« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Odpověď dle § 106/99 Sb. - Č.j.78/18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí

Obec Češov,Češov 49,506 01Jičín,IČ: 00271462
<br> Věc: Odpověď na žádost o poskvtnutí informace dle zá kona &.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.v platném znění
<br> |< vaší žádosti ze dne 27.3.2018,kterou evidujeme pod č.j.78/18,sdělujeme následující:
<br> ad 1) nevyskytuje se
<br> ad 2)
<br> k.ú.Češov: 132/2,74/8,74/13,74/20,74/23,115/26,155/2,171/15,171/24,171/30215/60,215/62,280/2,280/5,280/11,28D/13,280/2 1,226/28,326/34,326/55326/57326/73,326/102,326/106,326/113,326/118,326/122,326/123,326!124,326/l25,326/126,326/127,3261129,32Gli—46,326/147,326/152,326/l61,326/171,326/189,32Gil91,326/197,326/207,326/220,326/227,326/228,326/229.326/231,450/9,450/13,548/35,548/57,548/86,591/12,622/37,695/3,695/32,695/39,695/40,695/56,695/57,695/74,834/1,836/2,847/5,847/15,847/18,847/21,867/11,867/22,867/25,867/26,867/31,897/D,905/1,911/231 1/4,91 1/6,924/1,941/6,947/O,952/0,957/0,958/0,960/0,budova čp.49
<br> k.ú.Liběšice: 137/11,137/21,137/22,137/23,137/24,137/25210/1,20/30,308/3,308/4,308/6,308/7,350/21,359/11,359/15359/16,359/18359/20,359/22,359/25,359/31,359/33,359/34,359/35,359/37,359/40,359/41,359/54359/562:59/58,359/59,359/61,359/62,359/63,359/64,455/15,455/46,520/4,SZO/64,615/2,615/8,615/17,648/7,648/16,648/29,648/44,648/46,648/47,648/49,664/18747/3,788/0,789/0,816/0,817/0
<br> S pozdravem
<br> XXXXXXXX XXXXXXX /Á
<br> starosta.-_.[ L _
<br> \; Češově dne 12.4.2018

Načteno

edesky.cz/d/1713728

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz