« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 25/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 11 ZMOb.pdf

STATUTÁRNÍMĚsn305TRAVA MĚSTSKÝ oevon HOŠ'Í'ÁLKOVICE
<br> USNESENÍ z 11.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 17.2.2016
<br> 122/11z
<br> Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> určuje
<br> za ověřovatele zápisu 11.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice paní Květoslavu Vojířovou a XXXX XXXX Tomšíka <.>
<br> XXX/XXz Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> s c h v a l u j e zápis z 10.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 14.1.2016 <.>
<br> 124/11z Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> s c h v a I u j e předložený program 11.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice <.>
<br> 125/11z Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> projednalo žádost odboru majetkového MMO 0 sdělení stanoviska k záměru směny dle předloženého
<br> geometrického plánu č.1029-451/2015 ze dne 8.12.2015,bere na vědomí důvodovou zprávu
<br> s o u h 1 a s 1' se záměrem směny dle předloženého geometrického plánu č.1029-451/2015 ze dne 8.12.2015,s
<br> tim,že vzhledem k rozdílné velikosti směňovaných ploch by měl být tento rozdíl finančně zohledněn,u kl á d á sdělit stanovisko městského obvodu Hošťálkovice odboru majetkovému MMO <.>
<br> Zodpovídá: tajemnice
<br> Termín: únor 2016
<br> 126/112 Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r o j e d n a 1 o
<br> návrh na záměr prodeje pozemků parc.č.339/1,parc.č.338/1 a parc.č.333/3 vše v k.ú.Hošťálkovice,s c h v a l u j e
<br> záměr prodeje pozemků parc.č.339/1.<.> zahrada o výměře 68 m2,338/1 _ orná půda o výměře 220 m2 a nově zaměřeného pozemku parc.č.333/3 — zahrada o výměře 71 m2,vše v k.ú.Hošťálkovice,včetně prodeje budovy umístěné na těchto pozemcích (není zapsána v katastru nemovitostí) <,>
<br> u k 1 á d á vsouladu s usnesením zastupitelstva MOb požádat MMO odbor majetkový o projednání záměru
<br> prodeje v radě & zastupitelstvu města.Zodpovídá: tajemnice
<br> Termín: únor 2016
<br> 127/112
<br> Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice
<br> p r oj e d n a 1 o
<br> návrh na vrácení ocelové nádoby-nádrže (cisterny) umístěné ve sportovním areálu půjčiteli <,>
<br> s o u 11 l a s i s vrácením a odvozem ocelové nádoby—nádrže (cisterny) umístěné ve sportovním areálu <,>
<br> ukládá
<br> projednat celou záležitost spůjčítelem Ostravské opravny a strojírny s.r.o.scílem navrácení
<br> zapůjčené nádrže.Zodpovídá: starosta
<br> Termín: březen 2016
<br> Bez přijetí usnesení:
<br> Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice u kl á d á starostovi vyjednat písemnou dohodu o povolení cyklostezky trasy L u firmy Financial Found a.s.a
<br> po vyjednání znovu projednat.Zodpovídá: starosta
<br> Termín: březen 2016
<br> „> hh <.>
<br> ro XXX XXXXXX
<br> ing.]a\
<br> XXX XXXXXX místostarosta starosta -- =.<.> zář/X%.Šíří oů?/( „kk-Až; % / “
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-.<.>.„.<.>.<.>.=g;.-.an.-nu-pnuun-

Načteno

edesky.cz/d/1663113

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz