« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 37/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FÚ-veřejná vyhláška.pdf

Cj
<br> Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3 709 00 MORAVSKA OSTRAVA A PŘÍVOZ " 1944643/16/3200-11460-803051
<br> dne
<br> Ostrava
<br> Shora
<br> uvedený Č.280/2009 Sb.<,>
<br> VEŘEJNÁ
<br> správce daně podle ustanovení daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> Elektronicky podepsáno 02.05.2016
<br> XXXXXX XXX
<br> Vedoucí oddělení
<br> VYHLÁŠKA
<br> ode dne 02.05.2016 do dne 01.06.2016
<br> 5 50 odst.1
<br> zákona
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> ve dnech pondělí středa
<br> hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný
<br> předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> Seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam
<br> od 8:00 od 8:00 od od od
<br> do 17:00 hodin do 17:00 hodin
<br> Čj.1912497/16/3200-11460-803051,Čj.1912498/16/3200-11460-803051,čj.1912499/16/3200-11460-803051,čj.1912500/16/3200-11460-803051,čj.1912501/16/3200-11460-803051,čj.1912502/16/3200-11460—803051 <,>
<br> j.1912503/16/3200—11460-803051,j.1912504/16/3200-11460-803051,j.1912505/16/3200-11460-803051 <,>
<br> j.1912507/16/3200-11460-803051,j.1912508/16/3200-11460-803051 <,>
<br> č č Č Čj.1912506/16/3200—11460-803051,c č č
<br> j.1912509/16/3200—11460-803051 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nacházející se v obvodu územní působnosti
<br> stanovuje
<br> za
<br> do hodin do hodin do hodin
<br> nemovité věci
<br> shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> K č.j.1944643/16/3200-11460-803051 strana 2
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-12,o finančních úřadech,jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.8/2012 a na internetových stránkách Finanční správy http:/NW.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXX XXXXXX vedoucí oddělení
<br> :.<.>.-.<.>,<.>.-rami město Ostrava _ dfad městského obvodu Hošťllkovwc
<br> <.>,- ? ř/ÁC/ Evidenční čislo ptscnmosn:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br>.<.> __ „ze:/s Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.ďéóýýť

Načteno

edesky.cz/d/1663125

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz