« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 3

Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS
<br> 231 30 00 3745 00000 0000 000 0000000000 -500,00Nákup materiálu j.n.00000000005139 0,00
231 30 00 3319 00000 0000 000 0000000000 +7 339,00Nákup materiálu j.n.00000000005139 7 339,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +8 000,00Drobný hmotný inv.a neinv.ma00000000005137 8 000,00
231 30 00 6115 98187 0000 000 0000000000 +600,00Pov.poj.na veřejné zdravotní00000000005032 600,00
231 30 00 6112 00000 0000 000 0000000000 +2 000,00Pov.poj.na veřejné ZP - orga00000000005032 12 500,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +200,00Odměny členů zastupitelstva ob00000000005023 200,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +1 000,00Ostatní osobní výdaje00000000005021 21 000,00
231 30 00 6115 98187 0000 000 0000000000 +100,00Ostatní osobní výdaje00000000005021 100,00
231 20 00 2310 00000 0000 000 0000000000 +80 000,00Přijaté příspěvky na pořízení00000000003122 80 000,00
231 20 00 3725 00000 0000 000 0000000000 -27 000,00Zněškodňování TKO- "EKOCOM"00000000002324 0,00
231 20 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +3 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a00000000002132 45 000,00
231 20 00 6171 00000 0000 000 0000000000 -1 500,00Příjmy z pronájmu pozemků00000000002131 0,00
231 20 00 3722 00000 0000 000 0000000000 +17 250,00Příjmy z poskytování služeb a00000000002111 162 250,00
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +37 948,05Dan z nemovitostí00000000001511 147 948,05
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -400,00Správní poplatky00000000001361 2 200,00
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -1 000,00Poplatek ze užívání veř.prost00000000001343 0,00
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -460,00Poplatek ze psů00000000001341 1 940,00
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -11 000,00Odvody za odnětí zemědělské pů00000000001334 0,00
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +135 672,40Daň z přidané hodnoty00000000001211 635 672,40
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +53 223,36Daň z příjmů práv.osob00000000001121 303 223,36
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -5 798,80Daň z příjmu fyz.osob z kap.00000000001113 24 201,20
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -9 715,99Daň z příjmu fyz.osob ze sam.00000000001112 25 284,01
231 20 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +9 848,07Daň z příjmů fyz.osob ze záv.00000000001111 259 848,07
231 10 00 0000 00000 0000 000 0000000000 -907 493,38Změna stavu kr.prostřed.na úč00000000008115 -908 163,38
231 10 00 0000 00802 0000 000 0000000000 +840 000,00Inv.př.dotace od krajů00000000004222 840 000,00
231 10 00 0000 00000 0000 000 0000000000 +4 343 953,40Ost.př.transfery ze státního00000000004216 4 343 953,40
231 10 00 0000 98005 0000 000 0000000000 +26 365,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp00000000004111 26 365,00
231 10 00 6117 98348 0000 000 0000000000 +9 162,00Ostatní příjmy z fin.vyp.před00000000002222 9 162,00
<br> Rozpočtové opatření
rozpočtové opatření 2010 ze dne 31.12.2010
<br> SU AU KapPol XXXX Uz Org X ZměnaOrg ZJ ID plátce
<br> Strana z1 3
<br> Důvod Výsledný UR
<br>
<br> Obecní úřad Klokočná lic.č.92051MUNIS
<br> 231 30 00 3113 00000 0000 000 0000000000 +11 736,96Neinvestiční transfery obcím00000000005321 131 736,96
231 30 00 3111 00000 0000 000 0000000000 -20 000,00Neinvestiční dotace obcím00000000005321 0,00
231 30 00 3399 00000 0000 000 0000000000 -10 000,00Věcné dary00000000005194 0,00
231 30 00 2221 00000 0000 000 0000000000 +50 924,35Výdaje na dopravní územní obsl00000000005193 50 924,35
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +5 700,00Pohoštění00000000005175 6 200,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +8 200,00Cestovné (tuzemské i zahraničn00000000005173 8 200,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 -18 000,00Opravy a udržování00000000005171 5 000,00
231 30 00 3745 00000 0000 000 0000000000 -40 000,00Péče o vzhled obce-opravy a úd00000000005171 30 000,00
231 30 00 3631 00000 0000 000 0000000000 -7 000,00Opravy a udržování-el.energie00000000005171 4 000,00
231 30 00 2212 00000 0000 000 0000000000 +51 000,00Opravy a udržování00000000005171 60 000,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +30 500,00Nákup služeb j.n.00000000005169 100 500,00
231 30 00 5512 00000 0000 000 0000000000 -1 695,00Nákup služeb j.n.00000000005169 8 305,00
231 30 00 3745 00000 0000 000 0000000000 +21 855,00Péče o vzhled obce-nákup služe00000000005169 131 855,00
231 30 00 3723 00000 0000 000 0000000000 -5 000,00Nákup ostatních služeb00000000005169 0,00
231 30 00 3722 00000 0000 000 0000000000 -40 000,00Nákup služeb j.n.00000000005169 120 000,00
231 30 00 3399 00000 0000 000 0000000000 -4 200,00Nákup ostatních služeb00000000005169 0,00
231 30 00 2212 00000 0000 000 0000000000 +5 875,00Nákup služeb j.n.00000000005169 12 875,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 +4 000,00Služby zpracování dat00000000005168 4 000,00
231 30 00 6310 00000 0000 000 0000000000 +7 600,00Služby peněžních ústavů00000000005163 7 600,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 0000000000 -8 500,00Služby peněžních ústavů00000000005163 0,00
231 30 00 6171 00000 0000 000 00000000...

č. 2

OBEC KLOKOČNÁ
<br> schváleno dne: vyvěšeno dne: sejmuto dne
<br> Příjmy: Paragraf Položka Nl př.“transfery
<br> Ostatní těl.činnost
<br> Příjmy z pronájmu pozemků Činnost místní správy Příjmy 2 prodej akcií
<br> Celkem příjmy (úprava rozpočtu)
<br> Výdaje Paragraf Položka
<br> Ostatní záležitosti poz.komunikací 2219 Materiálové výdaje
<br> vydaje na opravu a udrzbu
<br> Celkem za paragraf
<br> Pitná voda
<br> Materiálové výdaje
<br> vydaje na opravu a udrzbu Budovy,haly,stavby Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Územní plánování Dlouhodobý nehm.majetek Celkem za paragraf
<br> Ostatní služby a činn.i soc.péče Nl transfery obcím
<br> Celkem za paragraf P—
<br> 4111
<br> 2131
<br> 3201
<br> Str.1/1
<br> Původní rozpočet 0,00 0,00
<br> 0,00
<br> Původní rozpočet
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 70 000,00 70 000,00
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENI č.2
<br> Změny rozpočtu 10 000,00 1 000,00
<br> 100 000,00
<br> 111 000,00
<br> Změny rozpočtu
<br> 2 000,00 20 000,00 22 000,00
<br> 1 000,00
<br> 4 000,00
<br> 50 000,00 55 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00
<br> 192 000,00 192 000,00
<br> 6 000,00 6 000,00
<br> Požární ochrana Pohonné hmoty 5156 Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf
<br> 0,00 2 000,00 0,00 10 000,00 22 000,00
<br> Celkem výdaje (úprava rozpočtu) 327 000,00
<br> _ Rekapitulace: Příjmy: Výdaje Rezerva vyrovnání rozpočtu 81 15 Rozdíl: Schválil: Podpis,dne |

č. 1

Oznámení o úmyslu

Oznámení o úmyslu prodat akcie ve vlastnictví OU Klokočná
<br> OÚ Klokočná tímto informuje o úmyslu prodat 200ks nekotovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.za cenu 500Kč za akcii,celkem tedy za částku 100.000Kč <.>
<br> OU Klokočná má V úmyslu prodat tyto akcie prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - společnosti Finance Zlín,a.s.panu Ing.J XXX Machovi,Kolárova XXX,Uherské Hradiště <.>
<br> V Klokočne' dne 15.4.2010
<br> XXX XXXXX,starosta obce ' *-
<br> “XX.X //Ž /.!,<.> “ui“ \\ / / " _.;)? ) ] 'Aí'r/ C_i
<br>.\;f._ i » b-1Ě\3Uš; _
<br> Zveřejněno na elektronické úřednl deseo
<br> *? (.* /“> O Vyvěšeno dne: _,<.> „u Salman" 2 W šf.luft o

Návrh rozpočtu

OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Odvádění a čištění odpadních vod Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Věcné dary
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Celkem za paragraf
<br> Veřejné osvětlení E|.energie
<br> Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz komunálního odpadu Nákup služeb Celkem za paragraf
<br> Svoz a odvoz ostatních odpadu Nákup ostatnich služeb Celkem za paragraf
<br> Péče o vzhled obce a veřejné zeleně Ostatní osobní výdaje
<br> Nákup materiálu
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Celkem za paragraf
<br> Zastupitelstvo obcí
<br> Odměny členů zastupitelstva obcí Poviné poj.na veřejném zdr.Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2010
<br> Paragraf Položka
<br> 2321
<br> 3111
<br> 3113
<br> 3399
<br> 3631
<br> 3722
<br> 3723
<br> 3745
<br> 6112
<br> 6121
<br> 5321
<br> 5321
<br> 5194 5169
<br> 5154 5171
<br> 5169
<br> 5169
<br> 5021 5129 5156 5169 5171
<br> 5023 5032
<br> str.2/3_
<br> Částka
<br> 60 500,00 60 500,00
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> 70 000,00 70 000,00
<br> 10 000,00 4 200,00 14 200,00
<br> 45 000,00 11 000,00 56 000,00
<br> 160 000,00 160 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 500,00
<br> 19 000,00 110 000,00 70 000,00 199 500,00
<br> 147 000,00 10 500,00 157 500,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Činnost místní správy Ostatni osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt
<br> Služby telekomunikací a XXX.Služby peněžních ústavů Nákup služeb
<br> Opravy a držování Pohoštění
<br> Platby daní a poplatků Celkem za paragraf
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně Sdružení RJ
<br> MAS Celkem za paragraf
<br> Celkem výdaje
<br> Rekapitulace: Příjmy: Výdaje
<br> Rezerva vyrovnání rozpočtu
<br> Rozdíl:
<br> Schválil:
<br> ROZPOČET 2010
<br> str.3/3
<br> Paragraf Položka Částka
<br> 6171
<br> 6409
<br> 5021 5139 5154 5161 5162 5163 5169 5171 5175 5362
<br> 5329 5329
<br> 8115
<br> 20 000,00 1 500,00 32 000,00 500,00
<br> 28 000,00 8 500.00 70 000,00 23 000,00 500,00
<br> 4 000,00 188 000,00
<br> 10 000,00 12 000,00 22 000,00
<br> 1 218 700,00
<br> 1 423 300,00 1 218 700,00 204 600,00
<br> 0,00
<br> Podpis,dne

Rozpočet obce

OBEC KLOKOČNÁ
<br> schváleno dne: vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne
<br> ' V.<.> 'VOV-
<br> Celkem za paragraf
<br> Využívání a zneškodňování KO Celkem za paragraf
<br> Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovitostí Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf
<br> Příjmy z úroků: Celkem za paragraf
<br> Celkem příjmy
<br> Výdaje
<br> Silnice
<br> Nákup služeb Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Pitná voda
<br> Budovy stavby - vodovod Investiční dotace veř.rozpočtům RJ Celkem za paragraf
<br> ROZPOČET 2010
<br> 3725
<br> 6171 6171 6171
<br> 6310
<br> 2324
<br> 2131 2132 2329
<br> 2141
<br> Paragraf Položka
<br> 2212
<br> 2310
<br> 5169 5171
<br> 6121 6349
<br> str.1/3
<br> 145 000,00 27 000,00 27 000,00
<br> 1 500,00 42 000,00 0,00
<br> 43 500,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 1 481 400,00
<br> Částka
<br> 7 000,00 9 000,00 16 000,00
<br> 0,00 250 000,00 250 000,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje Paragraf Položka
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Budovy stavby,povr.kanalizace Celkem za paragraf
<br> Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Základní školy Neinvestiční dotace obcím Celkem za paragraf
<br> Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Věcné dary
<br> A.<.>.<.>
<br> Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb
<br> Opravy a udržování Celkem za paragraf
<br> Zastupitelstvo obcí 6112 Odměny členů zastupitelstva obcí
<br> Poviné poj.na veřejném zdr <.>
<br> Celkem za paragraf
<br> 5021 5129 5156 5169 5171
<br> 5023 5032
<br> ROZPOČET 2010
<br> str.2/3
<br> Částka
<br> 60 500,00 60 500,00
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> 70 000,00 70 000,00
<br> 10 000,00,u "
<br> 500,00
<br> 19 000,00 110 000,00 70 000,00 199 500,00
<br> 147 000,00 10 500,00 157 500,00
<br> OBEC KLOKOČNÁ
<br> Výdaje
<br> Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt
<br> Služby telekomunikací a XXX.Služby peněžních ústavů Nákup služeb
<br> Opravy a držování Pohoštění
<br> Platby daní a poplatků Celkem za paragraf
<br> Neinv.transfery veřejné rozp.úrovně Sdružení RJ
<br> MAS Celkem za paragraf
<br> Celkem výdaje
<br> Rekapitulace: Příjmy: Výdaje
<br> Rezerva vyrovnání rozpočtu
<br> Rozdíl:
<br> __ / (> ;/ Schválil: /Ú/ /"
<br> Podpisjjdne
<br> ROZPOČET 2010
<br> str.3/3
<br> Paragraf Položka Částka 6171 5021 20 000,00 5139 1 500,00 5154 32 000,00 5161 500,00 5162 28 000,00 5163 8 500,00 5169 70 000,00 5171 23 000,00 5175 500,00 5362 4 000,00 188 000,00 5409 5329 10 000,00 5329 12 000,00 22 000,00 1 218 700,00 1 481 400,00 * ““x 1 218 700,00 0 “ 5 <" \ 8115 262 700,00 0,00

Finální rozpočet

107/ng Z 8 70
<br> Rozpočet dle funkčního třídění
<br> Datum Strana
<br> Zeriněno na 0101100010116 m1 dem Wvěbeno dno: % č? (2 „ TLC: fl!
<br> SWG“ ?5/.Žaíď
<br> SU AU XXX Uz Org X.X Na X Skut.Skupina 0 Oddíi UB Pododdil 000 Paragraf 0000 231 1000 00130—50000 0000 000 000200 ______ *.<.> -—26100 __0,00 ' 1 2505020 231 2000 1111 00000 0000 000 00 0 Daň z příjmů fyz.osob ze 250 000,00 250 040,07 250 040,07 231 2000 1112 00000 0000 000 00 0 Daň z příjmu fyz,osob ze 35 000,00 25 204,01 25 204,01 231 2000 1113 00000 0000 000 00 0 Daň z pňjmu fyz.osob z i( 30 000,00 24 201,20 24 201,20 231 2000 1121 00000 0000 000 00 0 Daň z příjmů práv.osob 250 000,00 303 223,30 303 223,30 231 2000 1211 00000 0000 000 00 0 Daň z pňdané hodnoty 500 000,00 035 072,40 035 072,40 231 2000 1334 00000 0000 000 00 0 Odvody za odnětí zeměd 11 000,00 0,00 0,00 231 2000 1341 00000 0000 000 00 0 Psplafek ze psů 2 400,00 1 040,00 1 040,00 231 2000 1343 00000 0000 000 00 0 Popšatek ze užívání veř.p 1 000,00 0,00 0,00 231 2000 1301 00000 0000 000 00 0 Správní poplatky 200000 220000 220000 231 2000 1511 00000 0000 000 00 0 Den z nemovitostí 110 000,00 147 040,05 147 040,05 231 1000_ 4111 00071 0000 000 00 0 Účelová dotace -volby do 0,00 10 000,00 10 015,00 231 1000 4111 00107 0000 000 00 0 Nl př.dot.ze všeobpokLs 0,00 0,00 10 500,00 231 1000 4111 00005 0000 000 00 0 N! př.1ransf.ze všeobpok 0,00 20 305,00 1 044,00 231 1000 4112 00000 0000 000 00 0 NE př.0o1.ze 51.r.1170171.03 000,00 03 000,00 03 000,00 231 1000 4210 00000 0000 000 00 0 Ost.př.transfery ze státní 0,00 4 343 053,40 0,00 231 1000 4210 20007 0000 000 00 0 Ost.př.transfery ze státní 0,00 0,00 4343 053,40 231 1000 4222 00002 0000 000 00 0 Inv.př.dotace 00 krajů 0,00 040 000,00 0,00 231 1000 4222 20007 0000 000 00 0 lnu.př.transfery od krajů 0,00 0,00 040 000,00 231 1000 0115 00000 0000 000 00 0 Změna stavu kr.prostřed.0202 700,00 00010330 0,00 za paragraf 0000 003 200,00 Kč 5 770 372,11 Kč 7 007 174,00 Kč 705,10 130,70 23 pododdíl ggg 003 200,00 Kč 5 770 372,11 Kč 7 007 174,00 Kč 705,10 130,70 Za oddíi 00 093 200,00 Kč 5 770 372,11 Kč 7 007 174,09 Kč 705,10 705,10 Za skupinu 0 093 200,00 Kč 5 770 372,11 Kč 7 007 174,00 Kč 705,10 130,70 Skupina 2 Oddíl 22 Pod oddíl 221 Paragraf 221 2 ' 2331— 3000 * 5100_'“00000""—0000 000 00 0 Nákup služeb 1.11.__ 7'Ě10,00W _" 1207506W —1_2075,—00 " '— 231 3000 5171 00000 0000 000 00 0 Opravy a udržování 0 000,00 00 000,00 00 000,00 Za paragraf 2212 10 000,00 Kč 72 075,00 Kč 72 075,00 Kč 455,50 100,00 Paragraf 221 9 231 0000 ' 5130 'Ěóo "0150 000 00 0 01012in maieriálu ;EÍčdrž í00 "— 03000030 __1—0'000ý0 _ 231 3000 5171 00000 0000 000 00 0 Správa 3 001205 chodník 0,00 20 000,00 17 050,00 23 paragraf 2219 0,60 Kč 22 008,00 Kč 19 750,00 Kč
<br> 700001113,mm,<.>,351110701 011,1
<br> Ž? 0/ % (703 74
<br> 00,77
<br> :
<br> Rozpočet dle funkčního třlděni
<br> Datum
<br> Za paragraf
<br> Za pododdil
<br> Pododdíi Paragraf
<br> ř23f"3000“ 5521 00000 &% 000 013—0 Buč0vy,h—aíý a Saiby
<br> Za paragraf Za pododdíl Za oddíl
<br> Za skupinu
<br> Skupina Oddíl Pododdíl Paragraf
<br> 2310
<br> 231
<br> 232 2321
<br> 2321
<br> 232
<br> 3
<br> 31 311 3111
<br> ink—0000“ 0521 000050000 000— 00 Ěúeiášstičídótáše obc?
<br> Za paragraf
<br> 3111
<br> 250 000,00 Kč 1981,00
<br> 250 000,00 Kč 100100
<br> * 'E) 50000 50 500,00 Kč 0,00
<br> 60 500,00 Kč 0,00
<br> 310 500,00 Kč 1505,00
<br> 326 500,00 Kč 1561.00
<br> Éo 13—000? 20 000,00 Kč 0,00
<br> 4 953 570,40 Kč 99,99
<br> 4 953 570,40 Kč * 99,99
<br> * 0,5 0,00 Kč
<br> 0,00
<br> 0,00 Kč
<br> 0,00
<br> 4 053 570,40 Kč 150500
<br> 5 000 300,75 Kč 00,04
<br> * 71,05 0,00 Kč 0,00
<br> Strana SU AU Po! Uz Org ZJ Má 2 SR UR Skui.za pododdíi 221 10 000,00 Kč 04 075,00 Kč 02 525,00 Kč 570,00 07,03 Pododdíl 222 Paragraf 2221 “231 3000W'É03 00000 "0000 000 00 0'Výdaje dááíaravnií'šžem ig "0,00 “__—50 024,35 50 024,3—5"" Za paragraf 2221 0,00 Kč 50 024,35 Kč 50 024,35 Kč 0,00 100,00 20 pododdíl 222 0,00 Kč 50 024,35 Kč 50 024,35 Kč 0,00 100,00 20 oddíi 22 15 000,00 Kč 145 700,35 Kč 143 540,35 Kč 007,20 007,20 Oddíl 23 Pododdíl 231 Paragraf 231 0 * 231 2000" 31? “00000ý000'0 000 00 0 Přijaté přispě'iíky na'pořiz "0,00 30 000,00 rám 05,00— 231 3000 5139 00000 0000 000 00 0 Nákup materiálu 1.0.0,00 3 000,00 650,00 231 3000 5171 00000 0000 000 00 0 Opravy a udržování 0,00 4 000,00 3 715,00 231 3000 5121 00000 0000 000 00 0 Budovy,hašy & stavbyvvof 0,00 4 407 553,40 143 000,00 231 3000 0121 20007 0000 000 00 0 Budovy,XXXX a stavby X,XX X,XX X XXX 053,40 231 1000 5340 00000 0000 000 00 0 inves.dotace veřejmzp.0,00 0,00 240 090.50 231 3000 8349 00000 0000 000 00 0 Inves.dotace veřejrozp.250 000,00 381 017,00 131 328,50
<br> 4 952 935,40 Kč
<br> 4 952 935,40 Kč
<br> 0,00 Kč 4 952 935,40 Kč
<br> 5 096 484,75 Kč
<br> "0,00" 0,00 Kč
<br> Rozpočet dle funkčního třídění
<br> Datum
<br> Strana SU AU XXX XXX Org X.X Na“ X SR UR Skut.Farag raf 31 1 3 2017000“ "5321 00000 000077200—0Ě0íéí-00050čni transfery obč.—mý 0,00ř _ ÚĚÍH— ' 117 000,05“ 23...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Krajský úřad Středočeského kraje SŠEOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan'.SZ_1 0379312010fKUSK Stejnopis č.Cj.: 00723 6/201 l/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLOKOČNÁ IČ: 00472034 za rok 2010
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 9.2.2011.3.11.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Klokočná 61 251 64 Mnichovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne X.X.XXXX) XXXX XXXXXXXXXX (dne X.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: PhDr.XXXX XXXXXX - X.místostarosta XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2010 <.>
<br> :“
<br> 'n
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled.rozpočtový výhled obce na r.2006 * 2011,schváleno zastupitelstvem obce (dále jen 20) dne 19.5.2008 Návrh rozpočtu ' zveřejněný od 5.2.2010 do 21.2.2010 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválená ZO dne 21.12.2009 Schválený rozpočet * rozpočet obce na rok 2010 schválený na jednání ZO dne 22.2.2010 Závěrečný účet ' závěrečný účet obce Klokočná za rok 2009,který byl projednán ZO dne 21.6.2010,a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradami“,nápravná opatření přijata Rozpočtová opatření.1 schválené ZO dne 21.6.2010 ' č.2 schválené ZO dne 20.9.2010 ' č.3 schválené ZO dne 21.12.2010 Účetní deník.za období 8,9/2010 Faktura ' došlé faktury č.56 - 63 Účtový rozvrh ' pro rok 2010 Inventurní soupis majetku a závazků ' inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazku obce Klokočná k 31.12.2010 Evidence majetku ' vedená v PC Pokladní kniha (deník) ' za rok 2010 Kniha došlých faktur ' za rok 2010 Mzdová agenda " výplatnice za období duben,květen 2010 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2010 a 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 30.9.2010 a 31.12.2010 Hlavní kniha ' za období 1 — 12/2010 Kniha odeslaných faktur ' za rok 2010
<br> Dt
<br> Rozvaha
<br> ' sestavená ke dni 30.9.2010 a 31.12.2010 Účetní doklad
<br> ' č.610010,920001,920002,920005,110008,110009,710056 — 710063 Bankovní výpis
<br> ' základního běžného účtu obce č.8021201/0100 vedeného u Komerční banky a.s <.>,a to bankovní výpis č.8 a 9,výpisy jsou periodické měsíční
<br> Odměňování členů zastupitelstva ' XXXXXX XXXXX,neuvolněný starosta obce ' Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný místostarosta obce Pokladní doklad ' za období červen - září 2010 ' příjmové pokladní doklady č.86 ze dne 21.6.2010 - č.97 ze dne 6.9.2010 ' výdajové pokladní doklady č.33 ze dne 21.6.2010 - č.54 ze dne 27.9.2010 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 30.9.2010 a 31.12.2010 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' smlouva o úplatném převodu cenných papírů ze dne 15.6.2010 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ' registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Vodovod Klokočná" vydané MZE ČR dne 7.10.2010 ' smlouva č.1484/OŽP/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje ze dne 28.2.2010 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 21.12.2009,22.2.2010,24.5.2010,21.6.2010,19.7.2010,20.9.2010,4.10.2010,11.11.2011 a 21.12.2010 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně Vnitřní předpis a směrnice ' soubor směrnic obce Klokočná platných pro rok 2010 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' ze dne 30.3.2010 a22.6.2010
<br> Výpis z LV _ " výpis z LV pro obec a k.ú.Klokočná č.10001 pořízený z programu MISYS dne 1.2.2010
<br> V kontrolovaném období obec,dle prohlášení místostarosty obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupila cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (% 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> 3,Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Klokočná
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky » porušeny níže uvedené předpisy:
<br> ' Zákon č.563/1991 Sb <.>,0 účetnictví,ve znění pozdějších předpisů '
<br> š 30 odst.2,neboť: _ Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti - okamžik zahájení a ukončení inventarizace,způsob zjišťování inventurnich stavů a podpisy osob provádějících inventarizaci <.>
<br> UJ
<br> C,Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčí...

Závěrečný účet

Záverecný úcet obce Klokocná za rok 2010 Dle paragrafu 17 zákona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu,ve znení platných predpisu.1.Údaje o plnení príjmu a výdaju za rok 2010 --------------------------------------------------------- Všechny údaje jsou položkove uvedeny ve schváleném finálním rozpoctu 2010,vcetne všech schválených úprav rozpoctu.Hlavní zmeny oproti financnímu plánu a rozpoctu obce nastaly predevším díky pridelení dotací na výstavbu vodovodu v rámci akce "Regionjih".V základních príjmových položkách - danové príjmy došlo XXX k minimálním zmenám: Hlavní zmeny oproti predpokládanému došlo v položkách: - XXX z príjmu fyzických osob - plán XX.XXXKc / skutecnost 24.201 Kc - DzP fyz.osob ze zav.- plán 250.000Kc / skutecnost 259.848 Kc - DzP fyz.osob ze samovyd.cinn.- plán 35.000Kc / skutecnost 25.284 Kc - DzPproosob- 250.000Kc / skutecnost 303.223 Kc\ - XXX z pridané hodnoty - plán XXX.XXXKc / skutecnost 635.672 Kc - XXX z nemovitostí - plán XXX.XXXKc / skutecnost XXX.948 Kc K temto skutecnostem - zmenám došlo na základe skutecného odvodu a prerozdelování daní,které OU nemuže nijak ovlivnit.Pri plánování rozpoctu vždy vycházíme ze skutecných hodnot z minulého roku,které jsme pri negativním odhadu již ponížili <.>,"'.\.r\ r.f'?~r~.<.>.r,<.> ~ ~ ~ f2M,<.> <.>,<,>.<.> ' ~ 1\,;p\!\'" ! c ILi \ '.<.> -~.<.> ~t~;,~.~cll~ ~ l \ '-~.fo's' J-0/1 Zverejnenonaelektronickéú1ednidesce Vyvešenodne: J1.D,tcI ~~-1 Sejmutodne:Itl '0-,I/) 1/ 2.Hospodárská cinnost obce - obec pronajímá budovu hostince Výnosy odpovídají plánovaným (42.000Kc / rok).Zverejnenonaelektronickéúrednldesce Vyvešerrodne: 1-0 ' Ý f 1--0 1 iJ Sejmuto dni!: lIJ,S\)!.t1.1.<.>.<.>.3.Vyúctování financních vztahu ke státnímu rozpoctu -V rámci výstavby vodovodu v rámci sdružení obcí "Region jih" obdržela obec dve dotace: A.Investicní dotaci z Krajského úradu Stredoceského kraje ve výši 840.000Kc.Tato dotace nebyla v roce 2010 na základe smlouvy,která to umožnuje využita.Dotace bude využita a vyúctována v roce 2011.B.Investicní dotaci z Mze ve výši 4.343.953 Kc,která byla v roce 2010 využita a rádne vyúctována v této výši.~ <.>,4.Prezkoumání hospodarení obce Je provádeno periodicky kontrolním odborem Krajského úradu.Pripomínky jsou vždy zapracovávány a odstranovány.Výsledky dílcího prezkoumání ze dne 3.11.2010 a 9.2.2011 (viz.príloha,která je vyvešena spolu s návrhem tohoto záverecného úctu)- jediný uvedený nedostatek - "Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti" byl opraven k 23.3.2011.To znamená: = Inventurní soupisy byly inventarizacní komisí rádne podepsány = bylo prijato nápravné systémové opatrení - vedpucím inventarizacní komise pro príští XXXX XXX jmenován XXX XXXXXXX XXXXXX,který tak zajistí rádné provedení a podepsání každorocní inventury.Záver: Navrhujeme tímto schválit usnesení v tomto znení: Schvalujeme záverecný úcet 2010 s výhradami - provedena oprava a schváleno nápravné opatrení dle nálezu Zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Klokocná za rok 2010.V Klokocné dne 14.4.2011 Kontrolní výbor OU Klokocná ~ ~' Ing.PavelKobera.<.>.<.>.<.> Za OU Klokocná ';h ~~~~eronika DanielO~á.I.<.> ~~!:.<.>.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,j;!( ","\ r!" '~

Načteno

edesky.cz/d/1618807

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   EIA   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz