« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Veřejná vyhláška - informace dle zák. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

OBECNÍ ÚŘAD ČEŠOV
<br> Češov 49,505 01 Jičín.IČ: 00271462
<br> Obecní úřad Češov v souladu s ust.š 25 odst.1 zákona č.500/ 2004 Sb <.>,Správní řád ve znění pozdějších předpisů doručuje“ touto
<br> veřejnou vyhláškou:
<br> Obecní úřad Češov oznamuje c_možnosti vyjádřit se fyzickým a právnickým osobám vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím údajů požadovaných Žadatelem dle přiložené žádosti <.>
<br> Žadatel požaduje informace dle zákona 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.|
<br> Souhlas či nesouhlas je možno vyjádřit do 22.6.2017
<br> Příloha:
<br> Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> XXXXXXXX XXXXXXX OBEŠĚJŠÍCŠJVŘAD Í (.učo XXX XXX.V.iM
<br> V Češově dne 15.6.2017
<br> Vyvěšeno: 15.6.2017
<br> Hl ll <,>
<br> v Bohumilicích 24.5.2017
<br> Věc: Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Žadatel:
<br> \:
<br> Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :„
<br> 1.Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení dokumentace?
<br> pomoci pasportizace nebojíné [] Pas-portizace El Projektová dokumentace
<br> [] Zaměření reálného staVu
<br> EI Jiné -jakým způsobem?
<br> 2.Jakýje celkový počet svítidel ve Vaší obci? ks 3.Jakýje celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? W 4.Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků ks- Do 5 roků ks Do 10 roků ks Do 15 roků ks
<br> Nad 15 roků ks
<br> !“
<br> Prosim uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks vybojka sodíkové vysokotlaká ks
<br> Výbojka sodíková nízkotlaké ks
<br> Výbojka indukční ks
<br> vybojka metal halogenidové ks
<br> Zářivka ks
<br> LED ks
<br> jiný druh-ža rovka ks
<br> Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí ajejich' počet Betonový sloup Ocelový sloup natiraný
<br> Ocelový sloup zinkovaný
<br> Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětienije
<br> Do 2 roků m Do 5 roků % m Do 10,roků m Do 15 roků
<br> 3
<br> Do 25 roků m
<br> Nad 25 roků — m
<br> Využíváte inteligentní řídicí systém ?
<br> XXXX El NE
<br> Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice
<br> rekonstrukce,výměny bodů,generální opravy do veřejného osvětlení?
<br> [El ANO DNE
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> v případě,že ano,vjaké výší v letech?
<br> let
<br> Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 hodin
<br> Roční náklady na spotřebu el.energie za VO za rok 2016
<br> KC
<br> Celkové náklady na správu veřejného osvětieníza rok 2016?
<br> Kč
<br> Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: El Autonomně (vlastní zaměstnanec)
<br> El Prostřednictvím odborné soukromé firmy
<br> Trvání smluvního vztahu: datum konce
<br> Jiné: Jakým způsobem?
<br> Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem:
<br> Název firmy:
<br> Doba smluvního vztahu: Neurčitá datum konce smlouvy
<br> Název firmy:
<br> Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce
<br> =——'- = _
<br> 16.Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
<br> Kč
<br> 17.Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? Kč
<br> Odpověď.prosím,zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na
<br> naši adresu.Děkujeme <.>

Načteno

edesky.cz/d/1713742

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz