« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Vávrovice - Pozvánka na 8.zasedaní zastupitelstva MČ Vávrovice 29.6.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Vávrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Statutární město Opava - Městská část Vávrovice
<br> Ve Vávrovicích 22.6.2015
<br> Pozvánka
<br> na 8.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavv - Městské části Vávrovice
<br> Místo konání: Vávrovice - Zasedací místnost Uřadu městské části,Jantarová 288/18
<br> Doba konání: 29.6.2015 od 18: 00 hodin
<br> Navržený 1) Určení ovčřovatelů Zápisu a Zapisovatele
program: 2) Schválení programu
<br> 3) Závěrečný účet Za rok 2014
<br> 4) Investice,smlouva o dílo
<br> 5) Sídlo TJ Sokol Vávroviee
<br> 6) 13.Slavnosti Městské části
<br> 7) Zpráva o činnosti úřadu
<br> 8) Dotazy,připomínky,podněty
<br> Statutámá šlnžšžsıfliš Upava
Městská Část Vzłivˇrovice
úřad ıTıěslslof-š east!
Jantarová Lıı <.>
<br> 47 7? `\/`á\/ıˇ‹ı'>\/1C€
7 z jí./- /
/
/.(_,z
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX „f -
Starosta Městské části Opava - Vávrovice
<br> Vyvěšeno - 22.6.2015
Sejmuto -
<br> ıvı
<br> Závěrečný účet Městske casti Vávrovice za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vÝDAJE | | tis.Kč J
Komunikace 2212 6.1
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 3,8
Provoz veřejné Silniční dopravy 2221
Ostatní služby 2229 7
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 297,8
Záležitosti vody - rybáři 2349 7
Základní Školy-Klub rodičů 3113 15
Zachování a obnova kulturních památek 3322 0,8
Rozhlas 3341 21.8
Ostatní Sdělovací prostředky 3349 65.4
Kulturní domy 3392 264,2
Ostatní Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků 3399 181
Sportovní Zařízení v majetku obce 3412 378,8
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 142
Využití volného času děti a mládeže 3421 11.1
Ostatní Zájmová činnost 3429 5
Veřejné osvětlení 3631 39,6
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 5.7
Péče o vzhled obcí a veřejnou Zeleň 3745 376.9
Ostatní sociální péče 4359 14
5273 5273 19,7
Požární ochrana 5512 329,7
Místní Zastupitelstvo 6112 751.6
Místní správa 6171 1322.8
Pojištění 6320 1.7
Výdaje celkem 4268,5
|R0zp0čet 2014 - UPRAVENÝ 4791,55
<br>
<br>
<br> Zůstatek
<br>
<br> [Příjmy nezahrnuté do rozpočtu roku 2014
<br>
<br> 'Dotace hasičům Z kraje
<br>
<br>
<br>.__Lu_
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IPřevød do rozpočtu roku 2014 760.3
PŘÍJMY tis.Kč
Poplatek Ze psů 1341 69.3
Čištění odpadních vod 2321 398.4
Krátkodobý pronájem 3392 67,5
Nebytové hospodářství 3613 52,2
Péče o vzhled obce 3745 21.8
Požární ochrana 5512 0
Činnost místní správy 6171 46.2
Příjmy celkem 655 4

Načteno

edesky.cz/d/166006

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Vávrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz