« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 13/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabídka pozemků-pozemkový úřad.pdf

STATN I POZEMKOVY URAD mlze/(< *
<br> Sídlo: Husinecká 1024/lla,130 00 Praha 3,IČ: 01312774,DIČ: czm312774 \ - r t 7 v ' -.v.1.7 l 3? Krajský pozemkovy urad pro Moravskoslezsky kraj,leusma 502/5,__ __ ffi/7%;
<br> 702 00 Ostrava 2.<.> Ž ;,Váš dopis zn.: DATOVÁ ZPRÁVA m: g47bft8
<br> ze dne:
<br> Naše značka: SPU 046115/2016/Ba Statutární město Ostrava
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXX,„ _
<br> Tel; XXX XXX XXX Úřad městského obvodu Hosťálkovrce
<br> Fax: 729 922 139 Rynky 277
<br> e-mail: moravskoslezskykraj©spucr.cz _.<.> „ <.>
<br> ID DS: z49per3 725 28 Ostrava Host akovrce
<br> Ostrava 1.2.2016
<br> Nabídka pozemků k pronájmu —- žádost o zveřejnění
<br> V příloze Vám zasíláme seznam/y nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu,s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které tímto nabízí případným zájemcům k pronájmu/k propachtování.Žádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů včetně tohoto dopisu na úřední desce Vašeho úřadu,a to od 3.2.2016 do 3.5.2016 včetně <.>
<br> Zádáme Vás rovněž o vyhlášení této nabídky pozemků kpronájmu i jinými způsoby dle Vašich možností,např.obecním/městským rozhlasem,zveřejněním ve zpravodaji,apod <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y Zpět na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce.Seznam/y zasílaný/é prostřednictvím datové zprávy ienutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze
<br> do dokumentu,obsaženého v datové zprávě <.>
<br> Poznámka pro žadatele: Žadatelé o pronájem/o pacht musí své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 4.3.2016 včetně <.>
<br> Ing.Aleš U vír a
<br> ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> vz.Ing.XXXXXXX Do ] ans ký
<br> pověřen zastupováním ředitele
<br> Krajského pozemkového úřadu
<br> pro Moravskoslezský kraj
<br> Přílohy: nabídka pozemků k pronájmu: — k.ú.Hošťálkovice
<br> Za správnost: XXXXXX XXXXXXXX
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> sram: Praha 3,Husinecká IOM/lla,PSČ 130 eo IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Nabídka pozemků !( pronájmu
<br> KPÚ pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5,Ostrava,70200
<br> _,_ '.<.> Pouze Bez
<br> Parcela Vymera [ng Parcelní skupina Kultura část přístupu
<br> Hošťálkovice- 1.008! 3 ! 0 1126 Katastr nemovitostí — pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1078 i 3 ! 0 7628 Katastrnemovítostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1078! 10 “10 452 Katastr nemovitostí — pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1177/610 325 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1284 ! O ! 0 2007 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Na 1301 l 0 1 0 1681 Katastr nemovitostí — pozemkové ostatní plocha Ne Ano 1 716! 5 ! O 30 Katastr nemovltostš - pozemkové ostatní plocha Ne Ano 18461'3 ! 0 199 Katastr nemovitostí'- pozemkové ostatní plocha Ne Ano
<br> Staioiami město Ostrava
<br> Úřad městského co vo.; *u i: ošťáLkovš'ce
<br> Evidenční čislo ".““„sli//Ž[/(
<br> PUd'JiS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> //.<.>.<.>.<.>.<.> Í.Í„.„„ <.>
<br> ;:veseno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Poupm „ <.>
<br> Sestaveno dne: 28.ledna 2016 v 8:06:31 Strana 1 11

Načteno

edesky.cz/d/1663101


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz