« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 22/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlášení nálezu.pdf

S'.;;:1.Larní mší-ilo Ostrá-„'a Úřad městského f'bvodu i—iošt'áikowcc
<br> Statutární město Ostrava _ _ __,__ _ _ _ „ __ "ŽŠ /f//' Městský obvod Hošťálkovice bude-11511: cist-3 ;;:?:;nnoatz.<.>.<Č„Á„„ Uřad městského obvodu Hošťálkovice : _ _ %; (KZ %
<br> Vaše značka: Podpis:.<.>.<.>,<.> 4f„ /“£'.<.> Ze dne.C.j.: HOS 00198/16/Org/Moo Svéšeno dne;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sp Zn.í Podali—i - - ? Vyřizuje: XXX XXXXXXX Telefon: +XXX XXXXXX XXX Fax: +XXX XXXXXX XXX J E-mail: imockova©hostalkovice.ostrava.cz Datum: 2016-02-17 VYHLÁŠENÍ NÁLEZU
<br> SIVIO,městský obvod Hošťálkovice oznamuje,že mu byla předána do úschovy níže uvedená nalezená věc,jejíž vlastník není znám:
<br> Číslo nálezu datum převzetí popis nalezené věci
<br> 1/2016 17.02.2016 KŘOVINOŘEZ
<br> Nepřihlási-lí se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce,MOb Hošťálkovice nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcíjako poctivý držitel <.>
<br> Příhlási—Ii se ten,kde věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni strženy po zaplacení nákladů a nálezného <.>
<br> Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,MOb Hošťálkovice nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému <.>
<br> Vlastník věci nebo oprávněný uživatel se může o nalezenou věc přihlásit během zákonné lhůty na Úřadu městského obvodu Hošťálkovice,Rynky 277,Ostrava — Hošťálkovice (I.poschodí,kancelář č.6) s platným dokladem osvědčujícim jeho totožnost a s dokumenty prokazujícimu vlastníctví nebo užívací právo k nalezené věci <.>
<br> lva Mocková Organizační úsek
<br> Rynky 277,725 23 Ostrava ač 00845 451 DIČ cz 00845 451 OSTRAVA | | | 1/1 www.hostalkovice.cz Číslo účtu 1651155369/0800 ' 0 '

Načteno

edesky.cz/d/1663110

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz