« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 19/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

životní podmínky.pdf

M čim? *,M %ŽATŠQÉW město Ostrava * “Na Und Who obvodu Hošťálkoviac
<br>,E -,- -.Map/5 XXXXXX XXXX Čau námětu čislo pinmnostl.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.V game Vyvěšeno dnepípf “*“/ů?
<br> V Ústavě dne 3.2.2618
<br> Živazn-E maminky 2016;.<.> výběmvě šašení »! áamůanasiecň \ ' "
<br> Český statiaáický úřasš afganizuje v roce 28:36 mania-du se zášmnem _č.sam 995 sm o sžatnš sia-tžstšeké sifužbé,žere změní máégššch řeépisů,uýběmvé šetření a žšvotnim maminkami? damácnastš včeakě rapubššce —-= ští-Sim 2016 ( íve-2:13 máma? 2013),xm navazuje na 'předcmzá račrašky tahem šetření.Sara-an mmm xššfmánš je získávat díauhcxcža'hě sfwnašežné 363543 a axiální aekcmomícké situací meli—iam 32 _evmpakých zemšcsh.ůašššm “míčem gie získat zima pm výpcčm ukazatelů peněžní & materřámí chudaby <.>
<br> Šeířenš se uskuteční na úmmř cažé České repabšiky \! 13 “9% ácmácmmžach,;: něchž se &' $$$ zúčaamižc šetření žiž v přacšchazšcša šatech,Všechny demácnosžž byiy da Šežřaní zahrá—My na zákšadé náhodném; výměra pmčštsěem <.>
<br> mawa Šetření přeběhne \: nahá od & XXXX do &* Gemma XXXX masáž—sámšcmfn speciášné vyškcšených iazateša ším šežgřaní husím; zah—mary všecšmy samby,která mají ve vymném bytě vaykfé ůydíiššé,'.-
<br> Prawvnšcí zapajani do šmřanš se imám prskaszai průkazem; tazamia a přislašným pavěřealm,které.že ve snažení $ abčanským průkazem cpravňušž k prcveáenš šetřegzš Žívažní mámíniq “2518 &: křtem jím vydá Kmíská sprava C333; neim- pďgkaxem zaměstnance G&L Ve všech fázích- :cprancváni je zaručena ana—rtymšta zjištěných Maga & zmiana.data jm; důsšednš chráněna maže přísných pqžadavkš záknna c.3931995 33.a Sia—m3 statistická anima va znění padáššich předpisů,& metla ' zákaz—xa- ží mmm Sb.a achraně mnich.úáašš,Vášeho? praxwašcě zúčastnění “na zfišťcván! a awasu zpracwánš šseu vázáni míčeniiwsžš (351%th šetřaaýnh sšaušeíčnosžech ve smysk: gw zmíňOvanéha 23mm; o sžát—nš statšstické ažužbě.'
<br> F*msí-m,abyste gářípadné cisažazy občanů msžcwaných naššmí zmsěsinancě zodpavěóéi; ve amysíu tahem dspžsu- nebo.„še ůdkázaiš na pramwíka Krajské sýráw ČSU QQVĚŠÉHĚŘG řízením že?-ření Žšwmš padmšnky 2838
<br> paní ing; Eve.; Krarrwiiševcul žel.59513! 21.2; ames: avakramžěswanzsůcz.-
<br> Razítka:
<br> ředižeí Kmšské away.-“1313 v (Získává

Načteno

edesky.cz/d/1663107

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz