« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 40/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přerušení dodávky elektřiny.pdf

OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> Vážená zákaznice,vážený zákazníku,dovoluieme si Vás informovat :) plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> OBE () Suluzaml měsíc Ostrava
<br> 0 ST R a V a Úřad městského obvodu Hošťálkoviee
<br> Evidenční číslo písemnosti ýÍ/Xf/Č
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MÍSTNÍČÁST/ULICE NQVÁ VES,vHOŠJÍ-ÁĚKO'VICE,o Vývěšcno dno/ťf/f'á/Á.<.>.<.>.<.>.<.> VSE v MISTE VWESENI LETAKU ŽOŽJ/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> © Dle přiložené orientační mapy.v ulo :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> DNE/„EDNECH 25.<.> 52016 OD 7:30 3st.<.>.<.>.<.>.1500.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ©
<br> které proběhne v souladu & uslanmfenlrn g 25,odst 3,písm.a),bod 5 [týkajlcim se účastníků trhu s elektži nou/ a písm.a),bod 6 [týkajícím se výtahem/,zákona č.458j20l3ů Sb <.>,v platném zněnl,: důvodu prováděn! piánovaných prací na zařízení distribuční soustavy,popř.v jeho ochranném pásmu (tj.spraví,rekorntfukcí,údržby & revizi) <.>
<br> Dwošuiema si Vás preto požádat.abyste provedli potřebná opatření.azamazlši lak případným škodám na zařízení a majetku.Orniouvárne se & ujišťujeme Vás,že časový
<br> rozsah přerušení byi zvoien pouze na nezbytně nutnou dobu.Z hlediska bezpečnosti Je nutno zařizení distribuční saustwy i v této době namalovat za zařízení pod napětím.žádáme Vás proto () dodržení všech zásad bezpačnosii <.>
<br> V případě daiších dotazů nás prosím kontaktujte na naši Poruchová lince 849 850 860,kteráje Vám $< dispozici 24 hodin denně,? dni vtýdnu.Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> bez Distribuce.:|.a <.>
<br> Děčln,Děčín N- Podmokly,XXXXXXXX XXXX,Psč XXX XX ! IČ XXXXXXXX | Linka pro hlášeni poruch 340 850 860 ! fax: 371 102 008 ! amen: info©cezdistribucnenz | www.oazdistribucea I společnost zapsané vobch.relstřiku vedeném Krajským soudanv Ústí nad Labem.oddíl B,všažka 2145 | zasílací adresa: ČEZ Zákaznické sřužtw,s.r.o.<.> Plzeň,Guide—nema 2577/19.PSČ 303 28
<br> SK U P E N A Č 51 Zákaznická XXX Ra XXX XXX XXX www.cezdistribuce.cz
<br> Odstávka elektrické energie — orientační mapa
<br> Ostrava - Nová Ves,Hošťálkovice
<br> OS
<br> _7920 O
<br> Oddělení Sítě VN a NN Ostrava provede vyvěšení letáků v označeném území <.>

Načteno

edesky.cz/d/1663128

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz