« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Závěrečný účet obce za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017
ze dne 24.05.2016
<br> XXX XXX Příjmy
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000 Kč 5 000 Kč  1 000 Kč
<br> 6171 2321 Činnost místní správy - Přijaté neinvestiční dary 16 000 Kč 26 000 Kč  10 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení  11 000 Kč
<br> XXX XXX Výdaje
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 000 Kč 40 256 Kč  256 Kč
<br> 2321 6130 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly - Pozemky - Kč 744 500 Kč  744 500 Kč
<br> 3319 5169 Ost.záležitosti kultury - Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 40 000 Kč  20 000 Kč
<br> 3399 5139 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků - Nákup materiálu - Kč 5 000 Kč  5 000 Kč
<br> 3613 5171 Nebytové hospodářství - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 30 000 Kč 50 000 Kč  20 000 Kč
<br> 3745 5154 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Elektrická energie 8 000 Kč 16 000 Kč  8 000 Kč
<br> 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 70 000 Kč  20 000 Kč
<br> 3745 5175 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Pohoštění - Kč 2 000 Kč  2 000 Kč
<br> 6171 5167 Činnost místní správy - Služby školení a vzdělávání - Kč 10 000 Kč  10 000 Kč
<br> 6171 5172 Činnost místní správy - Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 4 000 Kč 4 500 Kč  500 Kč
<br> 6171 5321 Činnost místní správy - Neinvestiční transfery obcím - Kč 1 000 Kč  1 000 Kč
<br> Výdaje zvýšení  831 256 Kč
<br> Pohyb

Příloha.

Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 1z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 15.2.2017 14:14:24
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 200 000,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 200 000,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 53 758,80 63 680,80
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 53 758,80 63 680,80
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> BĚZNÉ MINULÉ
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:14:24
<br> Číslo
položky
<br> Název položky Podroz-
vahový
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -293 760,78 263 680,80
<br> 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00
<br> 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00
<br> 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9...

Výsledovka.

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 19 153,31 0,00 22 978,38 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.28 256,31 0,00 31 691,38 0,00
<br> 36.549 540,00 0,00 528,00 0,00
<br> 35.558 156 726,81 0,00 175 047,10 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 614 018,00 0,00 438 154,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 8 990,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 2 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 41 052,00 0,00 41 064,00 0,00
<br> 13.521 315 451,00 0,00 273 927,00 0,00
<br> 12.518 960 953,40 0,00 711 623,94 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 620,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 161 892,50 0,00 169 684,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 112 362,90 0,00 102 236,40 0,00
<br> 1.501 111 717,00 0,00 74 904,60 0,00
<br> I.2 486 823,61 0,00 1 987 169,54 0,00
<br> A.2 715 636,02 0,00 2 430 136,91 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:09:57
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 189 156,10 0,00 399 875,99 0,00
<br> III.189 156,10 0,00 399 875,99 0,00
<br> 5.569 9 103,00 0,00 8 713,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:09:57
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.610 039,69 0,00 639 739,87 0,00
<br> 1.621 439,69 0,00 651 139,87 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 21 041,97 0,00 18 602,31 0,00
<br> 5.686 169 887,66 0,00 176 127,09 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 1 126 616,95 0,00 1 036 005,39 0,00
<br> 2.682 1 149 227,29 0,00 1 034 597,85 0,00
<br> 1.681 59 695,12 0,00 57 124,14 0,00
<br> V.2 526 468,99 0,00 2 322 456,78 0,00
<br> 2.672 3...

Rozvaha.

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 302 809,46 0,00 1 302 809,46 1 768 456,62
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 872 966,00 0,00 1 872 966,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 872 966,00 0,00 1 872 966,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 4 510 957,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 50 659,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 15 836 248,40
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 846 970,46 0,00 2 846 970,46 2 846 970,46
<br> II.28 244 718,27 4 663 697,91 23 581 020,36 23 244 835,51
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 13 000,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 19 844,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 563 488,00
<br> 30 674 571,27 4 663 697,91 26 010 873,36 23 808 323,51
<br> 31 977 380,73 4 663 697,91 27 313 682,82 25 576 780,13
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:12:58
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 40 150,00 0,00 40 150,00 24 100,00
<br> 4.314 21 788,00 0,00 21 788,00 31 078,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.61 938,00 0,00 61 938,00 55 178,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.121...

Příloha č. 1

Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_060290/2016/KUSK StejHOPiS'č- L,] Cj.: 007945/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 bylo zahájeno dne 3.8.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.9.2016
<br> ' 23.03.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.l.2016- - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> — kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX) Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 27.9.2016)
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.— předsedkyně fm.výboru - správce rozpočtu
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a čj 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 23.3.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na r.2016 - 2019 ze dne 14.1.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 1.12.do 16.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 jako schodkový,krytí schodku zajištěno ze zůstatku minulých let na bankovním účtu obce,závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření.<.> l — schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1.2016.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.7.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2016.6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.10.2016.7 — schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 Závěrečný účet.za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření,návrh zveřejněn od 10.5.2016 do 25.5.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.8.2016 ze dne 27.8.2016.k 31.12.2016 (datum odeslání 20.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Rozvaha.k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Příloha rozvahy ' k 31.8.2016 - k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.8.2016,31.12.2016 - elektronicky - dle potřeby...

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016.

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 1/5
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2016
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2016 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 21.12.2015
<br> usnesením č.U-45-7/2016 s celkovými příjmy 2 765 000,-Kč,celkovými výdaji 4 028 456,-
<br> Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 1 458 060,- Kč <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 1.12.2015 do 12.12.2015 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 1 356 146,- Kč na 4 124 146,- Kč a ve výdajích
<br> o 417 127,- Kč na 4 445 583,- Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě sedmi rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.1.2016
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 23.3.2016
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 25.5.2016
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 20.7.2016
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 21.9.2016
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 14.10.2016
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 21.12.2016
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 25.1.2017
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 2/5
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2015
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 1 880 000 652 600 2 532 600 2 530 568,99 99%
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 646 000 184 553 830 553 830 209,72 99%
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 x
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 239 000 521 993 760 993 760 993,00 100%
<br> Příjmy celkem 2 765 000 1 359 146 4 124 146 4 121 771,71 99%
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 1 876 100 203 193 2 079 293 2 034 745,02 98%
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 2 152 356 213 934 2 366 290 2 364 829,85 99%
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 4 028 456 417 127 4 445 583 4 399 574,87 99%
<br> SALDO: Příjmy – výdaje -1 263 456 x -321 437 -277 803,16 86%
<br> Třída 8 – financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 x 0 0,00 x
<br> Splátky úvěrů 0 x 0 0,00 x
<br> Prostředky minulých let -1 263 456 x -321 437 -277 803,16 86%
<br> Financování celkem 1 263 456 x 321 437 277 803,16 86 %
<br> (údaje jsou v Kč)
<br> (1) Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r.2016.K drobným změnám došlo na základě
<br> skutečného odvodu a přerozdělování daní,které obecní úřad nemůže ovlivnit <.>
<br> (2) Nedaňové příjmy byly plněny na 99% <.>
<br> (3) Přijaté dotace – V roce 2016 byly proplaceny dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu
<br> Středočeského kraje na rekonstrukci budovy bývalé staré hasičárny,ze které se stal Rodinný
<br> klub Klokajda,16.993,- Kč tvořily dotace na volby a zbylých 44.000,- Kč tvořily dotace na
<br> provoz obecního úřadu <.>
<br> (4) Běžné výdaje byly naplněny na 98% - Struktura opravdu uskutečněných výdajů se v průběhu
<br> roku změnila.Řada plánovaných akcí se neuskutečnila a naopak řada původně neplánovaných
<br> akcí se uskutečnila.Přesně v den „poločasu“ mandátu stávajícího zastupitelstva byl otevřen
<br> rodinný klub Klokajda,který vznikl za ohromného zapojení občanů Klokočné.Na základě
<br> studie proveditelnosti se podařilo najít optimální řešení obecní veřejné kanalizace a následně i
<br> vybrat dodavatele na „Projektovou a inženýrskou činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV
<br> v obci Klokočná“.V tomto roce začal poprvé fungovat svoz biologicky rozložitelného odpadu
<br> – jak svoz biopopelnic,tak i biokontejnerů.Veřejné prostory jsou stále ve výborné kondici –
<br> popelnicová stanoviště byla vždy upravená a uklizená,trávníky vždy pečlivě posekány,po obci
<br> bývala květinová výzdoba.Kolem hřiště u lesa byl zbudován ohradník.Připravilo se mnoho
<br> poutavých kulturních akcí hlavně pro děti,ale i pro dospělé,které přitáhly veřejnost i ze širokého
<br> okolí.XXX XXXX výčet – Svatohubertské kulinářské slavnosti,Klokočenský klobouk <,>
<br> Perníčkování,Rozsvěcování vánočního stromu,Mikulášská nadílka,Sousedská zábava <,>
<br> představení Miroslava Donutila,… Obec se aktivně zapojila do kulturních programů Ladova
<br> Kraje a jako jedna z mála i výhod tohoto sdružení využívala <.>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 3/5
<br> (5) Kapitálové výdaje byly hlavně tvořeny investicí do kompletní rekonstrukce budovy bývalé
<br> hasičské zbrojnice ve výši 1.407.000,85,- Kč,doplatkem nové komunální techniky -
<br> malotraktoru se širokým příslušenstvím ve výši 797 539,- Kč a investičním příspěvkem do
<b...

Načteno

edesky.cz/d/1618823

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz