« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Odpověď na žádost o poskytnutí informace - Ambros

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,lČ: 00271462
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
<br> K vaší žádosti ze dne 23.3.2017,kterou evidujeme pod č.j.40f17,sdělujeme následující: adl) v obci jsou dvě svazová místa,obyvatelé obce platí dle schválené vyhlášky poplatek 500,— Kč,adZa) dvě sběrná místa,ad2b) tříděný odpad: papír,plasty,kovovy odpad,sklo,ad 2G) kontejner 1100 | — plast 7 ks kontejner 1100 | - papír 2 ks kontejner se Spodním vysypem 1,1 m3 —sklo 2 ks kontejner se spodním výsypem 1,1 m3 — kovový odpad 2 ks ad 3) kontejner 1,1 m3 - FCC Česká republika,s.r.o <.>
<br> ad 4) FCC Česká republika,s.r.o <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br>,_ ;.X,<.> x.starosta '.H 3 ' \: <,) 8 E fi;: C E "a r
<br> v Češově dne 10.4.2017

Načteno

edesky.cz/d/1713731

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz