« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 7/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva za rok 2015.pdf

Statutární město Ostrava městský obvod Hošťálkovice Výroční zpráva
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
<br> o činnosti statutárního města Ostravy,městského obvodu Hošťálkovice a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle 5 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Dle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje statutární město Ostrava,městský obvod Hošťálkovice výroční zprávu za rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací:
<br> &) Počet podaných žádostí o informace o počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí: Počet podaných žádostí o informace: 5 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí
<br> o) Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
<br> subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Nebylo vedeno žádné soudní řízení a tudíž nebyly vynaloženy žádné výdaje v souvislosti se soudními řizeními () právech a povinnostech podle tohoto zákona
<br> (11) Počet poskytnutých Výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
<br> e) Počet stížností podaných podle © 1651,důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle & 16a tohoto zákona
<br> t) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Telefonické a ústní žádosti o informace byly příslušnými zaměstnanci úřadu vyřizovány ihned
<br> Starosta městského obvodu Hošťálkovice v souladu s ustanovením š 99 odst.(2) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (v platném znění),plní funkci rady městského obvodu a usnesením č.3 -- 1/2016 ze dne 1 1.01.2016 tuto výroční
<br> zprávu schválil <.>
<br> Tato výroční zpráva o činnosti voblasti poskytování informací podle zákona č.106/ 1999 Sb <.>,5 “18 odst.1,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2015 bude zveřejněna na úřední desce Uřadu městského obvodu Hošťálkovice a na webových stránkách městského obvodu Hošťálkovice na adrese www.hostalkovicecz
<br> téma.<.>.-isna město Ostrava
<br> VOstravědne11.01.2016 _,<.> L =,„,<.>.<.>.cm;;: n: „ „viz-„_ ' čs.-l [HCSĚE-líťíío c <.>,<.> vccz: hostainovwe
<br>.v ».„„ ď/„áý/á LVlGuitílíh.:.sžo peer“ *: „./.<.> „„
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.ÍZÚ/jď/í
<br> 111g.J aro.XXX XXXXXX starosta
<br> Svéšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Rynky 277,1725 ze Ostrava LČ 00845 451 mů cz 00845 451 OST R AVA ! ! !
<br> 111 www.hostalkovice.cz Císlo účtu 1651155359/0800

Načteno

edesky.cz/d/1663095

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz