« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu

ROZPOČET OBCE KLOKOČNÁ
<br> NA ROK 2017
<br> schváleno dne:
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne
<br> Příjmy Paragraf Položka Částka
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 430 000 Kč
<br> Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti OSVČ 1112 20 000 Kč
<br> Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 1113 55 000 Kč
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 530 000 Kč
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 11 400 Kč
<br> Daň DPH 1211 960 000 Kč
<br> Poplatek ze psů 1341 4 000 Kč
<br> Odvod z loterií a podobných her 1351 18 000 Kč
<br> Správní poplatky 1361 200 Kč
<br> Daň z nemovitosti 1511 155 000 Kč
<br> Neinvestiční dotace 4112 44 000 Kč
<br> NI.př.transf.ze stát.fondů 4113 304 920 Kč
<br> Celkem za paragraf 2 532 520 Kč
<br> Ostatní příjmy (věcná břemena) 3639 2119 340 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 340 000 Kč
<br> Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 2111 195 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 195 000 Kč
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 45 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 45 000 Kč
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 60 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 60 000 Kč
<br> Příjmy z úroků: 6310 2141 1 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 1 000 Kč
<br> Celkem příjmy 3 173 520 Kč
<br> str.1/4
<br>
<br> ROZPOČET OBCE KLOKOČNÁ
<br> NA ROK 2017
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Silnice 2212
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 25 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 25 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 35 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 35 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2221
<br> Výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 40 000,00
<br> Celkem za paragraf 40 000,00
<br> Pitná voda 2310
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 15 000 Kč
<br> Investiční dotace veř.rozpočtům SORJ 6349 160 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 175 000,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321
<br> Nákup služeb j.n.5169 15 000 Kč
<br> Budovy stavby,povr.kanalizace 6121 680 020 Kč
<br> Celkem za paragraf 695 020,00
<br> Základní školy 3113
<br> Neinvestiční dotace obcím 5321 50 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Kultura 3319
<br> Nákup materiálu j.n.5139 30 000 Kč
<br> Nákup služeb j.n.5169 20 000 Kč
<br> Pohoštění 5175 15 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 65 000,00
<br> Veřejný rozhlas 3349
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 170 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 170 000,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421
<br> Poskytnuté neinvestiční příspěvky 5192 - Kč
<br> Celkem za paragraf 0,00
<br> Nebytové hospodářství 3613
<br> Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 15 000 Kč
<br> Budovy,XXXX a stavby XXXX XXX XXX Kč
<br> Celkem za paragraf 215 000,00
<br> str.2/4
<br>
<br> ROZPOČET OBCE KLOKOČNÁ
<br> NA ROK 2017
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Veřejné osvětlení 3631
<br> El.energie 5154 50 000 Kč
<br> Opravy a udržování 5171 10 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 60 000,00
<br> Územní plánování 3636
<br> Konzultační a poradenské služby 5166 364 920 Kč
<br> Celkem za paragraf 364 920,00
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722
<br> Nákup služeb 5169 250 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 250 000,00
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 90 000 Kč
<br> Drobný hmotný majetek 5137 30 000 Kč
<br> Nákup materiálu 5139 40 000 Kč
<br> Pohonné hmoty a maziva 5156 25 000 Kč
<br> Opravy a udržování 5171 80 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 265 000,00
<br> Požární ochrana 5512
<br> Elektrická energie 5154 3 500 Kč
<br> Pohonné hmoty a maziva 5156 1 000 Kč
<br> Neinvestiční transfery spolkům 5222 30 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 34 500 Kč
<br> Zastupitelstva obcí 6112
<br> Odměny členům zastupitelstva 5023 68 000 Kč
<br> Odvody zdr.poj.5032 6 200 Kč
<br> Celkem za paragraf 74 200,00
<br> Příjmy a výdaje z fin.operací 6310
<br> Služby peněžních ústavů 5163 10 000 Kč
<br> Úroky 5141 30 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 40 000,00
<br> str.3/4
<br>
<br> ROZPOČET OBCE KLOKOČNÁ
<br> NA ROK 2017
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Činnost místní správy 6171
<br> Platy zaměstnanců 5011 120 000 Kč
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 40 000 Kč
<br> Odvody soc.poj.5031 25 000 Kč
<br> Odvody zdr.po.5032 10 000 Kč
<br> Odvody zak.poj.5038 1 000 Kč
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 15 000 Kč
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 30 000 Kč
<br> Nákup materiálu 5139 15 000 Kč
<br> Studená voda 5151 2 000 Kč
<br> Plyn 5153 1 000 Kč
<br> Elektrická energie 5154 20 000 Kč
<br> Služby pošt 5161 7 000 Kč
<br> Služby telekomunikací a XXX.XXXX X XXX Kč
<br> Nájemné XXXX X 500 Kč
<br> Právní a poradenské služby 5166 132 500 Kč
<br> Nákup služeb 5169 115 000 Kč
<br> Opravy a udržování 5171 30 000 Kč
<br> Programové vybavení 5172 4 000 Kč
<br> Pohoštění 5175 3 500 Kč
<br> Platby daní a poplatků 5362 3 000 Kč
<br> Celkem za paragraf 578 900,00
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně 6409
<br> Svaz měst a obcí ČR 5229 3 000 Kč
<br> Ladův Kraj 5329 40 000 Kč
<br> MAS 5229 12 000 Kč
<br> ...

č. 8

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 00 00 6171 00000 0000 000 Povinné pojistné na zdravotní5032 0,00 2 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp5031 0,00 -6 000,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Ostatní osobní výdaje5021 0,00 -14 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Platy zaměstnanců5011 0,00 1 200,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.4111 -3 207,00 0,00 0,00 231 00 00 2321 00000 0000 000 Ostatní nedaňové příjmy j.n.2329 -180 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3725 00000 0000 000 Zněškodňování TKO- "EKOCOM"2324 -3 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3639 00000 0000 000 Přijaté neinvestiční dary2321 2 600,00 0,00 0,00 231 00 00 6402 00000 0000 000 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi2223 402 807,00 0,00 0,00 231 00 00 3113 00000 0000 000 Sankční platby př.od jiných s2212 -405 741,00 0,00 0,00 231 00 00 6310 00000 0000 000 Příjmy z úroků2141 -1 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3639 00000 0000 000 Příjmy z pronájmu pozemků2131 1 500,00 0,00 0,00 231 00 00 3639 00806 0000 000 Ostatní příjmy z vlastní činno2119 -340 000,00 0,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a2111 -1 500,00 0,00 0,00 231 00 00 3722 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a2111 -27 000,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 XXX XXX z nemovitostíXXXX XX XXX,XX X,XX X,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Správní poplatky1361 -800,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Odvod z výtěžku provozování lo1351 1 100,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z přidané hodnoty1211 226 700,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů práv.osob za obc1122 -8 600,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů práv.osob1121 143 100,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu fyz.osob z kap.1113 10 000,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.1112 -4 500,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.1111 80 600,00 0,00 0,00 231 00 00 0000 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostřed.na úč8115 0,00 0,00 -221 259,00 231 00 00 6399 00000 0000 000 Platby daní a poplatků st.roz5362 0,00 -8 000,00 0,00 231 00 00 6409 00000 0000 000 Neinv.transf.veřej.rozp.místní5329 0,00 7 000,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz FinancováníOrg ZJ Důvod Příjmy Výdaje č.X Rozpočtové opatření č.7 ze dne 31.12.2016 z1 3 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS 231 00 00 3412 00000 0000 000 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr5171 0,00 -5 000,00 0,00 231 00 00 2310 00000 0000 000 Opravy a udržování5171 0,00 -5 000,00 0,00 231 00 00 2219 00000 0000 000 Správa a údržba chodníků,cest5171 0,00 -50 000,00 0,00 231 00 00 2212 00000 0000 000 Opravy a udržování5171 0,00 -50 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5169 0,00 12 000,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Péče o vzhled obce-nákup služe5169 0,00 25 000,00 0,00 231 00 00 3722 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.5169 0,00 49 000,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.5169 0,00 -10 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Služby školení a vzdělávání5167 0,00 2 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Konzultační,poradenské a práv5166 0,00 1 000,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nájemné5164 0,00 500,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Služby telekomunikací a radiok5162 0,00 2 700,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Elektrická energie5154 0,00 3 700,00 0,00 231 00 00 3631 00000 0000 000 Elektrická energie VO5154 0,00 8 500,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Elektrická energie5154 0,00 1 700,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Studená voda -pitná5151 0,00 1 000,00 0,00 231 00 00 6310 00000 0000 000 Úroky vlastní5141 0,00 -10 000,00 0,00 231 00 00 6115 98193 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -7 500,00 0,00 231 00 00 3412 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -5 000,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 12 000,00 0,00 231 00 00 3319 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.5139 0,00 -24 000,00 0,00 231 00 00 2219 00000 0000 000 Nákup materiálu j.n.-údržba s5139 0,00 -6 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Drobný hmotný inv.a neinv.ma5137 0,00 -28 000,00 0,00 231 00 00 3745 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 0,00 -13 000,00 0,00 231 00 00 3613 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 0,00 -100 000,00 0,00 231 00 00 3399 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet5137 0,00 100 000,00 0,00 231 00 00 6171 00000 0000 000 Knihy,učební pomůcky a tisk5136 0,00 -13 000,00 0,00 Rozpočtové opatření SU AU KapPol XXXX Uz FinancováníOrg ZJ Důvod Příjmy Výdaje č.X Rozpočtové opatření č.7 ze dne 31.12.2016 z2 3 Vytištěno: Strana Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 878 407,00 975 348,00 525 400,00 843 600,00 -96 941,00 -318 200,00 Financování - změna celkem -221 259,00 221 259,00Kontrola - - = = Celkový souhrn za všechna RO Celkový souhrn za RO Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení sní...

č. 7

Rozpočtové opatření č.7/2016
ze dne 21.12.2016
<br> XXX XXX Příjmy
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000 Kč 1 050 000 Kč 150 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení 150 000 Kč
<br> XXX XXX Výdaje
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 2212 5171 Silnice - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu 50 000 Kč - Kč 50 000 Kč-
<br> 2219 5171 Ost.záležitosti pozemních komunikací - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu 50 000 Kč - Kč 50 000 Kč-
<br> 3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce - Nákup materiálu 5 000 Kč - Kč 5 000 Kč-
<br> 3419 5192 Ost.tělovýchovná činnost - Poskytnuté náhrady 7 000 Kč - Kč 7 000 Kč-
<br> 3421 5192 Využití volného času dětí a mládeže - Poskytnuté náhrady 30 000 Kč - Kč 30 000 Kč-
<br> 3399 5137 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Drobný dlouhodobý majetek - Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
<br> 3399 5139 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Nákup materiálu - Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> 3399 5175 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Pohoštění - Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
<br> 3399 5121 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Budovy,XXXX a stavby XXX XXX Kč XXX XXX Kč XXX XXX Kč
<br> 3631 5171 Veřejné osvětlení - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu 50 000 Kč - Kč 50 000 Kč-
<br> Výdaje zvýšení 251 100 Kč

č. 6

Rozpočtové opatření č.6/2016
ze dne 14.10.2016
<br> XXX XXX Příjmy
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.375 000 Kč 425 000 Kč 50 000 Kč
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 450 000 Kč 475 000 Kč 25 000 Kč
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 800 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - Kč 20 200 Kč 20 200 Kč
<br> 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 699 000 Kč 700 000 Kč 1 000 Kč
<br> 2321 2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ostatní nedaňové příjmy - Kč 180 000 Kč 180 000 Kč
<br> 3311 2111 Divadelní činnost - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 950 Kč - Kč 33 950 Kč-
<br> 3319 2111 Ost.záležitosti kultury - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 33 950 Kč 33 950 Kč
<br> Příjmy zvýšení 376 200 Kč
<br> XXX XXX Výdaje
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 3311 5169 Divadelní činnost - Nákup ostatních služeb 34 500 Kč - Kč 34 500 Kč-
<br> 3319 5169 Ost.záležitosti kultury - Nákup ostatních služeb - Kč 34 500 Kč 34 500 Kč
<br> 3399 6121 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Budovy,XXXX a stavby - Kč XXX XXX Kč XXX XXX Kč
<br> 3613 5137 Nebytové hospodářství - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
<br> 3613 6121 Nebytové hospodářství - Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX Kč XXX XXX Kč XXX 000 Kč-
<br> 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Ostatní osobní náklady 60 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč
<br> 3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Pohonné hmoty a maziva 25 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč
<br> 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 120 000 Kč 130 000 Kč 10 000 Kč
<br> 6115 5021 Volby do zastupitelstev ÚSC - Ostatní osobní náklady - Kč 9 200 Kč 9 200 Kč
<br> 6115 5139 Volby do zastupitelstev ÚSC - Nákup materiálu - Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
<br> 6115 5173 Volby do zastupitelstev ÚSC - Cestovné - Kč 700 Kč 700 Kč
<br> 6115 5175 Volby do zastupitelstev ÚSC - Pohoštění - Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
<br> 6115 5139 Volby do zastupitelstev ÚSC - Nákup materiálu - Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
<br> Výdaje zvýšení 170 900 Kč

č. 5

Rozpočtové opatření č.5/2016
ze dne 21.09.2016
<br> XXX XXX Příjmy
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 3311 2111 Divadelní činnost - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000 Kč 33 950 Kč 1 050 Kč-
<br> 3745 2111 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení 2 950 Kč
<br> XXX XXX Výdaje
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 000 Kč 39 000 Kč 61 000 Kč-
<br> 2310 5171 Pitná voda - Výdaje na dodavatelské zajišťování opravy a údražby 6 000 Kč 20 000 Kč 14 000 Kč
<br> 2310 6349 Pitná voda - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně 477 356 Kč 157 356 Kč 320 000 Kč-
<br> 2321 6121 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - Budovy,XXXX a stavby XXX XXX Kč XXX XXX Kč XXX XXX Kč-
<br> 3311 5169 Divadelní činnost - Nákup ostatních služeb 35 000 Kč 34 500 Kč 500 Kč-
<br> 3349 5171 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby 50 000 Kč - Kč 50 000 Kč-
<br> 3613 6121 Nebytové hospodářství - Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX Kč X XXX XXX Kč 250 000 Kč
<br> 3636 5166 Územní rozvoj - Výdaje na dodavatelské zajištění informací 220 000 Kč 60 000 Kč 160 000 Kč-
<br> 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup materiálu 20 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč
<br> 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 80 000 Kč 120 000 Kč 40 000 Kč
<br> Výdaje snížení 567 500 Kč-

č. 4

Rozpočtové opatření č.4I2016 ze dne 20.07.2016
<br> Prism; schválená
<br> 0000 4213 Neinvestiční transfery ze státních fondů 699 000 Kč -.! - 699 000 Kč 0000 4222 Investiční transfery ze státních rozpočtů — Kč 699 000 Kč *? 699 000 Kč 3745 2111 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 1 000 Kč *? 1 000 Kč
<br> Frijmy zvýšení F 1 000 Kč
<br> Částka
<br> schválená
<br> Částka po změně
<br> 2321 5169 Odvád.a čišt.odp.vod & nakládání s kaly - Nákup služeb 60 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 3613 5171 Nebytové hospodářství - Opravy a údržba 45 000 Kč 80 000 Kč *? 35 000 Kč 3613 6121 Nebytové hospodářství — Budovy a XXXX XXX XXX Kč X XXX XXX Kč A? XXX XXX Kč 3745 5139 Péče o vzhled obcí & veřejnou zeleň - Nákup materiálu j.n.10 000 Kč 20 000 Kč ? 10 000 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň — Nákup služeb 20 000 Kč 80 000 Kč %“ 60 000 Kč 6171 5362 Činnost místní správy — Platby daní a poplatků st.Rozpočtu - Kč 3 000 Kč ? 3 000 Kč 6399 5352 Ost.finanční operace - Platby daní a poolatků st.Rozpočtu „ Kč 20 000 Kč %— 20 000 Kč
<br> Výdaje zvýšení ? 248 000 Kč

č. 3

Rozpočtové opatření č.3/2016 ze dne 25.5.2016
<br> 1351 Odvod z Ioteru a podobnych her "20 000 Kc 10 000 Kc
<br> 5137 Ost.zález ostí pozemních komunikac - Drobný hmotn' dlouhodob' m ' t k 20 000 Kc ( V & 6121 Nebytove hospodarstw - Budovya haly
<br>.i 5156 Pozarnl ochrana - dobr.cast - Pohonne hmoty

č. 2

Rozpočtové opatření č.2/2016
ze dne 23.03.2016
<br> XXX XXX Příjmy
Částka
<br> schválená
Částka po
<br> změně
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her - Kč 10 000 Kč ↑ 10 000 Kč
3113 2212 Základní školy - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Kč 435 837 Kč ↑ 435 837 Kč
3311 2111 Divadelní činnost - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - M.Donutil - Kč 35 000 Kč ↑ 35 000 Kč
3722 2111 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - biopopelnice 200 000 Kč 225 000 Kč ↑ 25 000 Kč
6171 2111 Činnost místní správy - Přijaté dary - Adoptuj lavičku - Kč 10 000 Kč ↑ 10 000 Kč
<br> Příjmy zvýšení ↑ 515 837 Kč
<br> XXX XXX Výdaje
Částka
<br> schválená
Částka po
<br> změně
Pohyb
<br> 2219 5139 Ost.záležitosti pozemních komunikací - Nákup materiálu - Retardéry - Kč 20 000 Kč ↑ 20 000 Kč
2321 5169 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 60 000 Kč ↑ 45 000 Kč
3113 6341 Základní školy - Investiční transfery obcím - doplatek kontejenery ZŠ Mukařov - Kč 2 934 Kč ↑ 2 934 Kč
3311 5169 Divadelní činnost - Nákup ostatních služeb - M.Donutil - Kč 35 000 Kč ↑ 35 000 Kč
3636 5166 Územní rozvoj - Konzultační,poradenské a právní služby 80 000 Kč 220 000 Kč ↑ 140 000 Kč
3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kč 40 000 Kč ↑ 40 000 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb - Kč 20 000 Kč ↑ 20 000 Kč
5512 5124 SDH - Elektrická energie - Kč 3 500 Kč ↑ 3 500 Kč
6171 5153 Činnost místní správy - Plyn - Kč 1 000 Kč ↑ 1 000 Kč
6171 5164 Činnost místní správy - Nájemné 2 200 Kč 5 000 Kč ↑ 2 800 Kč
6171 5175 Činnost místní správy - Pohoštění 1 000 Kč 5 000 Kč ↑ 4 000 Kč
<br> Výdaje zvýšení ↑ 314 234 Kč
<br> Pohyb

č. 1

Rózpočtové opatření č.112016 ze dne 27.1.2016
<br> ástka
<br> XXX XXX.<.> schvalena
<br> XXXX XXXX Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 40 000 Kč 44 000 Kč 4 000 Kč Příjmy zvýšení f.4 000 Kč '
<br> fYVÉSENO DNE: zm.Mf
<br> ŠEJMUTO DNE; 7%: ; Mf!
<br> ani.<.>.-nam na clekiromdtéúředi'llm Vyvěšenodm Zj! EU?—' Seman Íť' Z.zlí/É

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2016
str.1/4
<br> schváleno dne:
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne
<br> Příjmy Paragraf Položka Částka
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 375 000 Kč
Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti OSVČ 1112 20 000 Kč
Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 1113 50 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 1121 450 000 Kč
Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 20 000 Kč
Daň DPH 1211 800 000 Kč
Poplatek ze psů 1341 4 000 Kč
Správní poplatky 1361 1 000 Kč
Daň z nemovitosti 1511 160 000 Kč
Neinvestiční dotace 4112 40 000 Kč
NI.př.transf.ze stát.fondů 4113 199 000 Kč
Celkem za paragraf 2 119 000 Kč
<br> Ostatní příjmy (věcná břemena) 3639 2119 340 000 Kč
Celkem za paragraf 340 000 Kč
<br> Příjmy z poskytování služeb TKO 3722 2111 200 000 Kč
Celkem za paragraf 200 000 Kč
<br> Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 45 000 Kč
Celkem za paragraf 45 000 Kč
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 60 000 Kč
Celkem za paragraf 60 000 Kč
<br> Příjmy z úroků: 6310 2141 1 000 Kč
Celkem za paragraf 1 000 Kč
<br> Celkem příjmy 2 765 000 Kč
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2016
str.2/4
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Silnice 2212
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 50 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 50 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost 5193 100 000,00
Celkem za paragraf 100 000,00
<br> Pitná voda 2310
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 6 000 Kč
Investiční dotace veř.rozpočtům SORJ 6349 477 356 Kč
Celkem za paragraf 483 356,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321
Nákup služeb j.n.5169 15 000 Kč
Budovy stavby,povr.kanalizace 6121 400 000 Kč
Celkem za paragraf 415 000,00
<br> Základní školy 3113
Neinvestiční dotace obcím 5321 50 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Kultura 3319
Nákup materiálu j.n.5139 30 000 Kč
Nákup služeb j.n.5169 20 000 Kč
Pohoštění 5175 15 000 Kč
Celkem za paragraf 65 000,00
<br> Veřejný rozhlas 3349
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 50 000 Kč
Celkem za paragraf 50 000,00
<br> Sportovní zařízení 3412
Nákup materiálu j.n.5139 5 000 Kč
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 5 000 Kč
Celkem za paragraf 10 000,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 5192 30 000 Kč
Celkem za paragraf 30 000,00
<br> Nebytové hospodářství 3613
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 5171 15 000 Kč
Budovy,XXXX a stavby XXXX XXX XXX Kč
Celkem za paragraf 485 000,00
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2016
str.3/4
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Územní plánování 3636
Konzultační a poradenské služby 5166 80 000 Kč
Celkem za paragraf 80 000,00
<br> Veřejné osvětlení 3631
El.energie 5154 50 000 Kč
Opravy a udržování 5171 50 000 Kč
Celkem za paragraf 100 000,00
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu 3722
Nákup služeb 5169 250 000 Kč
Celkem za paragraf 250 000,00
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně 3745
Ostatní osobní výdaje 5021 60 000 Kč
Nákup materiálu 5139 10 000 Kč
Pohonné hmoty a maziva 5156 25 000 Kč
Opravy a udržování 5171 80 000 Kč
Stroje,přístroje,zařízení 6122 805 000 Kč
Celkem za paragraf 980 000,00
<br> Požární ochrana 5512
Neinvestiční transfery spolkům 5222 30 000 Kč
Celkem za paragraf 30 000 Kč
<br> Zastupitelstva obcí 6112
Odměny členům zastupitelstva 5023 70 000 Kč
Odvody zdr.poj.5032 9 000 Kč
Celkem za paragraf 79 000,00
<br> Příjmy a výdaje z fin.operací 6310
Služby peněžních ústavů 5163 10 000 Kč
Úroky 5141 30 000 Kč
Celkem za paragraf 40 000,00
<br>
<br> OBEC KLOKOČNÁ ROZPOČET 2016
str.4/4
<br> Výdaje Paragraf Položka Částka
<br> Činnost místní správy 6171
Platy zaměstnanců 5011 120 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 5021 40 000 Kč
Odvody soc.poj.5031 30 000 Kč
Odvody zdr.po.5032 10 000 Kč
Odvody zak.poj.5038 1 000 Kč
Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 15 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 40 000 Kč
Nákup materiálu 5139 15 000 Kč
Elektrická energie 5154 20 000 Kč
Služby pošt 5161 7 000 Kč
Služby telekomunikací a XXX.XXXX X XXX Kč
Nájemné XXXX X XXX Kč
Nákup služeb 5169 110 000 Kč
Právní a poradenské služby 5166 132 500 Kč
Opravy a udržování 5171 60 000 Kč
Programové vybavení 5172 20 000 Kč
Pohoštění 5175 1 000 Kč
Platby daní a poplatků 5362
Celkem za paragraf 626 100,00
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně 6409
Svaz měst a obcí ČR 5229 3 000 Kč
Ladův Kraj 5329 40 000 Kč
MAS 5229 12 000 Kč
Celkem za paragraf 55 000,00
<br> Celkem výdaje 4 028 456,00
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy: 2 765 000,00
Výdaje 4 028 456,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8124 194 604,00
Rezerva vyrovnání rozpočtu 8115 -1 458 060,00
Rozdíl: 0,00
<br> Schválil:
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
Podpis,dne

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Střed očes ký kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: 071799/2015/KUSK Cj.: 008002/2016/KUSK
<br> Stejnopis č <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2015 bylo zahájeno dne 31.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 4.4.2016
<br>.29.9.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015.Klokočná
<br> Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.Blanka Habrmanova,PhD.- předsedkyně finančního výboru XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - referentka
<br> L
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s j inýmí právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obci k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolni úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 4.4.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2015-2019 schválený zastupitelstvem obce 17.12.2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 1.12.2014 - 16.12.2014 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 17.12.2014 jako vyrovnaný (ve skutečnosti měl být schválen rozpočet schodkový,neboť schodek je kryt dlouhodobým úvěrem),závazné ukazatele druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření.1 schválené zastupitelstvem obce dne 25.2.2015.2 schválené zastupitelstvem obce dne 8.4.2015.3 schválené zastupitelstvem obce dne 17.6.2015.4 schválené zastupitelstvem obce dne 12.8.2015.5 schválené zastupitelstvem obce dne 14.10.2015.6 schválené zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 Závěrečný účet ' schválený zastupitelstvem obce dne 17.6.2015 s vyjádřením "s výhradou".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 2.6.2015 - 18.6.2015.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený k 31.8.2015 a k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený k 31.8.2015,ze dne 27.9.2015 a k 31.12.2015 ze dne 17.2.2016 Rozvaha.sestavená k 31.8.2015,ze dne 27.9.2015 a k 31.12.2015 ze dne 17.2.2016 Příloha rozvahy.k 31.8.2015,a k 31.12.2015 ze dne 17.2.2016,dle potřeby Účtový rozvrh ' platný pro rok 2015 Hlavní kniha ' k 31.8.2015,k 31.12.2015 vedená elektronicky,dle potřeby Kniha došlých faktur.vedena v programu Triada,od č.32500001 do č.32500170,dle potřeby Kn...

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Číslo jednací: 120208/2016/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Spisová značka: SZ_060290/2016/KUSK
<br>
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce KLOKOČNÁ
IČ 00472034
<br> za rok 2016
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 bylo zahájeno dne 03.08.2016
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27.09.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná
<br> Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.Zdenka Zavřelová
<br>
<br>
<br> Obec zastupovali: Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.–
<br> předsedkyně finančního výboru - správce
<br> rozpočtu
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - asistentka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br>
<br> 2
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
<br> právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
<br> k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
<br> jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
<br> právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
<br> úkonu <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
<br>  na r.2016 - 2019 ze dne 14.1.2015
Návrh rozpočtu
<br>  zveřejněn od 1.12.do 16.12.2015
Schválený rozpočet
<br>  zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 jako schodkový,krytí schodku zajištěno
ze zůstatku minulých let na bankovním účtu obce,závazné ukazatele v odvětvovém
<br> členění rozpočtové skladby (paragrafy)
<br> Rozpočtová opatření
<br>  č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1.2016
<br>  č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016
<br>  č.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
<br>  č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.7.2016
Závěrečný účet
<br>  za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření,návrh zveřejněn od 10.5.2016 do 25.5.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br>  k 31.8.2016 ze dne 27.8.2016
Výkaz zisku a ztráty
<br>  k 31.8.2016
Rozvaha
<br>  k 31.8.2016
Příloha rozvahy
<br>  k 31.8.2016
<br>
<br> 3
<br> Účtový rozvrh
<br>  platný pro rok 2016
Hlavní kniha
<br>  k 31.8.2016 - elektronicky - dle potřeby
Kniha došlých faktur
<br>  vedená v programu Triada od č.32600001 do č.32600101 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
<br>  vedená v programu Triada od č.2600001 do č.2600002
Bankovní výpis
<br>  k účtu č.8021201/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(základní běžný účet) <,>
č.6 za měsíc červen - č.8 za měsíc srpen
<br>  k účtu č.27-7337911557/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(úvěrový účet) <,>
č.6 za období 2.5.- 1.6.2016 ze dne 1.6.2016 - č.9 za období 2.8.-1.9.2016 ze dne
<br> 1.9.2016
<br>  k účtu č.94-11618201/0710 vedenému u České národní banky,od č.1 ze dne 27.1.2016
do č.14 ze dne 29.7.2016
<br> Účetní ...

Příloha.

Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 1z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 15.2.2017 14:14:24
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 200 000,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 200 000,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 53 758,80 63 680,80
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 53 758,80 63 680,80
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> KlokočnáNázev:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> BĚZNÉ MINULÉ
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:14:24
<br> Číslo
položky
<br> Název položky Podroz-
vahový
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Klokočná 2z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -293 760,78 263 680,80
<br> 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00
<br> 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00
<br> 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9...

Výsledovka.

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 19 153,31 0,00 22 978,38 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.28 256,31 0,00 31 691,38 0,00
<br> 36.549 540,00 0,00 528,00 0,00
<br> 35.558 156 726,81 0,00 175 047,10 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 614 018,00 0,00 438 154,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 8 990,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 2 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 41 052,00 0,00 41 064,00 0,00
<br> 13.521 315 451,00 0,00 273 927,00 0,00
<br> 12.518 960 953,40 0,00 711 623,94 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 620,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 161 892,50 0,00 169 684,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 112 362,90 0,00 102 236,40 0,00
<br> 1.501 111 717,00 0,00 74 904,60 0,00
<br> I.2 486 823,61 0,00 1 987 169,54 0,00
<br> A.2 715 636,02 0,00 2 430 136,91 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:09:57
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 1.591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.11 400,00 0,00 11 400,00 0,00
<br> 2.572 189 156,10 0,00 399 875,99 0,00
<br> III.189 156,10 0,00 399 875,99 0,00
<br> 5.569 9 103,00 0,00 8 713,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:09:57
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klokočná 3z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.610 039,69 0,00 639 739,87 0,00
<br> 1.621 439,69 0,00 651 139,87 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 21 041,97 0,00 18 602,31 0,00
<br> 5.686 169 887,66 0,00 176 127,09 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 1 126 616,95 0,00 1 036 005,39 0,00
<br> 2.682 1 149 227,29 0,00 1 034 597,85 0,00
<br> 1.681 59 695,12 0,00 57 124,14 0,00
<br> V.2 526 468,99 0,00 2 322 456,78 0,00
<br> 2.672 3...

Rozvaha.

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 302 809,46 0,00 1 302 809,46 1 768 456,62
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 1 872 966,00 0,00 1 872 966,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 872 966,00 0,00 1 872 966,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 963 545,65 0,00 2 963 545,65 4 510 957,65
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 528 667,91 528 667,91 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 1 469 538,00 410 507,00 1 059 031,00 50 659,00
<br> 3.021 20 435 996,25 3 724 523,00 16 711 473,25 15 836 248,40
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 846 970,46 0,00 2 846 970,46 2 846 970,46
<br> II.28 244 718,27 4 663 697,91 23 581 020,36 23 244 835,51
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 13 000,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 530 644,00 0,00 530 644,00 530 644,00
<br> 5.018 26 243,00 0,00 26 243,00 19 844,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.556 887,00 0,00 556 887,00 563 488,00
<br> 30 674 571,27 4 663 697,91 26 010 873,36 23 808 323,51
<br> 31 977 380,73 4 663 697,91 27 313 682,82 25 576 780,13
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Klokočná
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Klokočná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00472034Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2017 14:12:58
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Klokočná 5z00472034IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 40 150,00 0,00 40 150,00 24 100,00
<br> 4.314 21 788,00 0,00 21 788,00 31 078,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.61 938,00 0,00 61 938,00 55 178,00
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.131 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.122 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.121...

Příloha č. 1

Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_060290/2016/KUSK StejHOPiS'č- L,] Cj.: 007945/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 bylo zahájeno dne 3.8.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.9.2016
<br> ' 23.03.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.l.2016- - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná Klokočná 61
<br> 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> — kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX) Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 27.9.2016)
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXX XXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,PhD.— předsedkyně fm.výboru - správce rozpočtu
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a čj 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 23.3.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na r.2016 - 2019 ze dne 14.1.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 1.12.do 16.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 jako schodkový,krytí schodku zajištěno ze zůstatku minulých let na bankovním účtu obce,závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy) Rozpočtová opatření.<.> l — schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1.2016.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.7.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2016.6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.10.2016.7 — schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 Závěrečný účet.za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření,návrh zveřejněn od 10.5.2016 do 25.5.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.8.2016 ze dne 27.8.2016.k 31.12.2016 (datum odeslání 20.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Rozvaha.k 31.8.2016 ' k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Příloha rozvahy ' k 31.8.2016 - k 31.12.2016 (okamžik sestavení 15.2.2017) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.8.2016,31.12.2016 - elektronicky - dle potřeby...

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 1/5
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br>
Název: Obec Klokočná
Sídlo: Klokočná č.p.61,251 64,pošta Mnichovice <,>
<br> Právní forma: Obec - územně samosprávný celek
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČ: 00472034
<br> DIČ: není plátce DPH
<br> Rozvahový den 31.12.2016
<br>
<br> (1) Obec hospodařila v roce 2016 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 21.12.2015
<br> usnesením č.U-45-7/2016 s celkovými příjmy 2 765 000,-Kč,celkovými výdaji 4 028 456,-
<br> Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 1 458 060,- Kč <.>
<br> (2) Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 1.12.2015 do 12.12.2015 <.>
<br> (3) Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 1 356 146,- Kč na 4 124 146,- Kč a ve výdajích
<br> o 417 127,- Kč na 4 445 583,- Kč <.>
<br> (4) Úprava rozpočtu proběhla na základě sedmi rozpočtových opatření <.>
<br> a) Rozpočtové opatření č.1 – schváleno na ZO dne 27.1.2016
<br> b) Rozpočtové opatření č.2 – schváleno na ZO dne 23.3.2016
<br> c) Rozpočtové opatření č.3 – schváleno na ZO dne 25.5.2016
<br> d) Rozpočtové opatření č.4 – schváleno na ZO dne 20.7.2016
<br> e) Rozpočtové opatření č.5 – schváleno na ZO dne 21.9.2016
<br> f) Rozpočtové opatření č.6 – schváleno na ZO dne 14.10.2016
<br> g) Rozpočtové opatření č.7 – schváleno na ZO dne 21.12.2016
<br> h) Rozpočtové opatření č.8 – schváleno na ZO dne 25.1.2017
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 2/5
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2015
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 1 880 000 652 600 2 532 600 2 530 568,99 99%
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 646 000 184 553 830 553 830 209,72 99%
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 x
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 239 000 521 993 760 993 760 993,00 100%
<br> Příjmy celkem 2 765 000 1 359 146 4 124 146 4 121 771,71 99%
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 1 876 100 203 193 2 079 293 2 034 745,02 98%
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 2 152 356 213 934 2 366 290 2 364 829,85 99%
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 4 028 456 417 127 4 445 583 4 399 574,87 99%
<br> SALDO: Příjmy – výdaje -1 263 456 x -321 437 -277 803,16 86%
<br> Třída 8 – financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 x 0 0,00 x
<br> Splátky úvěrů 0 x 0 0,00 x
<br> Prostředky minulých let -1 263 456 x -321 437 -277 803,16 86%
<br> Financování celkem 1 263 456 x 321 437 277 803,16 86 %
<br> (údaje jsou v Kč)
<br> (1) Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r.2016.K drobným změnám došlo na základě
<br> skutečného odvodu a přerozdělování daní,které obecní úřad nemůže ovlivnit <.>
<br> (2) Nedaňové příjmy byly plněny na 99% <.>
<br> (3) Přijaté dotace – V roce 2016 byly proplaceny dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu
<br> Středočeského kraje na rekonstrukci budovy bývalé staré hasičárny,ze které se stal Rodinný
<br> klub Klokajda,16.993,- Kč tvořily dotace na volby a zbylých 44.000,- Kč tvořily dotace na
<br> provoz obecního úřadu <.>
<br> (4) Běžné výdaje byly naplněny na 98% - Struktura opravdu uskutečněných výdajů se v průběhu
<br> roku změnila.Řada plánovaných akcí se neuskutečnila a naopak řada původně neplánovaných
<br> akcí se uskutečnila.Přesně v den „poločasu“ mandátu stávajícího zastupitelstva byl otevřen
<br> rodinný klub Klokajda,který vznikl za ohromného zapojení občanů Klokočné.Na základě
<br> studie proveditelnosti se podařilo najít optimální řešení obecní veřejné kanalizace a následně i
<br> vybrat dodavatele na „Projektovou a inženýrskou činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV
<br> v obci Klokočná“.V tomto roce začal poprvé fungovat svoz biologicky rozložitelného odpadu
<br> – jak svoz biopopelnic,tak i biokontejnerů.Veřejné prostory jsou stále ve výborné kondici –
<br> popelnicová stanoviště byla vždy upravená a uklizená,trávníky vždy pečlivě posekány,po obci
<br> bývala květinová výzdoba.Kolem hřiště u lesa byl zbudován ohradník.Připravilo se mnoho
<br> poutavých kulturních akcí hlavně pro děti,ale i pro dospělé,které přitáhly veřejnost i ze širokého
<br> okolí.XXX XXXX výčet – Svatohubertské kulinářské slavnosti,Klokočenský klobouk <,>
<br> Perníčkování,Rozsvěcování vánočního stromu,Mikulášská nadílka,Sousedská zábava <,>
<br> představení Miroslava Donutila,… Obec se aktivně zapojila do kulturních programů Ladova
<br> Kraje a jako jedna z mála i výhod tohoto sdružení využívala <.>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
<br> 3/5
<br> (5) Kapitálové výdaje byly hlavně tvořeny investicí do kompletní rekonstrukce budovy bývalé
<br> hasičské zbrojnice ve výši 1.407.000,85,- Kč,doplatkem nové komunální techniky -
<br> malotraktoru se širokým příslušenstvím ve výši 797 539,- Kč a investičním příspěvkem do
<b...

Načteno

edesky.cz/d/1618813

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz