« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Vávrovice - Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na 22. 6. 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Vávrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> V Opavě dne 8.6.2015
<br> POZVÁNKA
Svolávám podle § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> 7.zasedání Zastupitelstva statutárního města
Opavy
na pondělí dne 22.června 2015 v 9.00 hodin
do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
primátor
<br> Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst.4 zákona č.128/2000 Sb <.>
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Program
7.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy <,>
konaného dne 22.června od 9.00 hodin
1/7
<br> Zahájení
<br> 2/7
<br> Volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise
<br> 3/7
<br> Schválení programu ZMO
<br> 4/7
<br> Majetkové záležitosti města
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X/X
<br> Změna Přílohy č.X Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených
ZMO usn.č.226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního
města Opavy pro případ jejich prodeje
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X/X
<br> Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích mě sta Opavy a následné zavkladování
věcného břemene
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X/X
<br> Majetkové záležitosti města - garážiště a pozemky pod garážemi
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X/X
<br> Memorandum o spolupráci se Slezskou univerzitou
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovala Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> X/X
<br> Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č.3/2015
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovala Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na
období 2014 - 2016
písemně předkládá p.XXXXX XXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> XX/X
<br> Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016
písemně předkládá p.XXXXX XXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> XX/X
<br> Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na
rok 2015
písemně předkládá p.XXXXX XXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> XX/X
<br> Dohoda o navázání mezinárodních vztahů
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> strana X
z celkového počtu X
<br> 14/7
<br> Příprava investičních akcí – smluvní vztahy
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovala Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
zpracovala Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Členství v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice
písemně předkládá Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
zpracovala Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015 a 2016
písemně předkládá Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
zpracovala Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Plán udržitelné městské mobility Opava
písemně předkládá Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
zpracoval Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
<br> XX/X
<br> Závěrečný účet SMO za rok 2014
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,pí XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXXXXXX DiS <.>,Bc.XXX XXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXX,Odbory MMO a MP <,>
příspěvkové organizace SMO,obchodní organizace
<br> 20/7
<br> Schválení účetní závěrky SMO
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Dotace ostatní
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracoval Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Investiční akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – smlouva o dílo
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovaly pí XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ – smlouva o dílo
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Investiční akce „Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova“ – dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ –
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovaly Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X
<br> Program DOTACE TJ/SK rok XXXX - vyhodnocení
písemně předkládá Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
zpracovali pí XXXXXX XXXXXXXXXXXX,p.XXXXXX XXXX
<br> XX/X
<br> Kupní smlouva – U Opavice 19,Opava
písemně předkládá Bc.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXX XXXXXXX
<br> strana X
z celkového počtu X
<br> 28/7
<br> Změna Územního plánu města Opavy
písemně předkládá...

Načteno

edesky.cz/d/159709

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Vávrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz