« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 45/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva-VZMR-výměna oken.pdf

Výzva k vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Zadavatel : Statutární město Ostrava,Městský obvod Hošťálkovice Rynky 277,725 28 Ostrava — Hošťálkovice
<br> Zastoupený : Ing.Jaroslavem Klučkou,starostou M01) Hošťálkovice
<br> ICO: 00345451 DIČ: cz 00845451 Telefon: 5994281 1 06- 107 Fax: 599428109
<br> Předmět plnění:
<br> výměna 20 ks vadných atypických klenbových plastových oken výšky 1240 a šířce 1040 mm (dle přiloženého nákresu) v bytovém domě č.p.147/7 městského obvodu,tj.v 6 bytech ve správě MOb.Jedná se o dodání nových plastových oken,včetně dodání Žaluzií,demontáže stávajících oken a jejich likvidace,montáže nových oken včetně zednických prací.Požadavek na provedení v kombinované achátově šedé a bílé barvě,v 6 komorovém profilu,5 izolačním
<br> dvojsklem.Bližší informace — kontaktní osoba <.>
<br> Doba plnění: do konce září 2016
<br> Prokázání kvalifikace: doložení kopie živnostenského listu,kopie výpisu z obchodního rejstříku,je-li v něm objekt
<br> zapsán
<br> Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky:
<br> cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady spoj ené s realizací zakázky,cena uvedená v české měně bez DPH
<br> nabídková cena je nej výše přípustná
<br> Termín a místo podání nabídek:,nabídka musí být doručena na podatelnu UMOb Hošťálkovice,Rynký 277,725 28 Ostrava —
<br> Hošťálkovice nejpozději do 31.5.2016 do 12.00 hodin vzalepené obálce s označením „výměna oken 147/7 “
<br> Práva zadavatele :
<br> zadavatel si vyhrazuje právo : nevybrat žádnou z předložených nabídek před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,popř.upřesnit informace uvedené v nabídce neposuzovat nabídku subjektu v případě,že jeho nabídka nebude v souladu s podmínkami výzvy
<br> Státním-m“ mesto (Jašima
<br> Kontaktní osoba: ' Ufa-0 me.-saského obvodu Hošťalkowee
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Email: mnaivarkova©hostalkoviceostravacz i._,_.<.> „ »“ „ l::thCIlCni casio písemnosti:.<.>.ďQ„říši,/lé
<br> v Ostravě _ Hošťálkovících dne : 18.5.2016 Vyvěšeno,áqelmďffďófvloffé ___________
<br> \ Podpis:.<.>.<.>.J&M/M&M“.<.>.<.> <.>
<br> wu“ S vešeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>
<br> Podprs:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> [Položka č.1
<br> 1125
<br> 1040
<br> 915

Načteno

edesky.cz/d/1663133

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz