« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 00 00 5512 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 0,00 -4 100,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 0,00 8 500,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Knihy,učební pomůcky a tisk5136 0,00 -9 100,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Ochranné pomůcky5132 0,00 -600,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Povinné pojistné na zdravotní5032 0,00 -1 700,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Ostatní osobní výdaje5021 0,00 -5 300,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Ostatní osobní výdaje5021 0,00 -69 600,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Platy zaměstnanců5011 0,00 5 000,00 0,00 231 00 00 3725 00000 0000 000 Zněškodňování TKO- "EKOCOM"2324 -5 900,00 0,00 0,00 231 00 00 6310 00000 0000 000 Příjmy z úroků2141 -1 000,00 0,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Příjmy z pronájmu ost.nem.a2132 5 000,00 0,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Příjmy z pronájmu pozemků2131 27 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a2111 -1 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3722 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a2111 3 500,00 0,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a2111 -5 300,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 XXX XXX z nemovitostíXXXX X XXX,XX X,XX X,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z hazardních her1381 -1 000,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z přidané hodnoty1211 50 000,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů práv.osob1121 110 500,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu fyz.osob z kap.1113 3 500,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.1112 -2 500,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.1111 100 000,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 14004 0000 000 Ost.NI př.transfer.ze státní4116 400,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 98071 0000 000 NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.4111 -6 441,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 0,00 0,00 -1 031 886,76 231 00 00 0000 00806 0000 000 NI.př.transf.ze stát.fondů4113 -18,00 0,00 0,00 231 00 00 2310 00000 0000 000 Příjmy z fin.vypořádání min.l2226 55 676,00 0,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz FinancováníOrg ZJ Důvod Příjmy Výdaje č.X RO 6/2017 ze dne 31.12.2017 z1 4 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 00 00 3722 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.5169 0,00 -42 500,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Nákup ostatních služeb5169 0,00 -2 400,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.5169 0,00 -3 400,00 0,00 231 00 00 2310 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.5169 0,00 -2 800,00 0,00 231 00 00 2219 00000 0000 000 Nákup ostatních služeb5169 0,00 -1 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Služby školení a vzdělávání5167 0,00 -3 000,00 0,00 231 00 00 5512 00000 0000 000 Služby školení a vzdělávání5167 0,00 -18 900,00 0,00 231 00 00 3636 00000 0000 000 Výdaje na dodav.pořízení info5166 0,00 -364 920,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Nájemné5164 0,00 -2 500,00 0,00 231 00 00 3722 00000 0000 000 Nájemné svoz odpad5164 0,00 -2 700,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nájemné5164 0,00 -1 300,00 0,00 231 00 00 6310 00000 0000 000 Služby peněžních ústavů5163 0,00 600,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Služby pošt5161 0,00 3 000,00 0,00 231 00 00 5512 00000 0000 000 Pohonné hmoty a maziva-hasiči5156 0,00 -1 000,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Pohonné hmoty a maziva5156 0,00 1 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Elektrická energie - VS5154 0,00 -1 800,00 0,00 231 00 00 5512 00000 0000 000 Elektrická energie-Hasiči5154 0,00 -2 450,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Elektrická energie5154 0,00 -500,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Elektrická energie5154 0,00 300,00 0,00 231 00 00 6310 00000 0000 000 Úroky vlastní5141 0,00 -15 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -8 200,00 0,00 231 00 00 5512 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.Požární o5139 0,00 -16 000,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -28 100,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -3 100,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 6 500,00 0,00 231 00 00 2212 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -750,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Drobný hmotný inv.a neinv.ma5137 0,00 -13 300,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz FinancováníOrg ZJ Důvod Příjmy Výdaje č.X RO 6/2017 ze dne 31.12.2017 z2 4 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS Celkový souhrn za RO Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 362 576,00 23 159,00 48 000,24 740 470,00 339 417,00 -692 469,76 Financování - změna celkem -1 031 886,76 1 031 886,76Kontrola - - = = č.6 RO 6/2017 ze dne 31.12.2017 231 00 00 2310 00000 0000 000 Inves.dotace veřej.rozp.místn6349 0,00 -2 400,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Platby daní a poplatků5362 0,00 -2 000,00 0,00 231 00 00 6409 0000...

zde ke stažení

0000 ' 1112! Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn <.>
<br> Rozpočtové opatření č.5/2017 ze dne 21.2.2017
<br> khn'l' Š: _ *C- Št.-i— <,>
<br> 126 ooo Kč
<br> 30 000 Kč
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 55 000 Kč 57 000 Kč „ 2 000 Kč 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 960 000 Kč 1 250 000 Kč 290 00.0 Kč 0000 1381 Daň z hazardních her 25 000 Kč 27 000 Kč 2 000 Kč 0000 1511 Daň z nemovitých věci 159 000 Kč 165 000 Kč 6 000 Kč 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp 17 000 Kč 19 000 Kč 2 000 Kč 0000 4113 NI.př.transf.ze stát.fondů 304 902 Kč - Kč 3; 304 902 Kč 2310 2226 Pitná voda - Příjmyz fin.vypořádání min.|.obce - Kč 110 825 Kč 110 825 Kč 3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj - Příjmy z pronájmu pozemků - Kč 26 000 Kč 26 000 Kč 3722 2111 Sběr a odvoz komunálních odpadů — Příjmyz poskytování služeb a výrobků 205 000 Kč 215 000 Kč a 10 000 Kč 3745 2111 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 Kč: 80 000 Kč 60 000 Kč
<br> + věcné břemeno 27000 Pří'm-y zvýšení 323 923 Kč 2212 5139 Silnice — Nákup materialu - Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 2212 5171 Silnice — Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 25 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 2219 5169 Ost.záležitosti pozemních komunikací — Nákup ostatních služeb - Kč 5 000 Kč ' 5 000 Kč 2219 5171 Ost.záležitosti pozemních komunikací — Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 35 000 Kč 5 000 Kč _ 30 000 Kč 2310 5169 Pitná voda - Nákup ostatních služeb - Kč 5 000 Kč _“ 5 000 Kč 2310 5171 Pitná voda - Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 15 000 Kč 5 000 Kč :? 10 000 Kč 2310 5367 Pitná voda — Výdaje z fin.vypoř.mín.i.mezi obcemi - Kč 76 251 Kč _ 76 251 Kč 2310 6349 Pitná voda - |nves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 160 000 Kč 15 000 Kč “i: 145 000 Kč 2321 5169 Odvád.& čišt.odp.vod a nakládání s kaly — Nákup ostatních služeb 15 000 Kč — Kč —Í—- 15 000 Kč 2321 6121 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly — Budovy a XXXX XXX XXX Kč XXX XXX Kč i? XXX XXX Kč 3319 5169 Záležitost kultury - Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 45 000 Kč = 5 000 Kč 3349 5171 Ost.Záležitosti sdělovacích prostředků — Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 170 000 Kč 13 000 Kč :? 157 000 Kč 3399 5151 Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků - Studená voda - Kč 200 Kč ' 200 Kč 3399 5154 Zálež.ku|tury,církví a sděl.prostředků - Elektrická energie 25 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 3399 5169 Zálež.ku|tury,církví a sděl.prostředkú — Nakup ostatních služeb 500 Kč 500 Kč.5 000 Kč 3613 6121 Nebytové hospodářství- Budovy & haly 200 000 Kč — Kč i: 200 000 Kč 3632 5169 Pohřebnictví - Nákup ostatních služeb - Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Nákup ostatnich služeb 250 000 Kč 370 000 Kč „; 120 000 Kč 3745 5154 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň - Eiektrická energie 16 000 Kč 25 000 Kč 9 000 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 130 000 Kč 180 000 Kč 50 000 Kč 5512 5137 Požární ochrana - dobr.část- Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kč 70 000 Kč ** 70 000 Kč 6114 5021 Volby do parlamentu ČR - Ostatní osobní výdaje 17 000 Kč 9 320 Kč 'i' 7 680 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.5/2017 ze dne 21.12.2017
<br> 6114 5139 Volby do parlamentu ČR - Nákup materiálu j.'n ' ' -
<br> 1 582 Kč 1 582 Kč
<br> Kč
<br> 6114 5173 Volby do parlamentu ČR - Cestovné (tuzemské i zahraniční) - Kč 793 Kč.; i 793 Kč 6114 _ 5175 Volby do parlamentu ČR - Výdaje na poř.věcí a služeb — pohoštění - Kč 864 Kč = 864 Kč 6171 5021 Činnost místní správy - Ostatní osobní výdaje 120 000 Kč 128 000 Kč 8 000 Kč 6171 5032 “Činnost mistni správy - Pov.poj.na veřejně zdravotní pojištění 10 000 Kč 13 000 Kč - = 3 000 Kč 6171 5041 Činnost místní správy - Odměny za užití dušev.Vlastnictví - Kč 1 029 Kč 1 029 Kč 6171 5153 Činnost místní správy — Plyn 1 000 Kč 2 000 Kč "j 1 000 Kč 6171 5154 Činnost místní správy - Elektrická energie 20 000 Kč 45 000 Kč 25 000 Kč 6171 5161 Činnost mistni správy - Poštovní služby 8 000 Kč 11 000 Kč 9 3 000 Kč 6171 5166 Činnost místní správy - Výdaje na dodav.pořízení informací 132 500 Kč 160 000 Kč 27 500 Kč 6171 5169 Činnost mistni správy - Výdaje na dodavatelské zajištění opravy a údržby 115 000 Kč 130 000 Kč 15 000 Kč 6171 5171 Činnost mistni správy - Výdaje na poř.věci a služeb - pohoštění 3 500 Kč 6 000 Kč.<.>.: 2 500 Kč 6399 5362 Ost.finanční operace - Platby daní a poplatků státní rozpočtu - Kč 11 400 Kč 11 400 Kč 6409 5229 Ostatní činnost j.n.- Ost.neinv.transf.nezisk.a podoborgan.55 000 Kč 15 000 Kč 40 000 Kč 6409 5329 Ostatní činnost j.n.- Ost.neinv.transf.veřej.rozpmístní úrovně 30 000 Kč 60 000 Kč * 30 000 Kč
<br> Výdaje snižení 5- 426 401 Kč

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 12 044,07 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.19 031,07 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 1 434,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 64 181,37 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 30 789,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 190 123,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 623 587,00 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 50 116,70 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 145 809,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 33 359,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.1 139 533,07 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.1 252 302,58 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.10.2017 18:31:45
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 82 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.82 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 6 987,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.10.2017 18:31:45
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 754 758,22 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 766 158,22 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 20 822,49 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 160 199,47 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 933 811,71 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 978 988,61 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 45 303,02 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.2 139 125,30 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 ...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 108 967,18 0,00 2 108 967,18 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 838 392,50 0,00 1 838 392,50 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 838 392,50 0,00 1 838 392,50 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 009 525,65 0,00 3 009 525,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 591 470,46 0,00 3 591 470,46 2 846 970,46
<br> II.29 035 198,27 4 663 697,91 24 371 500,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 31 430 477,77 4 663 697,91 26 766 779,86 26 010 873,36
<br> 33 539 444,95 4 663 697,91 28 875 747,04 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 15.10.2017 18:28:55
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.9.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 11 550,00 0,00 11 550,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 49 170,00 0,00 49 170,00 40 150,00
<br> 4.314 26 692,00 0,00 26 692,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00
<br> II.88 532,00 0,00 88 532,00 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 ...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3399 **** 0,00 85 000,0085 000,00
<br> 3399 0,00 85 000,002321 85 000,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3319 **** 0,00 9 700,0015 000,00
<br> 3319 0,00 9 700,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 2310 **** 0,00 110 824,500,00
<br> 2310 0,00 110 824,502226 0,00Příjmy z fin.vypořádání min.l.obce
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000 **** 2 532 520,00 2 179 025,302 563 920,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 34 650,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 0,004111 17 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 155 000,00 160 199,471511 159 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 20 822,491381 25 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 250,001361 400,00Správní poplatky
0000 4 000,00 5 000,001341 5 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 933 811,711211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 11 400,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 487 188,691121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 45 303,021113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 9 448,551112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 470 951,371111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 9 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 444 720,00 3 118 695,30
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 88 500,00106 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 26 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 62 500,002132 80 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 10 900,0020 000,00
<br> 3745 0,00 10 900,002111 20 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3725 **** 45 000,00 26 825,5045 000,00
<br> 3725 45 000,00 26 825,502324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3722 **** 195 000,00 209 120,00210 000,00
<br> 3722 0,00 4 140,002324 5 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 195 000,00 204 980,002111 205 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3399 **** 0,00 30 346,0030 500,00
<br> 3399 0,00 2 788,005169 500,00Nákup ostatních služeb
3399 0,00 25 704,005154 25 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 63 473,0090 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 38 040,005169 40 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 22 633,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 790 480,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 744 500,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 45 980,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 80 075,80175 000,00
<br> 2310 160 000,00 0,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 0,00 76 251,005367 0,00Výdaje z fin.vypoř.min.l.mezi obcemi
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2310 0,00 2 130,805169 0,00Nákup ostatních služeb
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 256,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 256,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 18 387,3750 000,00
<br> 2219 35 000,00 3 750,005171 35 000,00Výd...

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 10 725,13 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.17 044,13 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 1 434,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 64 181,37 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 27 368,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 171 686,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 586 908,40 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 38 636,70 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 28 158,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 32 181,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.950 687,47 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.1 058 470,04 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.9.2017 12:56:25
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 6 319,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.9.2017 12:56:25
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 705 477,51 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 716 877,51 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 20 822,49 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 158 786,26 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 853 524,47 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 825 847,39 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 38 151,44 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.1 897 132,05 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 0,00 ...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 991 459,77 0,00 1 991 459,77 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 009 525,65 0,00 3 009 525,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 591 470,46 0,00 3 591 470,46 2 846 970,46
<br> II.29 035 198,27 4 663 697,91 24 371 500,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 31 528 779,27 4 663 697,91 26 865 081,36 26 010 873,36
<br> 33 520 239,04 4 663 697,91 28 856 541,13 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 12.9.2017 12:52:10
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.8.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 49 170,00 0,00 49 170,00 40 150,00
<br> 4.314 110 038,00 0,00 110 038,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 10 170,50 0,00 10 170,50 0,00
<br> II.184 778,50 0,00 184 778,50 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3722 **** 195 000,00 209 120,00200 000,00
<br> 3722 0,00 4 140,002324 5 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 195 000,00 204 980,002111 195 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3399 **** 0,00 85 000,0085 000,00
<br> 3399 0,00 85 000,002321 85 000,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3319 **** 0,00 9 700,0015 000,00
<br> 3319 0,00 9 700,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 2 532 520,00 1 933 182,052 535 720,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 30 800,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 155 000,00 158 786,261511 155 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 20 822,491381 18 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 250,001361 200,00Správní poplatky
0000 4 000,00 5 000,001341 5 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 853 524,471211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 11 400,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 396 223,421121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 38 151,441113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 6 843,691112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 411 380,281111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 8 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 371 520,00 2 751 857,05
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 88 500,0086 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 26 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 62 500,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 10 900,005 000,00
<br> 3745 0,00 10 900,002111 5 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3725 **** 45 000,00 16 655,0045 000,00
<br> 3725 45 000,00 16 655,002324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3613 200 000,00 0,006121 200 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 50 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3399 **** 0,00 22 702,0025 000,00
<br> 3399 0,00 288,005169 0,00Nákup ostatních služeb
3399 0,00 20 560,005154 20 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 63 473,0090 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 38 040,005169 40 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 22 633,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 790 480,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 744 500,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 45 980,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 65 422,00175 000,00
<br> 2310 160 000,00 63 728,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 256,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 256,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 14 637,3735 000,00
<br> 2219 35 000,00 0,005171 35 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2219 0,00 14 637,375137 0,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikac...

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 9 433,08 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.15 084,08 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 405,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 55 000,37 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 23 947,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 142 944,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 466 754,00 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 36 516,70 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 26 439,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 27 888,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.780 028,07 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.885 850,59 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.8.2017 18:26:41
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 5 651,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.8.2017 18:26:41
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 656 395,12 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 667 795,12 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 17 316,59 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 158 786,26 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 716 882,92 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 768 981,50 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 32 183,44 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.1 694 150,71 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 0,00 351 6...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 019 889,58 0,00 2 019 889,58 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 591 470,46 0,00 3 591 470,46 2 846 970,46
<br> II.28 989 218,27 4 663 697,91 24 325 520,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 31 482 799,27 4 663 697,91 26 819 101,36 26 010 873,36
<br> 33 502 688,85 4 663 697,91 28 838 990,94 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 15.8.2017 18:30:39
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.7.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 19 250,00 0,00 19 250,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 61 270,00 0,00 61 270,00 40 150,00
<br> 4.314 100 308,00 0,00 100 308,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.180 828,00 0,00 180 828,00 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 ...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3722 **** 195 000,00 202 020,00200 000,00
<br> 3722 0,00 4 140,002324 5 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 195 000,00 197 880,002111 195 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3399 **** 0,00 85 000,0085 000,00
<br> 3399 0,00 85 000,002321 85 000,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3319 **** 0,00 9 700,0015 000,00
<br> 3319 0,00 9 700,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 2 532 520,00 1 726 200,712 535 720,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 26 950,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 155 000,00 158 786,261511 155 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 17 316,591381 18 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 100,001361 200,00Správní poplatky
0000 4 000,00 5 000,001341 5 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 716 882,921211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 11 400,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 396 223,421121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 32 183,441113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 6 843,691112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 354 514,391111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 7 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 371 520,00 2 524 375,71
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 83 500,0086 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 26 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 57 500,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 2 500,005 000,00
<br> 3745 0,00 2 500,002111 5 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3725 **** 45 000,00 16 655,0045 000,00
<br> 3725 45 000,00 16 655,002324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3613 200 000,00 0,006121 200 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 50 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3399 **** 0,00 21 032,0025 000,00
<br> 3399 0,00 288,005169 0,00Nákup ostatních služeb
3399 0,00 18 890,005154 20 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 46 223,0090 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 38 040,005169 40 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 5 383,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 744 500,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 744 500,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 0,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 65 422,00175 000,00
<br> 2310 160 000,00 63 728,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 256,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 256,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 14 637,3735 000,00
<br> 2219 35 000,00 0,005171 35 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2219 0,00 14 637,375137 0,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2...

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 8 129,90 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.13 121,90 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 270,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 40 363,00 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 20 526,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 117 667,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 411 135,40 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 33 122,70 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 23 396,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 24 594,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.671 208,10 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.775 068,44 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.7.2017 19:19:18
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.79 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 4 992,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.7.2017 19:19:18
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 464 652,04 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 476 052,04 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 17 316,59 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 145 727,66 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 608 141,28 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 594 069,56 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 26 370,39 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.1 391 625,48 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 0,00 351 6...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 793 991,50 0,00 1 793 991,50 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 591 470,46 0,00 3 591 470,46 2 846 970,46
<br> II.28 989 218,27 4 663 697,91 24 325 520,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 31 482 799,27 4 663 697,91 26 819 101,36 26 010 873,36
<br> 33 276 790,77 4 663 697,91 28 613 092,86 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 12.7.2017 19:18:32
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.6.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 69 670,00 0,00 69 670,00 40 150,00
<br> 4.314 90 578,00 0,00 90 578,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.183 348,00 0,00 183 348,00 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3722 **** 195 000,00 199 020,00195 000,00
<br> 3722 0,00 4 140,002324 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 195 000,00 194 880,002111 195 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3399 **** 0,00 85 000,000,00
<br> 3399 0,00 85 000,002321 0,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3319 **** 0,00 9 700,0015 000,00
<br> 3319 0,00 9 700,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 2 532 520,00 1 419 425,482 535 720,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 23 100,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 155 000,00 145 727,661511 155 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 17 316,591381 18 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 100,001361 200,00Správní poplatky
0000 4 000,00 4 600,001341 5 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 608 141,281211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 11 400,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 280 034,501121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 26 370,391113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 3 941,191112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 298 693,871111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 6 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 281 520,00 2 187 100,48
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 56 000,0086 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 26 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 30 000,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 2 500,005 000,00
<br> 3745 0,00 2 500,002111 5 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3725 **** 45 000,00 16 655,0045 000,00
<br> 3725 45 000,00 16 655,002324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3613 **** 215 000,00 43 814,00250 000,00
<br> 3613 200 000,00 0,006121 200 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 50 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3399 **** 0,00 19 074,0025 000,00
<br> 3399 0,00 17 220,005154 20 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 42 723,0090 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 34 540,005169 40 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 5 383,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 744 500,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 744 500,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 0,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 65 422,00175 000,00
<br> 2310 160 000,00 63 728,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 256,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 256,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 0,0035 000,00
<br> 2219 35 000,00 0,005171 35 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 25 000,00 1 416,0025 000,00
<br> 2212 25 000,00 1 416,005171 25 000,00Výd...

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 6 844,03 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.11 159,03 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 270,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 13 379,00 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 17 105,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 98 940,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 353 896,80 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 33 122,70 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 19 918,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 20 724,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.557 489,50 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.656 386,97 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 14.6.2017 8:37:02
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 76 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.76 338,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 4 315,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 14.6.2017 8:37:02
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 089 774,83 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 101 174,83 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 17 316,59 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 4 270,47 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 525 784,54 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 421 587,26 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 21 207,94 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.990 166,80 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 0,00 351 654,00 0...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 445 154,29 0,00 1 445 154,29 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 936 694,00 0,00 1 936 694,00 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 591 470,46 0,00 3 591 470,46 2 846 970,46
<br> II.28 989 218,27 4 663 697,91 24 325 520,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 31 482 799,27 4 663 697,91 26 819 101,36 26 010 873,36
<br> 32 927 953,56 4 663 697,91 28 264 255,65 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 14.6.2017 8:36:34
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.5.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 26 950,00 0,00 26 950,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 82 170,00 0,00 82 170,00 40 150,00
<br> 4.314 80 848,00 0,00 80 848,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 8 096,50 0,00 8 096,50 0,00
<br> II.198 064,50 0,00 198 064,50 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 ...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3725 **** 45 000,00 8 558,5045 000,00
<br> 3725 45 000,00 8 558,502324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3722 **** 195 000,00 196 520,00195 000,00
<br> 3722 0,00 4 140,002324 0,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722 195 000,00 192 380,002111 195 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3319 **** 0,00 4 100,0015 000,00
<br> 3319 0,00 4 100,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 2 532 520,00 1 014 116,802 535 720,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 19 250,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 155 000,00 4 270,471511 155 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 17 316,591381 18 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 100,001361 200,00Správní poplatky
0000 4 000,00 4 600,001341 5 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 525 784,541211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 11 400,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 165 001,321121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 21 207,941113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 3 941,191112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 241 244,751111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 5 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 281 520,00 1 669 095,30
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 46 000,0086 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 26 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 20 000,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 1 000,005 000,00
<br> 3745 0,00 1 000,002111 5 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3613 **** 215 000,00 43 814,00250 000,00
<br> 3613 200 000,00 0,006121 200 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 50 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3399 **** 0,00 17 404,0025 000,00
<br> 3399 0,00 15 550,005154 20 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 5 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 38 259,0090 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 30 900,005169 40 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 4 559,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 744 500,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 744 500,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 0,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 65 422,00175 000,00
<br> 2310 160 000,00 63 728,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 256,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 256,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 0,0035 000,00
<br> 2219 35 000,00 0,005171 35 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 25 000,00 1 416,0025 000,00
<br> 2212 25 000,00 1 416,005171 25 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2212 Silnice
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<...

pdf

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 5 489,73 0,00 19 153,31 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.9 136,73 0,00 28 256,31 0,00
<br> 36.549 270,00 0,00 540,00 0,00
<br> 35.558 13 379,00 0,00 156 726,81 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 614 018,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 8 990,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 2 500,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 13 684,00 0,00 41 052,00 0,00
<br> 13.521 76 348,00 0,00 315 451,00 0,00
<br> 12.518 233 532,20 0,00 960 953,40 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 134,00 0,00 620,00 0,00
<br> 8.511 25 547,00 0,00 161 892,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 14 888,00 0,00 112 362,90 0,00
<br> 1.501 15 600,00 0,00 111 717,00 0,00
<br> I.393 382,20 0,00 2 486 823,61 0,00
<br> A.460 357,37 0,00 2 715 636,02 0,00
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.5.2017 20:47:06
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 0,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.0,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 57 838,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> III.57 838,44 0,00 189 156,10 0,00
<br> 5.569 3 647,00 0,00 9 103,00 0,00
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 12.5.2017 20:47:06
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.1 062 478,88 0,00 610 039,69 0,00
<br> 1.1 062 478,88 0,00 621 439,69 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 13 168,81 0,00 21 041,97 0,00
<br> 5.686 2 686,21 0,00 169 887,66 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 385 098,24 0,00 1 126 616,95 0,00
<br> 2.682 361 769,82 0,00 1 149 227,29 0,00
<br> 1.681 17 054,67 0,00 59 695,12 0,00
<br> V.779 777,75 0,00 2 526 468,99 0,00
<br> 2.672 46 200,00 0,00 351 654,00 0,00
<br> ...

pdf

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 193 576,34 0,00 2 193 576,34 1 302 809,46
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 904 830,00 0,00 1 904 830,00 1 872 966,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 904 830,00 0,00 1 904 830,00 1 872 966,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 2 963 545,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 1 059 031,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 16 711 473,25
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 846 970,46 0,00 2 846 970,46 2 846 970,46
<br> II.28 244 718,27 4 663 697,91 23 581 020,36 23 581 020,36
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 26 243,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 556 887,00
<br> 30 706 435,27 4 663 697,91 26 042 737,36 26 010 873,36
<br> 32 900 011,61 4 663 697,91 28 236 313,70 27 313 682,82
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 12.5.2017 20:45:10
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 30.4.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 30 800,00 0,00 30 800,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 93 020,00 0,00 93 020,00 40 150,00
<br> 4.314 71 118,00 0,00 71 118,00 21 788,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.194 938,00 0,00 194 938,00 61 938,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,...

pdf

oddíl I./ 1
<br> 3725 **** 45 000,00 8 558,5045 000,00
<br> 3725 45 000,00 8 558,502324 45 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3722 **** 195 000,00 181 630,00195 000,00
<br> 3722 195 000,00 181 630,002111 195 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 340 000,00 398 800,00398 800,00
<br> 3639 340 000,00 398 800,002119 398 800,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3319 **** 0,00 4 100,0015 000,00
<br> 3319 0,00 4 100,002111 15 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 0000 **** 2 532 520,00 799 777,752 534 720,00
<br> 0000 304 920,00 0,004113 304 920,00NI.př.transf.ze stát.fondů
0000 44 000,00 15 400,004112 46 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 155 000,00 2 686,211511 155 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 13 168,811381 18 000,00Daň z hazardních her
0000 200,00 100,001361 200,00Správní poplatky
0000 4 000,00 4 500,001341 4 000,00Poplatek ze psů
0000 960 000,00 385 098,241211 960 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 11 400,00 0,001122 11 400,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 530 000,00 165 001,321121 530 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 17 054,671113 55 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 3 941,191112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 430 000,00 192 827,311111 430 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 4 00472034
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Klokočná,Klokočná
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 3 173 520,00 3 270 520,00 1 439 166,25
<br> 6310 **** 1 000,00 0,001 000,00
<br> 6310 1 000,00 0,002141 1 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 60 000,00 46 000,0076 000,00
<br> 6171 0,00 26 000,002321 16 000,00Přijaté neinvestiční dary
6171 60 000,00 20 000,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3745 **** 0,00 300,005 000,00
<br> 3745 0,00 300,002111 5 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3613 **** 215 000,00 43 814,00230 000,00
<br> 3613 200 000,00 0,006121 200 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 30 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3399 **** 0,00 15 734,0020 000,00
<br> 3399 0,00 13 880,005154 20 000,00Elektrická energie
3399 0,00 1 854,005139 0,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3349 **** 170 000,00 0,00170 000,00
<br> 3349 170 000,00 0,005171 170 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 3319 **** 65 000,00 36 914,0070 000,00
<br> 3319 15 000,00 1 300,005175 15 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3319 20 000,00 30 900,005169 20 000,00Nákup ostatních služeb
3319 0,00 1 500,005164 5 000,00Nájemné
3319 30 000,00 3 214,005139 30 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3113 **** 50 000,00 0,0050 000,00
<br> 3113 50 000,00 0,005321 50 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 2321 **** 695 020,00 0,001 439 520,00
<br> 2321 0,00 0,006130 744 500,00Pozemky
2321 680 020,00 0,006121 680 020,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 175 000,00 33 558,00175 000,00
<br> 2310 160 000,00 31 864,006349 160 000,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 15 000,00 1 694,005171 15 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2221 **** 40 000,00 40 256,2440 000,00
<br> 2221 40 000,00 40 256,245193 40 000,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 35 000,00 0,0035 000,00
<br> 2219 35 000,00 0,005171 35 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 25 000,00 0,0025 000,00
<br> 2212 25 000,00 0,005171 25 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2212 Silnice
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 2
<br> 6171 1 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/1618814

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz