« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Výzva k obnovení nájmu hrobových míst na hřbitově Praze-Petrovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180328140322.pdf

Městská část Adresa Oddělení podatelny ÚMČ
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 ústředna: +420 274 860 731 Úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713
<br> Praha-Petrovice datová schránka GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke vacu|ikova©prahapetrovicecz
<br> Čj.: 1045/2018 MCPPET
<br> VÝZVA K OBNOVENÍ NÁJMU HROBOVÝCH MÍST
<br> Městská část Praha - Petrovice jako provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje níže uvedené nájemce,že sjednaná doba nájmu skončila u těchto hrobových míst:
<br> č.hrobu nájemce adresa
<br> 26 XXXXX XXXXXXX Dvořákova XXX,XXX XX Velké Přílepy XX neznámý uživatel 40 XXXXXX XXXXXXXXXX Sídliště XXX,XXX XX Šluknov XX neznámý uživatel XX neznámý uživatel 57 neznámý uživatel 63 neznámý uživatel 77 neznámý uživatel 114 XXXXX XXXXXXX Dvořákova XXX,XXX XX Velké Přílepy XXX XXXXX XXXXXXX Dvořákova XXX,XXX XX Velké Přílepy XXX XXXXX XXXXXX (XXXX) Batelovská XXXX/X,XXX XX Praha X XXX XXXX XXXXXXXXX (XXXX) U garáží XXXX,XXX XX Praha X XXX neznámý uživatel 177 XXXXXX XXXXXXXXX (XXXX) Kožlanská XX,XXX XX Praha XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX (+) Větrov XXX,XXX XX Bechyně
<br> <.>,Jana Palacha 1100,293 00 Mladá 257 XXXX XXXXXX - DR Boleslav II
<br> Kamýk nad Vltavou XXXE,262 63
<br> 302 XXXXXXXX XXXXX (XXXX) Příbram XXX neznámý uživatel XXX neznámý uživatel XXX XXXXXXXX XXXXX Dačická XXX,XXX XX Praha XX XXX XXXXXX XXXXXXXXX (XXXX) Na hrázi XXX,XXX XX Úhonice XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX) Janovská XXX,XXX XX Praha XX XXX XXXXXXX XXXXXXX (XXXX) Petříkov XX,XXX XX Velké Popovice XXX XXXX XXXXXXX (XXXX) Neapolská XXX,XXX XX Praha XX XXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXX) Janovská XXX,XXX XX Praha XX XXX neznámý uživatel
<br> Provozovatel pohřebiště vyzývá shora uvedené uživatele,aby [nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy kontaktovali provozovatele pohřebiště na adrese na Uřadě městské části Praha - Petrovice <,>
<br> ul.Edisonova 429,Praha 10 - Petrovice nebo telefonicky na čísle 274 860 731,a to za účelem uzavření nové nájemní smlouvy <.>
<br> Městská část Adresa Oddělení podatelny ÚMČ
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 ústředna: +420 274 860 731 Úřad městské Části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713
<br> Praha-Petrovice datová schránka.GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke vaculikova©prahapetrovicea
<br> Provozovatel pohřebiště současně upozorňuje,že pokud nebude nová nájemní smlouva uzavřena do 31.05.2018,pak po tomto datu užívací právo k hrobovému místu zanikne.Ke stejnému datu má vlastník hrobového zařízení povinnost toto zařízení (rám,pomník apod.) odstranit,a to včetně uren.Pokud nájemci urnových hrobů,případně vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci po skončení nájmu hrobová zařízení včetně uren neodstraní,bude
<br> provozovatel pohřebiště postupovat podle 5 20 písm.f) bod 4 a 5 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví,v platném znění <.>
<br> V Praze dne 28.03.2018
<br> WWW / Ing.XXXXX XXXXXXXXXX „ oddělení podatelny UMC Městská část Praha-Petrovice Edisonova XXX
<br> 109 00 Praha 10 IČ: 002 31 363 ©


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz