« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Lhotka - 54/2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Lhotka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2016.pdf

Poč.a 54
<br> Návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování Městského obvodu Lhotka pro rok 2016
<br> ázev polpzky (v tis.Kč) SR 2015 leden únor březen duben květen červen NE PRlJMY 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Daňové příjmy celkem 687 18 481 Oplatky ze psů 26 12 0 oplatky za užívání veřejného prostranství 1 O 0 rávní poplatky 7 6 6 aň : nemovitosti 5 0
<br> Položka
<br> Nedaňové celkem 30 66 říjmy z pronájmu pozemků O O říjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 30 30 ří m : úroků O 1 statní nedaň.příjmyjínde nezařazené 0 35 V |.A S T N P J M Y 48 P UA TRANSFERY A P EVODY einv.přijaté transfery ze SR - SDV 43 st.Neinv.ři até transfe ze SR 0 eúčelová neinvestiční dotace 'čelova' neinvestiční dotace 24 řevody z rozpočtových účtů statní převody z vlastních účtů ' elový investiční transfer od obcí P J M Y C E |.!( E M Konsolidace mů P MY CELKEM PO KONSOLIDACI Financování celkem CELKOV ZDROJE
<br> Dne: 26.listopadu 2015 % / Zpracovala: XXXXX XXXXXXX,XXXX
<br> úsek rozpočtu a finančního hospodaření
<br> Návrh rozpočtového provizoria běžných výdajů Městského obvodu Lhotka pro rok 2016
<br> oddíl,paragraf v tis Kč) SR 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 sku na 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 273 60 13 13 10 10 2212 Silnice 273 60 13 13 10 10 2219 Ostatní záležitosti zemn.kom.O O 0 O O 0 skupina 3 - Služby ro stvo 3 906 3111 Předškolní zařízení 0 3119 Ostatnízáležitosti ředškolní ' h.a základního vzdělávání 1 008 3319 Ostatnízáležitosti kultu 60 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 64 3412 S rtovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní těl ' ovna' činnost 36 3639 Komunálníslu a územní rozvo' “inde nezařazeno 20 3745 Péče o vzhled obce a veře nou zeleň sku na 5 - Bez státu a rávní ochrana 10 5212 Ochranao atelstva 10
<br> skupina 6 - Všeobecná veře ná a slu
<br> 6112 Zastu itelstva obcí 6171 nnost místnísprávy
<br> 6310 Obecné ří“ a ' z fin.operací 0 6320 Po íštění funkčně n cifikované 0 57 6399 Ostatnífinanční o ce 0 Převody vlastním fondům 22 22 C E |.K E M B VYDAJE 626 701 Konsolidace ' ů -22 -22 C E L K E M VYDAJE PO KONSOLIDACI 604 679 Shiviůmí město Ostrova Úřad městského obvodu Lhotka Dne: 26.Iitopadu 2015 / / „mna,Magna,; „ Zpracovala: XXXXX XXXXXXX ' XX/Xth XXXXXXXXXXXXX.<.> úsek rozpočtu a finančního hospodaření Vyvěšeno dne: -------------------- TS
<br> ZG apmciosfďžýyf

Načteno

edesky.cz/d/1663346

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Lhotka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz