« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 4

Rozpočtové opatření &.4 uprava rozpoctu ze dne 11.12.2013
<br> Vyn'šlšno: 11.12.2013 2033152 Shana 1 z 1
<br> SU All Konol XXXX Uz Org ZJ Důvod Přijmy Výdaie Financování * XXX XX 00 8115 0000 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostředna úů 0.00 0.00 -06 335.00 281 20 00 1111 0000 00000 0000 000 Daň z přígmů fyz,osob za záv.100 000,00 0,00 0,00 231 20 00 1113 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu 131109002 kap.5000,00 0,00 0,00 231 20 00 1121 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů práv.osob 50 000,00 0,00 0,00 231 20 00 1211 0000 00000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 150 000,00 0.00 0.00 231 20 00 4111 0000 00000 0000 000 Nl př.dot.ze všeobpokLSp.-8 665,00 0,00 0,00 23130 na 5141 53111 00000 0000 000 Úroky vlastní 0,00 15000110 11.00 231 30 00 5154 3631 00000 0000 000 Eleitlridsá anemie V0 0,00 11 000.00 0.00 231 30 00 5154 5512 00000 0000 000 Elektrická energie-Hasiči 0,00 3000.00 0,00 231 30 00 5156 3745 00000 0000 000 Pohonné hmoty a maziva 0,00 3 000,00 000 231 30 00 5161 6171 00000 0000 000 Siužby pošt 0,00 3000.00 0,00 231 30 00 5166 5171 00000 0000 000 Kanzuuační,poradenské a práv 0,00 40 000,00 0,00 231 30 00 5171 3013 00000 00011 009 Výdaje na dodavateIzajišť.opf 0,00 100 000,00 0,00 231 30 00 5171 3631 00000 0000 000 Opravy audržnváni—el.energie 0,00 12 000,00 0,00 231 30 00 5229 6171 00000 0000 000 Nainvnolace nezisk apodobn 0,00 2000000 0,00 231 30 00 5492 3421 00000 0000 000 Datyobyvatekitvu 0,00 3000.00 0,00 EeRový souhrn RO č.4 uprava rozpadu ze dne 11.12.2013
<br> Phimy : zvýšení 305 000,00 - snížení 0 665,00 : rozdíl 296 335,00
<br> Výdaie : zvýšení 210 000,00 - snižení 0,00 = rozdíl 210 000,00
<br> Financování - změna celkem -86 335,00 <-> Kontrola 86 335,00 MUM-'$ Obecní úřad Makočná hb.č.92051
<br>.<.> ;_- V,1111/3 ?
<br> ČČČ; 71712.2613
<br> ::VJDWÉHO na 9131101110110 131W Wuěšemdns: 2 72,259,3
<br> SEM“ 12.72.4423

č. 2

Rozpočtové opatření až Z jý/j'
<br> č.2 uprava rozpočtu ze dne 3.10.2013
<br> Vytištěno: 3.10.2013 9:36:44
<br> Strana 1 z 2
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Důvod Příjmy Výdaie Financování“ XXX XX XX 4111 0000 90005 0000 000 Nl př.lransl.ze všeob.pokl.sp 30 000,00 0,00 0,00“ 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostředna úč 0,00 0,00 216 400,00 231 20 00 1111 0000 00000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.20 000,00 0,00 0,00 231 20 00 1112 0000 00000 0000 000 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.10 000,00 0,00 0,00 231 20 00 1351 0000 00000 0000 000 Odvod z výtěžku provozování Io 10 000,00 0,00 0,00 231 20 00 1361 0000 00000 0000 000 Správní poplatky 10 000,00 0,00 0,00 231 20 00 2132 6171 00000 0000 000 Příjmy z pronájmu ost.nem.a 40 000,00 0,00 0,00 231 20 00 2212 6171 00000 0000 000 Sankční platby př.od jiných & 10 000,00 0,00 0,00 231 20 00 3113 6171 00000 0000 000 Přílmyz prodeje ost.HDM 100,00 0,00 0,00 231 30 00 5021 6114 98071 0000 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 14 000,00 0,00 23130 00 5136 6171 00000 0000 000 Knihy,učební pomůckyatisk 0,00 3 000,00 0,00 231 30 00 5139 6114 98071 0000 000 Nákup materiálu j.n.0,00 5 000,00 0,00 231 30 00 5141 6310 00000 0000 000 Úroky vlastní 0,00 10 000,00 0,00 231 30 00 5151 6171 00000 0000 000 Studená voda -pitná 0,00 500,00 0,00 231 30 00 5154 6171 00000 0000 000 Elektrická energie - VS 0,00 15 000,00 0,00 231 30 00 5161 6114 98071 0000 000 Služby pošt 0,00 2 000,00 0,00 231 30 00 5161 6171 00000 0000 000 Služby pošt 0,00 2 000,00 0,00 231 30 00 5166 6171 00000 0000 000 Konzultační,poradenské a práv 0,00 40 000,00 0,00 231 30 00 5169 2310 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.0,00 30 000,00 0,00 231 30 00 5169 3613 00000 0000 000 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 0,00 231 30 00 5169 3745 00000 0000 000 Péče o vzhled obce-nákup služe 0,00 —40 000,00 0,00 231 30 00 5169 6171 00000 0000 000 Nákup služeb j.n.0,00 -50 000,00 0,00 231 30 00 5171 2310 00000 0000 000 Opravy a udržování 0,00 25 000,00 0,00 231 30 00 5171 3613 00000 0000 000 Výdaje na dodavatel.zajíšť.opr 0,00 120 000,00 0,00 231 30 00 5171 3745 00000 0000 000 Péče o vzhled obce-opravy a úd 0,00 50 000,00 0,00 231 30 00 5173 6114 98071 0000 000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0,00 2 000,00 0,00 231 30 00 5175 6114 98071 0000 000 Pohoštěnívolby 0,00 3 000,00 0,00 _ MUNIS * —Čb$0ní'úřad Klokočná 110,č.92051 7 :,ZZ,% Žít/ŽŠ,„.elektronickéúředním
<br> f ff,Zď/Š
<br> yvéšeno dne: „22 < 7' 2477; Sejmuto“,;? fa? it;—VÍŠ;
<br> /51/M>LW„J
<br> Vytištěno: 3.10.2013 9:36:44
<br> Rozpočtové opatření “"“" 2 z 2 č.2 uprava rozpočtu ze dne 3.10.2013
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Důvod Příjmy Výdaje—W Financování XXX XX XX 5321 3111 00000 0000 000 Neinvestiční dotace obcím 0,00 40 000,00 0,00 231 30 00 5321 3113 00000 0000 000 Neinvestiční transfery obcím 0,00 -60 000,00 0,00 231 30 00 6349 2310 00000 0000 000 lnves.dotace veřej.rozp.mlstn region jh 0,00 130 000,00 0,00 Celkový souhrn za RO č.2 uprava rozpočtu ze dne 3.10.2013
<br> Příimy : zvýšení 130 100,00 - snížení 0,00 = rozdíl 130 100,00
<br> Výdaje : zvýšení 496 500,00 - snížení 150 000,00 : rozdíl 346 500,00
<br> Financování - změna celkem 216 400,00 <-> Kontrola -216 400,00 MUNIS „ 4 \'L roman; dřadkíqlšdčwná lic.č.92051
<br> „„na eleklíODÍClíéMm
<br> "Wéšemm 22.7 Zď/š WÚW '“ ÚL? Sejmuto“ ?,„Kampf \ _ W '

č. 1

Rozpočtové opatření 69 7/1127!
<br> Bezne ze dne 10.06.2013 Strana 1 z 1
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org ZJ Org X ID plátce Důvod ZmšĚ XXX 10 00 5229 6409 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.neínv.dotace Svaz města 0 +3 000,00 231 10 00 5362 6399 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Platby daní a poplatků st.roz +110 010,00 231 10 00 5364 6402 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Vratkytransposkyt.v mín.roz +1 000,00 231 10 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Změna stavu kr.prostředna úč -162 365,97 231 20 00 1122 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z příjmů práv.osob za obc +110 010,00 231 20 00 1343 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Poplatek ze užívání veř.prost +5 000,00 231 20 00 2111 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmy z poskytováníslužeb a +1 000,00 231 20 00 2132 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmy z pronájmu ost.nem.a +560 000,00 231 20 00 2212 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Sankční platby př.od jiných s +10 000,00 231 20 00 4111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 NI př.dot.ze všeob.pokl.sp.+14 263,00 23130 00 5021 6118 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Ostatníosobnívýdaje +9 500,00 23130 00 5136 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Knihy,učebnípomůckyatísk +500,00 231 30 00 5139 3319 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup materiálu j.n.+10 000,00 231 30 00 5139 6118 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup materiálu j.n.+1 323,00 23130 00 5154 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Elektrická energie -VS +20 000,00 231 30 00 5161 6118 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Služby pošt +1 170,00 231 30 00 5166 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Konzultační,poradenské a práv +20 000,00 231 30 00 5169 2310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup služeb j.n.+32 400,00 23130 00 5169 3319 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nákup služeb j.n.+10 000,00 231 30 00 5171 2310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Opravy a udržování +10 000,00 231 30 00 5171 3341 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Oprava místního rozhlasu +1 000,00 231 30 00 5171 3745 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Péče o vzhled obce-opravy a úd +20 000,00 231 30 00 5172 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Programové vybavení +5 000,00 231 30 00 5173 6118 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Cestovné (tuzemské i zahraníčn +990,00 231 30 00 5175 6118 98008 0000 000 0000000000 0000000000 Výdaje na poř.věcí a služeb - +1 280,00 231 30 00 5175 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Pohoštění +1 000,00 231 30 00 5193 2221 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Výdaje na dopravní územní obsl +36 884,03 231 30 00 5229 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.neinv.transf.nezisk.a po +15 000,00 231 30 00 5229 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinv.dotace nezisk.a podob.o +10 000,00 231 30 00 5321 3111 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinvestiční dotace obcím +40 000,00 231 30 00 5321 3113 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinvestiční transfery obcím -40 000,00 231 30 00 5329 6409 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Neinv.transf.veřej.rozp.místní +10 000,00 231 30 00 5494 3421 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nl transf.obyv.nemaj.povahu d +5 000,00 231 30 00 6119 3635 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.nákup dlouh.nehmotného m +102 850,00 231 30 00 6121 3113 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Budovy,XXXX a stavby -XXX XXX,XX XXX XX XX XXXX 3412 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Budovy,XXXX a stavby +XXX XXX,XX XXX XX XX XXXX 3412 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Budovy,XXXX a stavby +XXX XXX,XX
<br> zveřejněno na elektronické úřední desce Vyvěšenodna: ZŠ 5.ZÚ ŽŠ Sejmuto: 7:2.(: - 20 ČŠ
<br> *? 55 14 „g <,>

Rozpočet obce

_—
<br> OBEC KLOKOCNA ROZPOCET 2013
<br> str.1/3 schváleno dne: vyvěšeno dne: sejmuto dne Přijmy Paragraf Položka Částka Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 1111 300 000,00 Daň z příjmů samvýdělečné činnost OSVČ 1112 62 000,00 Daň z příjmů FO vybíraná vasazbou 1113 40 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1121 360 000,00 Daň DPH 1211 720 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu 1334 0,00 Popšatek ze psů 1341 10 000,00 Poplatek z užívání veř.prostranstvi 1343 1 000,00 Správní poplatky 1361 2 600,00 Daň z nemovitosti 1511 160 000,00 Neinvestiční dotace 4112 43 500,00 Celkem za paragraf 1 699 100,00 Přijmy a poskytování služeb TKO 3722 2111 150 000,00 Celkem za paragraf 150 000,00 Využívání a zneškodňování KO 3725 2324 50 000,00 Celkem za paragraf 50 000,00 Přijmy :: pronájmu pozemků 6171 2131 8 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 6171 2132 42 000,00 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 0,00 Celkem za paragraf 50 000,00 Příjmy z úroků: 6310 2141 10 000,00 Celkem za paragraf 10 000,00 Celkem příjmy 1 959 100,00 Výdaje Paragraf Položka Částka Silnice 2212 Nákup služeb 5169 7 000,00 Opravy a udržování 5171 50 000,00 Celkem za paragraf 57 000,00 Pitná voda 2310 Budovy stavby — vodovod 6121 0,00 Investiční dotace veirozpočtům RJ 6349 0,00 Celkem za paragraf 0,00
<br> OBEC KLDKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Budovy stavby,pevnkanaíizace Celkem za paragraf
<br> Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Sportovní zařízení v XXX.obce Budovy stavby Celkem za paragraf
<br> Územní plánování Věcné dary
<br> Celkem za paragraf
<br> Veřejné osvětlení ELenergie
<br> Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu Nákup služeb Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz ostatních odpadu Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně Ostatní osobní výdaje
<br> Nákup materiáíu
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Celkem za paragraf
<br> Příjmy a výdaje z fin.operaci Služby peněžních ústavů Úroky
<br> Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2013
<br> Paragraf Položka částka
<br> 2321
<br> 3111
<br> 3113
<br> 3113
<br> 3635
<br> 3631
<br> 3722
<br> 3723
<br> 3745
<br> 8310
<br> 6121
<br> 5321
<br> 5321
<br> 6121
<br> 6119
<br> 5154 5171
<br> 5169
<br> 5169
<br> 5021 5139 5156 5169 5171
<br> 5163 5143
<br> ::ill.22.10
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> 0,00 0,00
<br> 160 000,00 1 60 000,00
<br> 300 000,00 300 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 40 000,00 10 000,00 50 000,00
<br> 230 000,00 230 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 15 000,00 19 000,00 145 000,00 20 000,00 199 000,00
<br> 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> činnost místní správy
<br> Platy zaměstnanců Odvody soc.poj.Odvody zdrpo.Odvody zak.poj.Ostatní osobni výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt
<br> Služby telekomunikacš & rad.Nakup služeb
<br> Právní aporadsiužby Opravy a udržování Pohoštění
<br> Platby daní a poplatků Celkem za paragraf
<br> Neínv.transfery veřejné rozp„ úrovně Sdružení RJ
<br> MAS
<br> Celkem za paragraf
<br> Splátka úvěru Celkem výdaje
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy:
<br> Výdaje
<br> Rezerva vyrovnání rozpočtu
<br> Rozdíl:
<br> Schváiií:
<br> ROZPOČET 2013
<br> Paragraf Položka
<br> 6171
<br> 6409
<br> 5011 5031 5032 5038 5021 5139 5154 5161 5162 5169 5166 5171 5175 5362
<br> 5329
<br> 5329
<br> 8124
<br> 8115
<br> str.313
<br> Částka
<br> 110 000,00 28 000,00 10 000,00
<br> 1 200,00 5 000,00 11 000,00 20 000,00 4 000,00 6 000,00
<br> 200 000,00 50 000,00 23 000,00
<br> 500,00 4 000,00 472 700,00
<br> 25 000,00 12 000,00 37 000,00
<br> 1 94 604,00
<br> 1 740 304,00
<br> 1 959100,00 1 740 304,00 218 790,00
<br> 0,00
<br> Podpis,dne ([ ff! (j;
<br> „"/f 7/' ;*-a'.-/y:j
<br> ?Úvéeu (,ír 01 *
<br> 05 03520113.;,<,> Ě ' "řece ' 3 „ z 115! “'; f'.;,<,> <.>,fm' "7 „Z;.“;
<br> an?
<br>.?
<br> 1: 4-4 <.>

Načteno

edesky.cz/d/1618810

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz