« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hošťálkovice - 98/2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hošťálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh na opravu rozpočtu.pdf

V souladu s ustanoveními zákona č.250/2000,5 11,odst.3) Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněnípozdějších předpisů zveřejňuje SMO,Niob Hošťálkovice:
<br> Návrh na opravu rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na rok 2016
<br> Příimová část
<br> Příjmy Paragraf Položka Název položky Návrh na doplnění 6330 4137 Převody mezi SiVl a jejich městskými obvody,ORG 513 14 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 14 Výdaiová část Výdaje Paragraf Položka Název položky Návrh na doplnění 6171 5171 Opravy a udržování 14 Činnost místní správy 14
<br> *Jedná se 0 navýšení rozpočtu ze Statutárního města Ostravy ve výši 14 tis.Kč pro městský obvod Hošťálkovice <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu na opravu rozpočtu ize podávat do 13.1.2016 Mgr.Karin Mnchurové.Ústní připomínky
<br> lze vznést na ieo'nánizastupiteistva,které se bude konat dne 14.1.2016 v 16:00 v zasedacímistnosti úřadu <.>
<br> \ L
<br> Wil
<br> Starosta: | g.XXXXXXXX XXXXXX V Ostravě-Hošťálkovicích,dne XX.XX.XXXX Zpracoval: lVlgr.Karin iVlachurová %
<br> ll/
<br> Statutami město Ostrava * Úřad městského obvodu Hošťálkovwe
<br>.%a/fý/f
<br> Evidenční číslo písemnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno dne-
<br> jg? 45: Áža/:>"
<br>.---------- i.!lllllvl9biiul'
<br> „__/' Podpis/'/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Svěšcno dne Podms

Načteno

edesky.cz/d/1663088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hošťálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz