« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Konkurzní řízení ředitele ZŠ a MŠ Daskabát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

konkurzni-rizeni-daskabat.pdf

OUDaRXR5R034
<br> [ Daskabát 35.779 00 Olomouc
<br> iřů Obec Daskabát
<br> Číslo jednací: OUDa-1 7712018 OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Daskabát v souladu svyhláškou č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení
<br> na pracovní místo ředitele! ředitelky Základní školy a mateřské školy Daskabát,pří5pěvkové organizace,se sídlem Daskabát č.p.72,779 00
<br> Předpoklady uchazeče:
<br> - vzdělání a související podmínky dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů;
<br> - praxe dle 5 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů;
<br> - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy;
<br> - občanská a morální bezúhonnost;
<br> - dobrý zdravotní stav;
<br> - znalosti v oboru dané oblasti vítány <.>
<br> Obsahové náležitosti Dřihiáškv: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce); - doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnáních formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče); - strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
<br> ' koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče);
<br>.výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání; ' originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce); - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů <.>
<br> Prohlídka školy a případná konzultace je možná po telefonické domluvě se starostou obce,tel.: 739369712.Termín podání přihlášek: do 10.05.2018 do 11:00 hodin <.>
<br> Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy,e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Obec Daskabát,Daskabát č.p.35,779 00 nebo osobně doručte na Obecní úřad Daskabát,podatelna OU,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> obálku ozgačte heslem; „NEOTVÍRAT — KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO REDITELE/REDITELKY 25 a MS DASKABAT' <.>
<br> ( BEC pasma/cn “ 779 po Dunliuinšl 35 lC; 00635359 „,mc: "70063535'! fděk Melničuk,st osta obce
<br> Telefon*.585 358 001 Url: www.obecdaskabat.cz E-mail:podatelna©obecdaskabatcz DS: Bankovní spojení: ČS a.s.č.ú.: 181 047 63 39/0800 ICO: 00635359


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz