« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 5/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZMR 2-2016.pdf

Výzva k vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Zadavatel : Statutární město Ostrava,Městský obvod Hošťálkovice Rynky 277,725 28 Ostrava -»— Hošťálkovice
<br> Zastoupený : Ing.Jaroslavem Klučkou,starostou MOb Hošťálkovice IČO: 00845451
<br> DIČ: cz 00845451
<br> Telefon: 5994281 106-107
<br> Fax: 599428109
<br> Předmět plnění:
<br> celoroční údržba plynových,vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu,tj.ve 20 bytech v bytových domech,2 bytech v budově kulturního domu a v budově úřadu MOb,dle našich potřeb.Objem prací nejvýše do 300 hodin ročně <.>
<br> Celoroční údržba zahrnuje i pravidelné revize plynových spotřebičů: tj.16 ks plynových
<br> sporáků,7 ks plynových kotlů a 7 ks spalinových cest (komíny) <.>
<br> Doba plnění: celoroční údržba dle aktuální potřeby,revize plynových spotřebičů & spalinových cest do
<br> konce listopadu 2016
<br> Prokázání kvalifikace: doložení kopie živnostenského listu,kopie výpisu z obchodního rejstříku,je-li v něm objekt
<br> zapsán
<br> Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky: cenová nabídka bude obsahovat všechny náklady spojené realizací zakázky,tj.hodinová
<br> sazba,cestovné,apod.cena uvedená v české měně bez DPH nabídková cena je nej výše přípustná
<br> Termín 3 místo podání nabídek:,nabídka musí být doručena na podatelnu UMOb Hošťálkovice,Rynky 277,725 28 Ostrava „
<br> Hošťálkovice nejpozději do 29.1.2016 do 12.00 hodin
<br> Práva zadavatele :
<br> zadavatel si vyhrazuje právo : nevybrat žádnou z předložených nabídek před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,popř.upřesnit informace uvedené v nabídce neposuzovat nabídku subjektu v případě,že jeho nabídka
<br> nebude v souladu s podmínkami výzvy
<br> Ěoqtaštlřl oslpbař St;,:'_a;;u'ní město Ostrava ano a var va.<.>,<.> <.>,„ „.J 0 „rad n'aestsxeno ort-vodu l—iostalkovice
<br> Email: mnajvarkovathostalkovice.ostravacz ' :.<.>.<.> ďŽÍ/„ĚÝ/f
<br> Evidenční číslo most
<br> V Ostravě —Hosťalkov1cích dne : 11.1.2016 Vy,-“večeru rimw',// „/ „gf/y; Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Svěšeno dne.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis <.>

Načteno

edesky.cz/d/1663093

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz