« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z_m_r Statut_rn_ho m_sta Brna, m_stsk_ __sti Brno - _e_kovice a Mokr_ Hora pronajmout nemovit_ majetek - pozemek p._. 3440 v k._. _e_kovice, spole_nosti Subterra a.s.

MS
915'
<br> Záměr Statutárního města Brna <,>
městské částí Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
<br> pronajmout nemovitý majetek
<br>
<br> V souladu S ust.§ 39 odst.1 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
zveřejňujeme Záměr Statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a
<br> Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek:
<br> Předmětem tohoto Záměru je pronájem části pozemku parc.č.3440 V k.ú <.>
Řečkovice,o výměře 187 m2,Společnosti S u b t e r r a as <.>,Se _sídlem Koželužská
2246/6,180 OO Praha,IČO 45309612,na dobu určitou 66 25.7.2015 66
30.11.2015.Účelem Zamýšleného pronájmu je zajištění přístupu na železniční
násep přiléhajícího železničního tělesa během probíhající Stavební činnosti <.>
<br> Pronajímanou část pozemku blíže vymezuje graíická příloha <.>
<br> Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na
ÚMČ BrnoflŘečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15
<br>.- dnů ode dne Zveřejnění <.>
Úřad městští.na“ města äma
Ěľäë ˇ' Ěeřknví“ ".v Mokré Hšťë
<br> 'šekieıoriúi
Palackého nom.11,62190 sme
m.<.>
<br>
<br> \
<br> JUDf.Jana Otevřèiłàvá
tajemnice ÚMČ
<br> V Brně dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno: 25 -[35.<.> 2015 \
Sňato:,T5 q.EMS

Načteno

edesky.cz/d/169506

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz