6.2017,kterou evidujeme pod 61.80/17,sdélujeme na’sledujicx’:
<br> ad 1) neméme zpracovanv detailm’ pfehled
ad 2) 68
<br> ad 3) 4760 W
<br> ad 4) 68 ks nad 15 rokl‘]
<br> ad 5) 68 ks vybojka sodikova vysokotlaké
ad 6) betonovf/ sloup
<br> ad 7) 3400 m nad 25 rokfl
<br> ad 8) ne
<br> ad 9) ne
<br> ad 10) —
<br> ad 11) 1825 hodin
<br> ad 12) 28450; K6
<br> ad 13) 0
<br> ad 14) autonomné
<br> ad 15) smlouva na dobu neuréitou
<br> ad 16) 6572,- KE
<br> ad 17) O
<br> S pozd rave m
<br>
<br> Vladimir Koh’nek
sta rosta
<br> /
<br>,/
<br> 6%
<br> OBEC CE§OV
<br> v Ce§ové dne 12.7.2017 506 01 chm


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz