« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dra_ebn_ vyhl_ka o kon_n_ ve_ejn_ dobrovoln_ dra_by - Radek Zahradn_k, _erot_novo n_m. 15, P_erov

M
<.> 20005S5ë “ '
<br> WM!!"J`Qžfzžčıž-=/>zfšż‹*“/ı‰żflì
1Poöúıt-Hstù**22:.-Poöetıg}fl(1h: _S'płsovýznak: i
<br> _ ážšřèihèłáøhróvøın-ê-áfážhvúćđıć'żákøflá č.~žž2`ó“/
<br> _ Q
<br>.1 <.>
n I.<.>
ř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> `z ' - - 'Ihnúánfzfl
IK: - “
<br> ah-rj-áđnik,Ičz“ 72987596,nflsżø.pøíániıçáhž Přørøv,Přèżø'vI-M-čšıø,zż-ę±ø±ihøvø h'áúnzfıs <,>
<br>
<br> _
` _Schıiánky: xtSVeZV; tel.: 777751867
<br> pffèváďčf dražby na.-Záklëłđë -kQHCëSm' listiny; łvzyđw'ié“ _ u'
31'2052013 I ˇ ` ` `
<br>
<br>
<br>
<br> YůNÁVRHÓVATELr~+Ťvnx.nA`êá-š~-~-žflxfivę„\.zflv`%nàúflván“„„„x <.>
“ -Tkaıøøvsıçá 35.“1/3„-„*.Zàbršłoviçęfl v f ` “ ' “ “
<.> ` `
I Za'StÖÚPęná-jednatęlćm Janem Gmbel'flęm '-:zv z [f-ĹŠĂÍšĹj: u M " ' 5 ' '
<br>
<br> k N
j kóiıfšxť dne 162.?'072015.3.<.> ~
X "
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> N Íf'fPřˇe _m'ëłđľšžıívżzçìf.'Ĺ'.”*--"“ '7 r.x _ <.>
Ostatníplýcłıă.<.>
n čšf229/5 =‹›Stflfnip1‹›`‹vťhàť
<br>
<br>
<br> '5230/17-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> `
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
-
'
<br> f
<br> x ' “' 84-39; pro? úřz
<br> “ 'f
<br> x*
<br> - ž „ N
“ " "
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> '
v
<br>
<br>
<br>
<br>
-““ “SD‹>iëřM\/föflpfàýà;fl x
<br>
<br> “ N
x ` „ Ĺ“
` _ " " '
<br> v'v.'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- z z
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ` ~ _.<.> <.>
Slflšpx'fe'nSkQ;jktćˇflıjí
<br> ęfgçsiı'ìOjıgfřBifátišìłàvaiii- U -- -
<br>.` łtłaëèdfažebìfè-ikflìš“Nav-rlı'cfiiawl Pfth i
“._ <.>
<.>.zl '--f-i zůsiìatl hođłwtaë dluhů; zavázujęf-Sć x
' j ~ zwdat._iżlšvitćıiiçiø;' 0' ;.;Šł>1açènižfèžtłluhii Tia“` 'f
<br>
<br>
~ " "'Iąťęıprøhıašuięxižę;nąflžpfflıçıınëw;
z
`."21;Ĺ“§zV.Š-Ťfi?łľ<11; zànlfiıłšžířváìiiżPřfiđfiiëfki'đlfäžbyflwàzllüii'ťĹ *łłëľì' <.>
<br>
<br> ` ` á'fnžhvìą ---- --
v
“ - ~ `
<br> ` - ' _.Zžz--I-zpıˇøhlífika Içogádnęz9.7._2
<br>
<br>
<.> 01:5 cfë
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 000;-Kčšìřšìłëvy=Šf`DVà'öfitšëìšfmflìëìiů
<br>
<br>
<br>
` -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 'částiłúflfdřažbëăfëf'nťáìłżì 'á4Dbviřìnćštićzú'ëflętfliíka*
<br> -
<br>
<br> x
<.>.ÍčišęlísłiIiýbsiřědčujiCišSübjĹćìäiYiüiPrávniçkě ÍĹ`QZPUSQb _
n Ĺ 1 účastníkpřiflđražbřěfízàšfbupëfl třetí?
ż.ÍI 'na dražbupľø'kámitìžňřęđàië 0VěřàflOiłí-leliöuLiňO-ĹQi-žnlíažđ náyz'i
<br> i ' případně-Ĺ "
<br>
<br> =
' iffčäšľfiíłšůf 1CIfàžbýffpřëđlöžëin"r đřfižëbhíköš' ` _
" "
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
-
<.> N
"
<br>
<br>
<br>
7 ` l-Á'cıižiflžůčflflflšflkć
<br>.i fiP-Sìatfsieà
<br>
<br> 'ÉDóložit 'čestné prohlášęní-,ç že 'zgi'ęní 1O_S_5_Q‹f__)j_bou _-ıvyloiujčençu ;zflÍ(11Éę'žıjž.-b'y.; š x - `
<br>
<br>
<br>
<br>
* Í.řflaıć-Iáđflť-:šžøškićfć ıpisęinnìøšfiè'ivščèáıšèmjazyce; fifližz-ffleflfiÉ-ëëìčflnöìfžiàìfàVOi
<br> ` -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ť-Ĺ-jaìziykıa."Tıııto »Skutečnost je účąęçııík _çliçažij-ęıpoviılęnpìäšćmıi""Ozıňăł'ılifdıťàžębìií v
<br>
<br>
` ` ` `
-
<br>
<br>
<br> ~ A
' totąifi byla' Sfênövęha! na“ 4000;;
k'ýìóh*ž:ıávš;±ınsż3hý±nhzflzęnaz.; - _;“ “ jH
' _àì-ìfıì.żhOť._žžpŤ'BVOdem -nfžbo_Vlłzlad'ęifıina.zš-Šílčę
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> " i; ;.É;.č_.==úš§1112z10901879912700 jako?
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
~
"11 Zyęřejľiěníižf itéto z.dražební.“ Vyhlášky ÉŤìaľżÉjıkpnčž i; 16500×
<br> konání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ' kartou
“Způëgëbęmf*Yýljšłčuiíbíın.jaküukøliyflfëpoçhybñoę řčięfsjj; Qstąt'šąčnýjm 'rè'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ _
` *Účasfiiíkům łktfifiìffi `ì`żY-ydrašıtęl.ı=,-z-
-2.i 'i đfažfibfií :jistém
<br>.fjištøflą;içbdižžęìš;;_żpfipiaánč yna účet,Kıężfýzúčngflflflç?
<br>
ö'đłłlàđiířpü Släüflčęıií
<br>
<br>
<br> óšážènćı-vvnh-ážènfinfV
<br> x x
úhrad“ż-:Qięflu'ižđbsflzę üëV- `
<br> \ čeniiìfdøsàžflnóiıIVS/čfl'fážønžìıçı,ı<tćřábuäšiwf
<br> ~ :IQVMI
' U umqv-ęqiť łznáššiwàıžižzı_hxžızm
<br>
<br> GIŽŠÍUh'IŤàöìÍ Zàšjöčtęflím _flıiıfımłfifił
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> '
“ `1YYEIÍŘŽÍÉ-çl-ŠŠÍIŤIĹfi-Ťëìiřàžfëľžšiì'jìsfššfitfíilS1Ožęilä;Ť_VyđfiìžiÍęl'šfifäìl\iÝČŠŠŤäůñëjłžëjÍlìiifíìiiŤřÍŠÍ" 'Š ”
z -ż- ;;- zmžjafóflęšgž“-ç1šazbý;_ćıçøflááıišSøę øpflıáóvflnáødrflžba;_zzúčtújęfsęìłšżbfwąjíći
<br> _.QQPÍ kpyąıié' 'ütájžbyçfľo úhradě nákladů dražby aiçpakoýáhé_df'àžbýż
<br> ľ“ z“škťeıžýiìżpůsółjìl?izniàřeniziärážby._gšvydż~ažitë1,ł jfèfľp
“_~ '-zdvąžêbnflçflęnınądiťim čáspán-ákıadů dražhygxıšťęťónnzèpø“_ '
_- ' Í pi'b :Íi'äfklady-ppáköìfanédražby konané iv- 'đůslcdku Z'inľařeníťpřè
<br> _ ` “ z `1Í.: N
<.> -' i f 1J »vlastnictví k předmětu
<br> " S'eıêšàh zıřrótćżızzøı <,>
<br> '.Ĺ; __ _ '
~ předmčmiflfážby,=±ýž přecházíifiżžziivydrážàćıè_ø.<.> p
' Í :SQW-ìëlpštì S'Přędhičıøınj dražby.Jęflıá vydražitel v prodlení 'S _přćýˇ ‹ fimi
~ _ - <.>
<br>
“ V “` 2 “~ ıvfifž zz z
<br>
<br>.„.__ž.;š_zástflvúiúšžłiflflı-,Pfiëvflfbahka,“:aızsn-.Einsteíłiøvàzzžáss1 10žŤ152ëÍ'Bratíš1avąž
<br> pyóbvvq “-- - ~
' '4 \ vìnaliění úřađpfø-JiłIOmQł'aVSkŠ/kľflj
<br> f x* ~
7 Ť 2.' Sňařm -
<br> ' ~ “;Iìıhıť=ılđf+ż1if...

Načteno

edesky.cz/d/158790

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz