« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 38/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemkový úřad-nabídka pozemků.pdf

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1121,130 00 Praha 3 —Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: 0201312774 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Libušina 502/5 <,>
<br> " Eheálr/é
<br> 702 00 Ostrava 2.iZi—???" Váš dopis zn.: DATOVÁ ZPRÁVA ID: g47bft8
<br> ze dne:
<br> Naše značka: SPU 225583/2016/Cr,<,> „
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXX Statutarm mesm OStrava
<br> Tel: XXX XXX XXX Úřad městského obvodu Hošťálkovice Fax: 729 922 139
<br> e-mail: moravskoslezskv.krai(á)spucr.cz Rynky 277
<br> 113 DS: 24913813 725 28 Ostrava — Hošťákoviee
<br> Ostrava 2.S.2016
<br> N abídka pozemků k pronájmu —žádost o zveřejnění
<br> V příloze Vám zasíláme seznam/y nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu,s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které tímto nabízí případným zájemcům k pronájmu/k propachtování.Žádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů včetně tohoto dopisu na úřední desce Vašeho úřadu,a to od 4.5.2016 do 2.8.2016 včetně <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y zpět na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce.Seznam/y zasílaný/é prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze do dokumentu,obsaženého v datové zurávé <.>
<br> Poznámka pro žadatele: Žadatelé o pronájem/o pacht musí své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 2.6.2016 včetně <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> ředitel Kraj ského pozemkového úřadu
<br> pro Moravskoslezský kraj
<br> v 2.Ing.Bohumil D 0 XXX ský
<br> zástupce ředitele Kraj ského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> Přílohy: nabídka pozemků k pronájmu: — k.ú.Hošťálkovice
<br> Za správnost: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> ' %
<br> ji'/„X.XXX/,:: '.<.>
<br> z.' avg
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Praha 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00 IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Nabídka pozemků k pronájmu
<br> KPÚ pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5,Ostrava,70200 Pouze Bez
<br> Parcela Výměra [m2] Parcelní skupina Kultura část přístupu Hošťálkovice 1008 l 3 l 0 1126 Katastr nemovitosti- pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1078 l 3 1'0 7628 Katastr nemovitosti- pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1078 I 10 l 0 452 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1177 l 6 1' 0 325 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1284 l 0 l 0 2007 Katastr nemovitostí — pozemkové ostatní plocha Ne 1301 l 0 l 0 1681 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1716 l 5 l 0 30 Katastr nemovitosti - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1846 l 3 l 0 199 Katastr nemovitosti- pozemkové ostatní plocha Ne Ano i\la.“ město Ostrava Miou mestského obvodu Hošťálkovice
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Podms'.<.>.<.>.<.>.' (( Sv./čiam dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sestaveno dne: 2.května 2016 v 11:40:05 Strana 1 l 1

Načteno

edesky.cz/d/1663126


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz