« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Záměr obce Klokočná propachtovat pozemky obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tyto specifikované pozemky

ZÁMĚR OBCE KLOKOČNÁ
<br>
PROPACHTOVAT
<br> pozemky v majetku obce
<br>
V souladu s § 39 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Klokočná
<br> U-13-2/2017 z 22.03.2017 zveřejňujeme záměr obce Klokočná
<br> propachtovat níže specifikované pozemky společnosti ZEA Světice a.s.<,>
<br> na dobu 5 let,za roční pachtovné ve výši 1.500 Kč/ha <.>
<br>
<br>
k.ú.parc.č.celková vý měra-m2 užívaná výměra-m2 Pozn <.>
<br>
<br> Klokočná 94/9 1666 1666
<br> 260 9175 4925 část břeh s náletem
<br> 261 1155 1155
<br> 293 1417 1417
<br> 295/1 8260 4519 část břeh s náletem
<br> 296/1 28021 26566 část remízek
<br> 301/1 844 844
<br> 361 673 673
<br> 366 1060 283 část břeh s náletem
<br> Celkem 42048 m2 LV č.10001
<br>
<br> Starosta:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení na úřední desce: …………………….<.>
<br>
<br> Datum sejmutí z úřední desky: …………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/1618829

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz