« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 2/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na ZMOb.pdf

1/1
<br> Sta rosta
<br> POZVÁNÍ
<br> na 10.zasedání
<br> ©; Statutární město Ostrava Í; Městský obvod Hošťálkovice
<br> Pozvánka
<br> Sl":7':ťjv'1€11\5pbn (Wat-.<.> ".-.<.>.<.>,<.>.<.>.<.> 1.-.<.>.;-„S'N „„na
<br> "v“ _.v'c'r :.lo f !1-1 ' ' ' „nad n'iťc'.„.-.Š.<.> 1C- Gu; ods Hosťaíkovxce
<br> Evadcncn; CTJ-"- -— “"rv—fw.<.> !%"ÁQW
<br> Šum-u“ J.<.>.;viqiLJL-J ) |||||||||||||||||||||
<br> Vyvěšeno Jiu/%ď/Čfy—Á.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> „FÁZ—
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Pacložsz.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU HOŠ'Í'ÁLKOVICE <,>
<br> které se uskuteční ve čtvrtek 14.1edna 2016 V 1600 hodin
<br> v budově Úřadu městského obvodu Hošťálkovice
<br> v 1.patře v zasedací místnosti
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> PPPPPH
<br> Závěr
<br> ' Mx
<br> Ing.)ar slav Klučka starosta
<br> Rynky 277,725 28 Ostrava www.hostalkovice.cz
<br> l_Č 00845 451 DIČ cz 00845 451 Císlo účtu 165115536910800
<br> Schválení programu zasedání zastupitelstva městského obvodu
<br> Návrh na opravu rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na rok 2016 Organizační záležitosti
<br> Připomínky a dotazy členů zastupitelstva
<br> GST RAVA! !!

Načteno

edesky.cz/d/1663090

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz