« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 15/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvání na ZMO.pdf

115
<br> Statutamí město Ostrava Úřad městského obvodu Hošťálkowec
<br> Statutární město Ostrava,<,> ' : primator lig—„:gjůmýgg ;:igžo ;„tnostííí/AZO/é Pozvanka,_ na pz.aaa/é “V"-.Po; _,i) :::.<.> <.>,<.>,<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.„„<„ :
<br> POZVÁNÍ na 14.zasedání “* zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 17.února 2016 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> \
<br> 55:35;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.<.> - zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor — schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu ze 14.zasedání ZM — ověření zápisu Z 13.zasedání ZM
<br> 1 1.00 - 11.30 hod.— přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> 13.30 — 14.00 hod.- přestávka
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo
<br> zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu,o.s.z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
<br> 4.Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a Vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.02016
<br> 5.Podání občana P.H.ze dne 6.1.2016
<br> OSTRAVAH!
<br> 2/5
<br> Statutární město Ostrava primátor
<br> 10 <.>
<br> Pozvánka
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky č.<.>.<.>,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Dopravní podnik Ostrava a.s <.>,Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,s.r.o.& Ostravské výstavy,a.s.<,>
<br> změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava,a.s <.>
<br> Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro vybrané projekty v rámci IPRM
<br> Vzdáni se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupni“
<br> Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady vrámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro projekt „Pěší zóna na ulici 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“
<br> Předkladatel Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s handicapem,prevence kriminality a zdravotnictví
<br> Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací voblasti sociální péče uzavřených s Fondem ohrožených dětí
<br> P“edkladatel lng.Zbyněk PraĚk,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 14 <.>
<br> iS <.>
<br> Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas
<br> Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury zrozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016
<br> Předkladatel [ ng.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.<.> náměstek primátora:
<br> 16 <.>
<br> Návrh na poskytnutí peněžních prostředků zrozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport
<br> OSTRAVA
<br> 3/5
<br> Statutární město Ostrava primator
<br> Pozvánka
<br> Předkladatel Mgr.Ralím gmwinec,náměstek primátora:
<br> 17 <.>
<br> 18 <.>
<br> 19 <.>
<br> 20 <.>
<br> 21 <.>
<br> 22 <.>
<br> 24 <.>
<br> 25 <.>
<br> 26 <.>
<br> 27 <.>
<br> 28 <.>
<br> 29 <.>
<br> 30 <.>
<br> Návrh na budoucí dar vodovodního řadu,v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava a budoucí koupi jednotné kanalizace a vodovodu,vk.ú.Poruba,_ sever,obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací sfyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se
<br> společností Abano s.r.o.Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Pustkovec
<br> Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú.Stará Plesná,obec Ostrava městskému obvodu Plesná; Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú <.>
<br> Svinov,obec Ostrava Návrh na svěření věcí nemovitých městskému obvodu Vítkovice
<br> Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ul.K Trojhalí),návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú- Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br> (ul.Na Karolině) Návrh koupit nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č.782/25,k.ú.Radvanice,obec Ostrava,návrh na záměr města prodat a návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú <.>
<br> Budišovice,obec Budišovice
<br> Návrh na záměr města prodat pozemky vk.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava (ul.Sokolská)
<br> Návrh na záměr města prodat nemovité věci,návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh na záměr města směnit nemov...

Načteno

edesky.cz/d/1663103

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz