« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 43/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek k návrhu programu 17 ZMO.pdf

313
<br> Stonnamí město Ostrava Úřad městského obvod u Hoštálkovico
<br> “:.—_.<.> „ „ i „&;/64 Štamtárhl mĚŠtÚ astrava ť <.>,\ ĚdCš'tČlLČ l$l-Ji.<.>.<.>.nUJXl.<.>.<.> Ý.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.D d t k XXXX města V // a?? JJJ/( o a & WČŠÉDU dz';- €-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> DL)dr'b//.<.>.<.>.<.>.Í Svčšcno dne.DODATEK ? [i(jflř'“ _í.<.>.:.<.>.<.>.<.>.„:.-<- :'x::L-1=.ť.a-.—A-'nu\u_
<br> k návrhu programu 17 zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2016
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: XX.Dohoda o poskytování služeb,o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení pohledávek
<br> 49.Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení přesunu alokaci mezi oběma Ostravskými IPRM
<br> Předkladatel Ing.Zbyněk Pražák,<.> Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 50.Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti DK POKLAD,s.r.o.& uzavření Dodatku č.1
<br> Předkladatel Ing.Martin ŠtěDá1_1e_k,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 51.Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava pro akademický rok 2016f2017
<br> 52.Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA,a.s <.>,na akci „Rekonstmkoe parkovacího systému OSTRAVAR ARÉNY“
<br> 53.Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti & spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund,evidenční číslo smlouvy 3157/2015/SVZV
<br> 54.Návrh na poskytnutí účeiove neinvestiční dotace zrozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
<br> OST RAVAl.'!
<br> 2/3
<br> Statutární město Ostrava DOdatek
<br> rada města
<br> Předkladatel Mg; XXXXX XXXXXXX,náměstek primátem;
<br> XX'
<br> XX <.>
<br> 57 <.>
<br> 58 <.>
<br> 59 <.>
<br> 60.*
<br> Návrh na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy ve společnosti OZO Ostrava s.r.o <.>
<br> Souhlas se členem představenstva a se členy dezorčí rady v nástupnické společnosti po liizi sloučením společností OVANET a.s.a OVA! ! lCLOUD.net a.s <.>
<br> Návrh přijmout darem části pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava v rámci stavby „Cyklo stezka chemické osady Grmelova“
<br> Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o zřízení siužebnosti s fyzickými osobami
<br> Uznání dluhu a dohoda o splátkách,Prominutí dluhu a dohoda o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) <.>
<br> Návrh na vyslovení souhlasu s nabytím souboru nemovitostí (objekt bývalých jatek,prodejna Bauhausu & souvisejících nemovitostí) a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem nacházejících se na uL Janáčkova,v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br> Předkladatel Ing.Břetislav Rigel-,náměstek primátora:
<br> 61 <.>
<br> 62 <.>
<br> 63 <.>
<br> 64 <.>
<br> 65 <.>
<br> 66 <.>
<br> Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti“ v souvislosti se stavbami zahnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
<br> Návrh na uzavření „Smluv () zřízení služebnosti“ v souvislosti se stavbou „Cyklostezka chemické osady,Grmelova“,„Nová Karolina -— Nová ulice Porážková“ a „Nová Karolina „„ Prodloužená ulice Porážková I“
<br> Návrh na uzavření; smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu stamtárního města Ostravy
<br> Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami zahrnutýrni do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
<br> Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
<br> Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ev.č.1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizaci stavby „Cyklostezka Počáteční,Slezskoostravský hrad“
<br> OSTRAVA
<br> ! o
<br> 3f3
<br> Statutá mi město Ostrava rada města
<br> Dodatek
<br> 672 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo zdůvodu vzniku méněprací vrámci
<br> stavby „Cyklistická trasa I,podél silnice Na Lukách“
<br> /
<br> l l
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava
<br> Datum: 17.5.2016
<br> OSTRAVÁH!

Načteno

edesky.cz/d/1663131

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz